Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Hon är Sveriges första professor i sakprosa

I samarbete med Författarförbundet och Läromedelsförfattarna finansierar Natur & Kultur en professur i sakprosa vid Linnéuniversitetet. Faktabaserad litteratur har stor betydelse för det offentliga samtalet.

I augusti 2023 tillträdde Anna Jungstrand professuren vid Linnéuniversitetet med uppdrag att utveckla forskning och utbildning inom sakprosa. Hon har en bakgrund som forskare och lektor i litteraturvetenskap, sakprosaförfattare, kulturjournalist och föreläsare.

Anna Jungstrand vill bland annat stärka och lyfta sakprosans nyanserade omvärldsbeskrivning som ett möjligt motgift mot desinformation och enkla polariserande åsikter.

Natur & Kultur, Sveriges Författarförbund, Läromedelsförfattarna och Linnéuniversitetet samarbetar för att etablera en tvärvetenskaplig forskningsmiljö och nationell samlingspunkt för kreativ utveckling av svensk sakprosa.

God tillgång till fakta att lita på har aldrig varit viktigare för det demokratiska samhällsbygget. I en värld där information ständigt tar nya former är det avgörande att sakprosan utvecklas för att komma igenom bruset.  Per Almgren, vd Natur & Kultur