Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Populärvetenskapligt arbetsstipendium

Intresset är stort och vi ökar antalet stipendier till åtta under 2022.

Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendium ska möjliggöra spridning av forskning till allmänheten. Projekten ska förmedla vetenskapliga rön till en bred publik och bidra till samtal och fördjupad kunskap om forskning inom områdena människa, samhälle, bildning och hälsa.

Ansökningstiden för stipendiet är mellan 1 februari och 1 maj. 

Personer som erhåller stipendier ombeds att senast ett år efter erhållandet av medel återkoppla med en beskrivning om hur medlen används. 

Stipendiekommittén består av:
Eva Krutmeijer, forskningskommunikatör (ordförande)
Anna Sjöström Douagi
, programchef på Nobel Center 
Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet 
Jonas Olofsson, professor i psykologi vid Stockholms universitet 
Kjell Blückert, docent i kyrkovetenskap, vice ordf. i Natur & Kultur
Lena Forssén, förläggare Natur & Kultur
Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH