Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendium

Vi vill öka allmänhetens tilltro till forskningen och bidra till att göra vårt samhälle mer faktabaserat.

Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendium ska möjliggöra spridning av forskning till allmänheten. Projekten ska förmedla vetenskapliga rön till en bred publik och bidra till samtal och fördjupad kunskap om forskning inom områdena människa, samhälle, bildning och hälsa.

Ansökningstiden för stipendiet är mellan 1 februari och 1 maj.  Besked lämnas i september.

Personer som erhåller stipendier ombeds att senast ett år efter erhållandet av medel återkoppla med en beskrivning om hur medlen används. 

Stipendiekommittén består av:
Eva Krutmeijer, forskningskommunikatör (ordförande)
Anna Sjöström Douagi
, programchef på Nobel Center 
Jonas Olofsson, professor i psykologi vid Stockholms universitet 
Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH
Richard Herold, publicistiskt ansvarig förläggare Natur & Kultur
Mårten Schultz, professor i civilrätt och juridisk kommentator i SvD 
Karin Gyllenklev,  journalist och programledare i Sverige Radio

Se nedan vilka som tilldelats stipendiet.