Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Populärvetenskapligt arbetsstipendium

Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendium ska möjliggöra spridning av forskning till allmänheten. Projekten ska förmedla vetenskapliga rön till en bred publik och bidra till samtal och fördjupad kunskap om forskning inom områdena människa, samhälle, bildning och hälsa.

Med stipendierna vill Natur & Kultur bidra till större tilltro till forskning och till att samhällsdebatten vilar på fakta.

För att ansöka skickar du in projektbeskrivning och tidplan via vårt ansökningssystem Apply, länk nedan. Där finns även information om antal tecken med mera. Läs gärna vår FAQ nedan för handfasta tips om hur du blir tydlig i din ansökan.

Personer som erhåller stipendier ombeds att senast ett år efter erhållandet av medel återkoppla med en beskrivning om hur medlen används. 

Ansökningstiden för stipendiet är mellan 1 februari och 1 maj.  Besked lämnas i september. 

Stipendiekommittén består av:
Eva Krutmeijer, forskningskommunikatör (ordförande)
Anna Sjöström Douagi
, tf vd Nobelstiftelsen
Jonas Olofsson, professor i psykologi vid Stockholms universitet 
Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH
Richard Herold, publicistiskt ansvarig förläggare Natur & Kultur
Mårten Schultz, professor i civilrätt och juridisk kommentator i SvD 
Karin Gyllenklev,  journalist och programledare i Sverige Radio

Se nedan vilka som tilldelats stipendiet.