Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Stiftelsens bidrag och samarbeten

Natur & Kulturs samarbeten och stöd går till verksamheter som, liksom Natur & Kultur, verkar för bildning, utbildning och för att stärka röster i det demokratiska samtalet. När fler får ordet får vi nya perspektiv, och fler kan delta i det offentliga samtalet och stärka en demokratisk samhällsutveckling.

Den 25 juni 1947 instiftade förlagets grundare Johan Hansson, stiftelsen Natur & Kultur. På samma sätt som hans affärssinne styrdes av en kombination av idealism och kommersialism kom dessa ledstjärnor också att genomsyra formuleringarna i stiftelseurkunden. Med ett starkt kapital skulle stiftelsen kunna bidra till och verka för en rad kulturella och allmännyttiga ändamål. Natur & Kultur blir, genom stiftelseformen, en oberoende kraft, med ekonomisk styrka och uthållighet att verka långsiktigt. I stället för ägarintressen är stiftelsen idéburen. 

Med sina rötter i folkrörelserna under det tidiga 1900-talet och med starka upplevelser av kampen mot nazismen och andra totalitära strömningar i en nära samtid, var det självklart för Johan Hansson att dels framhäva folkbildningen som en grundstomme och dels ställa krav på att stiftelsen skulle motverka totalitära idéer.

Motsatsen till totalitära idéer är demokratins ideal, där allas röster räknas. Men om man saknar språk och utbildning blir resan längre till demokratins möjligheter. Tillsammans arbetar vi för att ge fler en röst. Tillsammans verkar vi för humanism, utbildning och bildning. Tillsammans stärker vi demokratin. Tillsammans ger vi ordet till fler. 

Beslut om fördelning av bidrag och de samarbeten som vi inleder bereds av en arbetsgrupp men fattas ytterst av Natur & Kulturs styrelse.

Under 2020 tog styrelsen beslut om att utöka utdelningen av priser, stipendier och stöd. Dels kommer de att breddas och i större utsträckning inkludera stöd för utgivning av böcker riktade mot socioekonomiskt utsatta grupper, dels kommer stöd mot populärvetenskap och forskning att utökas.

Satsningarna innebär också en ökning av medel som avsätts för verksamheten. Avsikten är att under de kommande tre åren öka den årliga avsättningen från dryga 10 mkr till omkring 25 mkr.