Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Natur & Kulturs historia

Förlaget Natur & Kultur grundades 1922 av den skånska småbrukarsonen Johan Hansson (1879–1973) och hans första hustru Jenny Bergqvist (1877–1966). Redan från början satsade makarna på en bred, folkbildande utgivning inom områden som humaniora, psykologi och naturvetenskap. De förenades av en stark vilja att driva ett idéburet och idédrivande modernt bokförlag. 

Förlaget intog under andra världskriget en kompromisslös antinazism, och gav ut flera böcker som hårt angrep Hitler och nazismen. Utgivningen drabbades vid flera tillfällen av regeringsingripanden och konfiskeringar. Förlaget trotsade envist gällande anpassningspolitik mot Tyskland, och gav sig själva uppdraget att värna yttrandefriheten som gick utöver vad de flesta andra förlag vågade sig på. ”När det gäller ofrihet, orätt eller därav dikterat våld är det ett ord som inte finns i vår ordbok. Det ordet är undfallenhet”, slog Johan Hansson fast.

Den 25 juni 1947 – till förlagets 25-årsjubileum – instiftade Johan Hansson stiftelsen Natur & Kultur. Med sina rötter i folkrörelserna under det tidiga 1900-talet och med starka upplevelser av kampen mot nazismen och andra totalitära strömningar i en nära samtid, var det självklart för Johan Hansson att dels framhäva folkbildningen som en grundstomme och dels ställa krav på att stiftelsen skulle motverka totalitära idéer.

Motsatsen till totalitära idéer är demokratins ideal, där allas röster räknas. Om man saknar språk och utbildning blir resan längre till demokratins möjligheter.

Det är dessa idéer som än idag ligger till grund för hela vår verksamhet. Tillsammans arbetar vi för att främja kultur, bildning och humanistiska värden. Tillsammans arbetar vi för att fler röster ska höras. Tillsammans ger vi ordet till fler. 

Förlaget har sedan starten värnat om bredden i sin utgivning, men under 1960-talet lades verksamhetens tyngdpunkt på fackböcker, och en satsning på en allt mer framgångsrik läromedelsutgivning. Därmed lades grunden till den långsiktiga ekonomin som varit en förutsättning för senare tiders expansion och för en soliditet som fortfarande består. Genom köp och satsningar har sedan 1980-talet utvecklats även en stark allmänlitterär utgivning.

Avsättningen av det kapital som har ackumulerats under årens lopp används för att stärka och uppmuntra egna och andras initiativ som ligger i linje med stiftelseurkundens intentioner.

Detta sker bland annat genom utdelning av arbetsstipendier, Kulturpriset och Debattbokspriset. Dessutom samarbetar stiftelsen med organisationer som verkar i Johan Hanssons och stiftelsens anda, däribland Stiftelsen Expo, Svenska Pen, Civil Rights Defenders och många fler.

Stiftelseformen gör Natur & Kultur till en unik oberoende aktör inom svensk bokbransch.

Kontakta stiftelsens ideella verksamhet