Populärvetenskapliga arbetsstipendier

Syftet med de populärvetenskapliga arbetsstipendierna är att möjliggöra spridning av forskning till allmänheten.

Stiftelsen Natur & Kultur vill öka allmänhetens tilltro till forskningen och bidra till att göra vårt samhälle mer faktabaserat. Därför delar vi ut fyra populärvetenskapliga arbetsstipendier på vardera 100 000 kronor sedan 2016.

Projekten ska vända sig till allmänheten med syfte att förmedla vetenskapliga rön till en bred publik och bidra till samtal om forskning.  Stipendiaterna utses av en jury och tillkännages i mitten av september. En ansökan kan gälla till exempel en idé om en bok, en podcast, en föreläsningsserie eller något annat. Stipendierna kan sökas av forskare, journalister eller författare.

Personer som erhåller stipendier ombeds att senast ett år efter erhållandet av medel återkoppla med en beskrivning om hur medlen används. 

Stipendierna tillkännages i september.

Jury: 
Patrik Hadenius, språkvetare och journalist (juryns ordförande)
Anna Sjöström Douagi, programchef på Nobel Center
Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet
Eva Krutmeijer, forskningskommunikatör
Jonas Olofsson
, docent i psykologi vid Stockholms universitet 
Kjell Blückert, vd för Ragnar Söderbergs stiftelsen
Lena Forssén, förläggare Natur & Kultur
Per Almgren, vd för Natur & Kultur

Ansökningstiden är mellan 1 februari och 1 maj.