Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sveriges första professur i sakprosa

Tack vare ett unikt samarbete mellan Linnéuniversitet, stiftelsen Natur & Kultur, Läromedelsförfattarna och Sveriges Författarförbund är det nu klart att Sveriges första professur i gestaltande sakprosa blir verklighet.

Professuren förläggs till Fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet och får namnet Natur & Kulturs professur i sakprosa. 

Nu är tjänsten utlyst under namnet "professor i kreativt skrivande med inrikning mot sakprosa", läs mer om den här

Sakprosa är faktabaserad litteratur som till exempel reportage, historia, biografier, debattböcker, populärvetenskap, reseskildringar och läromedel – spelar en avgörande roll för det offentliga samtalet och har varit Natur & Kulturs styrka genom alla år.

Genom att etablera professuren vill vi synliggöra sakprosa i samhället, skolan och den akademiska världen. Vi ser framför oss att professuren, utifrån sakprosans traditioner och former ska ställa viktiga frågor kring gestaltningens betydelse för sakprosaförfattande, inklusive det stora fältet läromedel. Avsikten är att:

  • Etablera en miljö om gestaltande sakprosa som förmedlar och förenar ”sanning och stil” med konsten att skriva så att världen lyssnar.

  • Ge möjlighet att utveckla en forskningsbaserad djupare förståelse som leder till kreativ utveckling av svensk sakprosa och gestaltande framställning som kan föra kunskapen närmare samtidens ofta globala, komplexa och svårbegripliga problemställningar.

  • Skapa en nationell samlingspunkt för aktuella samtidsdiskussioner om sakprosa och läromedel.

Målet är att professuren kan utlysas av Linnéuniversitetet under hösten 2021och att tjänsten tillsätts höstterminen 2022, men tillsättningen verkar försenas.

DN Debatt 5 juni

 

God tillgång till fakta att lita på har aldrig varit viktigare för det demokratiska samhällsbygget. I en värld där information ständigt tar nya former är det avgörande att sakprosan utvecklas för att komma igenom bruset.  Per Almgren, vd