Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Forskning & Framsteg gör vetenskap tillgänglig för fler

Natur & Kultur ger stöd till tidskriften Forskning & Framsteg för att öka allmänhetens tillgång till aktuell forskning och bidra till en vetenskapligt grundad debatt.

Natur & Kultur stöder tidskriften Forskning & Framsteg för att öka allmänhetens tillgång till aktuell forskning och bidra till en vetenskapligt grundad debatt.

Sedan 2021 finansierar Natur & Kultur två forskarredaktörer: Per Snaprud (naturvetenskap, medicin och teknik) och Lina Wennersten-Gradert (humaniora och samhällsvetenskap) hos Forskning & Framsteg. De söker upp och handleder forskare som vill skriva fördjupande eller debatterande för allmänheten och genomför skrivarworkshops för forskare.

Sedan hösten 2023 finansierar Natur & Kultur även ett treårigt projekt för att nå ut med vetenskapsjournalistik i sociala medier. En redaktör har rekryterats: Catherine Fulgencio, som producerar innehåll för Tiktok, Instagram och Youtube shorts.  

Bland de forskare som skrivit för Forskning & Framsteg 2023 kan nämnas psykiatriforskaren Lotta Borg Skoglund (om kvinnor och neuropsykiatri), arkeologen Jonas Monié Nordin (om samernas historia i Mellansverige), statsvetaren Victor Galaz (om geoengineering) med fler.