Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Populärvetenskapligt arbetsstipendium

Vi utökar med ytterligare två stipendier i år så att det finns sex stipendier att söka. Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendium ska möjliggöra spridning av forskning till allmänheten. Projekten ska förmedla vetenskapliga rön till en bred publik och bidra till samtal om forskning inom områdena människa, samhälle och hälsa.

Stiftelsen Natur & Kultur vill öka allmänhetens tilltro till forskningen och bidra till att göra vårt samhälle mer faktabaserat. Därför delar vi ut vårt populärvetenskapliga arbetsstipendium på 100 000 kronor.

Projekten ska vända sig till allmänheten med syfte att förmedla vetenskapliga rön till en bred publik och bidra till samtal om forskning inom områdena människa, samhälle och hälsa. Stipendiaterna utses av en kommitté och tillkännages i mitten av september. En ansökan kan gälla till exempel en idé om en bok, en podcast, en föreläsningsserie eller något annat. Stipendierna är personliga och kan sökas av forskare, journalister eller författare. 

Personer som erhåller stipendier ombeds att senast ett år efter erhållandet av medel återkoppla med en beskrivning om hur medlen används. 

Stipendiekommittén består av:
Eva Krutmeijer, forskningskommunikatör (ordförande)
Anna Sjöström Douagi
, programchef på Nobel Center 
Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet 
Jonas Olofsson, docent i psykologi vid Stockholms universitet 
Kjell Blückert, vd för Ragnar Söderbergs stiftelsen
Lena Forssén, förläggare Natur & Kultur.

Ansökningstiden är mellan 1 februari och 1 maj genom vårt ansökningsformulär som kommer att finnas tillgängligt här nedan. Besked lämnas i september.