Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Natur & Kulturs professur i sakprosa

Forskaren Anna Jungstrand tilldelas Natur & Kulturs professur i sakprosa. Därmed blir hon Sveriges första professor i sakprosa. Hon tillträder tjänsten vid Linnéuniversitetet i augusti 2023.

Tack vare ett unikt samarbete mellan Natur & Kultur, Författarförbundet, Läromedelsförfattarna och Linnéuniversitetet blir Natur & Kulturs professur i sakprosa äntligen verklighet.

Professuren förläggs till Fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet och får namnet Natur & Kulturs professur i sakprosa. 

Uppdraget går till Anna Jungstrand, forskare och lektor i litteraturvetenskap samt sakprosaförfattare. Jungstrand är också en flitigt anlitad föreläsare med bakgrund som frilansande kulturjournalist. 

– Jag ser stora möjligheter med den här professuren och är särskilt glad att den förläggs till en humanistiskt och estetiskt grundad miljö med kreativt skrivande, litteratur- och filmvetenskap. Det ger svensk sakprosaforskning en något annan startpunkt än motsvarigheten i våra grannländer, där den främst vuxit fram ur språkvetenskapliga och lingvistiska miljöer. Jag hoppas att vi på så sätt kan bidra med andra perspektiv till den skandinaviska forskningsfronten och hitta spännande utbyten, säger Anna Jungstrand.

Anna Jungstrand disputerade 2013 vid Stockholms universitet med doktorsavhandlingen Det litterära med reportaget – om litteraritet som journalistisk strategi och etik och har sedan dess fortsatt undersöka relationer mellan estetiska uttryck och faktaförmedling.

Sakprosa, det vill säga faktabaserad litteratur som till exempel reportage, historia, biografier, läromedel, debattböcker, populärvetenskap och reseskildringar – spelar en avgörande roll för det offentliga samtalet, inte minst i en tid av infodemi och avsiktlig desinformation. Ändå finns det, till skillnad från andra nordiska länder, ingen forskning med inriktning mot sakprosa i Sverige. Tills nu.

– Tillgång till faktabaserad kunskap är kanske viktigare än någonsin för det demokratiska samhällsbygget. Att vi nu är delaktiga i att etablera Sveriges första professor i sakprosa känns väldigt viktigt och ett steg i att låta sakprosan ta ytterligare plats i det offentliga samtalet, säger Per Almgren, vd på Natur & Kultur.

Genom att etablera professuren vill Natur & Kultur synliggöra sakprosa i samhället, skolan och den akademiska världen. Vi ser framför oss att professuren, utifrån sakprosans traditioner och former ska ställa viktiga frågor kring gestaltningens betydelse för sakprosaförfattande, inklusive det stora fältet läromedel. Avsikten är att:

  • Etablera en miljö om gestaltande sakprosa som förmedlar och förenar ”sanning och stil” med konsten att skriva så att världen lyssnar.

  • Ge möjlighet att utveckla en forskningsbaserad djupare förståelse som leder till kreativ utveckling av svensk sakprosa och gestaltande framställning som kan föra kunskapen närmare samtidens ofta globala, komplexa och svårbegripliga problemställningar.

  • Skapa en nationell samlingspunkt för aktuella samtidsdiskussioner om sakprosa och läromedel.

DN Debatt 5 juni

 

God tillgång till fakta att lita på har aldrig varit viktigare för det demokratiska samhällsbygget. I en värld där information ständigt tar nya former är det avgörande att sakprosan utvecklas för att komma igenom bruset.  Per Almgren, vd