Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Nytt samarbete som motverkar falska nyheter

Dagens samhällsdebatt visar behovet av tillgänglig forskningsbaserad kunskap. För att vässa forskares verktyg och höja vetenskapssamhällets röst inleder Natur & Kultur ett samarbete med tidskriften Forskning & Framsteg.

Nu inleder vi ett långsiktigt samarbete med tidskriften Forskning & Framsteg som syftar till att tillgängliggöra aktuella forskningsområden och forskningsresultat.

Natur & Kultur kommer att finansiera två forskningsredaktörer som arbetar halvtid, en inom naturvetenskap och en inom samhällsvetenskap och humaniora. Redaktörerna ska söka upp forskare vid svenska lärosäten som har viktiga perspektiv att tillföra samhällsdebatten och bistå med rådgivning och utbildning i populärvetenskapligt skrivande. Allt med syftet att göra viktiga insikter tillgängliga för en större publik.

Forskning & Framsteg ger ut 10 tryckta nummer om året och publicerar dagligen artiklar på fof.se. Samarbetet sträcker sig över tre år.