Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Populärvetenskapligt arbetsstipendium

Humor om klimatångest, psykologiska faktorer för risken att drabbas av kranskärlssjukdom, upprustning av ekosystemet i Rävbacken och en välkänd superkatastrof för 66 miljoner år sedan är ämnen för Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendier 2020.

Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendier 2020 går till:

Karin Kali Andersson, leg. psykolog i Stockholm ska, tillsammans med komikern Elin Almén, göra en podd om miljökänslor, som klimatångest, mening och hopp. Ett allvarligt ämne som hanteras med humor, bortom pekpinnar om sopsortering och den perfekta livsstilen. Den ska innehålla samtal om den senaste forskningen och hur vi skapar en hållbar värld. Hur kan den världen kan se ut, hur bygger vi den och hur kan vi samtidigt kan må bättre och ha roligare

Oskar Lundgren, läkare, universitetslektor och frilansskribent i Linköping, ska skriva en bok med arbetsnamnet Själkramp - Om kranskärlssjukdomarnas psykologi, som problematiserar den roll som psykologiska faktorer spelar för risken att drabbas av kranskärlssjukdom och för möjligheterna att leva väl efter sjukdomsdebuten. Boken utgår ifrån hans avhandling och kommer att bygga på ett kunskapsunderlag från ett flertal olika discipliner och på forskningsresultat som har visat att psykologiska faktorer spelar en viktig roll både före och efter insjuknandet. 

Emil V. Nilsson är redaktör för Svensk Botanisk Tidskrift och doktor i ekologisk botanik, men bestämde sig för tio år sedan att också göra något praktiskt för den biologiska mångfalden. I boken Rävbacken ska han skildra hur han tillsammans med sambo, grannar och fyra kor återskapar en äng av mark i Uppland som sedan 1950-talet varit täckt av skog. I boken får läsaren följa vad som händer när de vilda blommorna kommer tillbaka till backen och med dem bin och fjärilar.

Birger Schmitz, professor i geologi i Lund, ska ge en personlig skildring av forskningen om dinosauriernas död genom ett asteroidnedslag för 66 miljoner år sedan. Boken handlar om att katastrofer varit nödvändiga inslag i livets historia och frågan ställs, om vi kommit hit av en slump? Utan nedslaget skulle inte däggdjuret människan dominera det högre livet på jorden idag.


Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendium
ska möjliggöra spridning av forskning till allmänheten. Projekten ska förmedla vetenskapliga rön till en bred publik och bidra till samtal om forskning inom områdena människa, samhälle och hälsa.

Stiftelsen Natur & Kultur vill öka allmänhetens tilltro till forskningen och bidra till att göra vårt samhälle mer faktabaserat. Därför delar vi ut fyra populärvetenskapliga arbetsstipendier på vardera 100 000 kronor sedan 2016.

Projekten ska vända sig till allmänheten med syfte att förmedla vetenskapliga rön till en bred publik och bidra till samtal om forskning inom områdena människa, samhälle och hälsa. Stipendiaterna utses av en kommitté och tillkännages i mitten av september. En ansökan kan gälla till exempel en idé om en bok, en podcast, en föreläsningsserie eller något annat. Stipendierna kan sökas av forskare, journalister eller författare.

Personer som erhåller stipendier ombeds att senast ett år efter erhållandet av medel återkoppla med en beskrivning om hur medlen används. 

Stipendiekommittén består av:
Eva Krutmeijer, forskningskommunikatör (ordförande)
Anna Sjöström Douagi
, programchef på Nobel Center 
Jonas Olofsson, docent i psykologi vid Stockholms universitet 
Kjell Blückert, vd för Ragnar Söderbergs stiftelsen
Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet 
Lena Forssén, förläggare Natur & Kultur.

Ansökningstiden är mellan 1 februari och 1 maj.
Välkommen med en ansökan 2021.