Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Natur & Kulturs professur i sakprosa

Forskaren Anna Jungstrand innehar Natur & Kulturs professur i sakprosa vid Linnéuniversitetet. Därmed är hon Sveriges första professor i sakprosa.

Tack vare ett unikt samarbete mellan Natur & Kultur, Sveriges författarförbund, Läromedelsförfattarna och Linnéuniversitetet är Sveriges första professur i sakprosa äntligen verklighet.

Professuren förläggs till Fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet och får namnet Natur & Kulturs professur i sakprosa. 

Professuren innehas av Anna Jungstrand, som har en bakgrund som forskare och lektor i litteraturvetenskap, sakprosaförfattare, kulturjournalist och flitigt anlitad föreläsare. 

Anna Jungstrand disputerade 2013 vid Stockholms universitet med doktorsavhandlingen Det litterära med reportaget – om litteraritet som journalistisk strategi och etik och har sedan dess fortsatt undersöka relationer mellan estetiska uttryck och faktaförmedling.

Sakprosa, det vill säga faktabaserad litteratur som till exempel reportage, historia, biografier, läromedel, debattböcker, populärvetenskap och reseskildringar – spelar en avgörande roll för det offentliga samtalet, inte minst i en tid av infodemi och avsiktlig desinformation.

Genom att etablera professuren vill Natur & Kultur synliggöra sakprosa i samhället, skolan och den akademiska världen. Vi ser framför oss att professuren, utifrån sakprosans traditioner och former ska ställa viktiga frågor kring gestaltningens betydelse för sakprosaförfattande, inklusive det stora fältet läromedel.

 

God tillgång till fakta att lita på har aldrig varit viktigare för det demokratiska samhällsbygget. I en värld där information ständigt tar nya former är det avgörande att sakprosan utvecklas för att komma igenom bruset.  Per Almgren, vd