Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ingvar Lundbergpriset

Natur & Kulturs Ingvar Lundbergpris tilldelas en person som har gjort avgörande insatser inom forskning eller utbildning för att främja kunskap om läs- och skrivinlärning. Det kan även vara en pedagog som har utvecklat metoder för att undervisa barn i läsning och väckt deras lust att läsa, eller någon som på annat sätt stimulerat barns läsande.

Nomineringen är öppen och vi välkomnar nomineringar till och med 1 mars 2024. Nominera här.

Priset delas ut årligen och prisutdelning sker på Lärarscenen på Bokmässan. Prissumman är 150 000 kronor. 

Pristagaren utses av en jury bestående av:
Jenny Wiksten-Folkeryd, professor i didaktik vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Ulf Fredriksson, docent, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet
Yukiko Duke, författare och  kulturjournalist, Stockholm 
Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktnining, Malmö universitet
Katarina Herrlin, lågstadielärare, lärarutbildare och universitetslektor i didaktik vid Institutionen för utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitet