Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Historia

Natur & Kultur grundades 1922 av den skånska småbrukarsonen Johan Hansson (1879–1973) och hans första hustru Jenny Bergqvist (1877–1966). Redan från början satsade makarna på en bred, folkbildande utgivning inom områden som humaniora, psykologi och naturvetenskap. De förenades av en stark vilja att driva ett idéburet och idédrivande modernt bokförlag. 

Förlaget intog under andra världskriget en kompromisslös antinazism, och gav ut flera böcker som hårt angrep Hitler och nazismen. Utgivningen drabbades vid flera tillfällen av regeringsingripanden och konfiskeringar. Förlaget trotsade envist gällande anpassningspolitik mot Tyskland, och gav sig själva uppdraget att värna yttrandefriheten som gick utöver vad de flesta andra förlag vågade sig på. ”När det gäller ofrihet, orätt eller därav dikterat våld är det ett ord som inte
finns i vår ordbok. Det ordet är undfallenhet”, slog Johan Hansson fast.

Den 25 juni 1947 – till förlagets 25-årsjubileum – instiftade Johan Hansson stiftelsen Natur & Kultur. På samma sätt som hans affärssinne styrdes av en kombination av idealism och kommersialism kom dessa ledstjärnor att genomsyra stiftelsens mål: kravet på lönsamhet samsades med uttalade målsättningar att verka för en rad kulturella och allmännyttiga ändamål. Med sina rötter i 1900-talets folkrörelser och med kampen mot nazismen i minnet, var det självklart att i stadgarna för stiftelsen framhäva folkbildningen och ställa krav på att ”motverka totalitära idéer och statsskick samt främja politisk och ekonomisk frihet”.

Förlaget har sedan starten värnat om bredden i sin utgivning, men under 1960-talet lades verksamhetens tyngdpunkt på fackböcker, och en satsning på en allt mer framgångsrik läromedelsutgivning. Därmed lades grunden till den långsiktiga ekonomin som varit en förutsättning för senare tiders expansion och för en soliditet som fortfarande består. Genom köp och satsningar har sedan 1980-talet utvecklats även en stark allmänlitterär utgivning.

Avsättningen av det kapital som under årens lopp ackumulerats används för att stärka och uppmuntra egna och andras initiativ som ligger i linje med stiftelseurkundens intentioner. Detta sker bland annat genom utdelning av arbetsstipendier, Kulturpriset och Johan Hansson-priset. Dessutom samarbetar stiftelsen med organisationer som verkar i Johan Hanssons och stiftelsens anda, däribland Stiftelsen Expo och Teater Fryshuset. Stiftelseformen gör Natur & Kultur till en unik kraft inom svensk bokbransch.

Kontakta stiftelsens ideella verksamhet