Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Satsning för att stärka forskningens röst i samhället

Natur & Kultur och Sveriges unga akademi (SUA) initierar hösten 2022 en satsning för att öka intresset för forskning. Samarbetet innebär nya möjligheter för framstående yngre forskare att nå ut och bidra till ökad förståelse för vetenskapliga rön i samhällsutvecklingen och det offentliga samtalet.

Satsningen finansierar en nyinstiftad heltidstjänst på Sveriges unga akademi med uppgift att bygga upp ett ledamotsprogram för utåtriktad verksamhet. Med stödet från Natur & Kultur kan akademin också initiera nya och större samarbeten. SUA kommer även att vidareutveckla nya former för ett framtida akademiskt ledarskap som är bättre rustat att delta i offentligheten.

SUA samlar yngre toppforskare med samhällsengagemang från alla forskningsområden och universitet i Sverige för att ge yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten. Inom akademin möts yngre forskare över lärosätes- och ämnesgränser. SUA:s forskare är särskilt engagerade i att inspirera barn och unga, men vänder sig även till en bredare allmänhet.

Genom samarbetet vill Natur & Kultur bidra till ökade möjligheter för en bred allmänhet - inte minst barn och unga - att kunna förstå ett vetenskapligt förhållningssätt och värdera vetenskapliga nyheter. På så sätt främjar vi en fri och kunskapsbaserad åsiktsbildning i samhället. 

Läs mer om Sveriges unga akademi.