Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Natur & Kulturs Ingvar Lundbergpris tilldelas en person som har gjort avgörande insatser inom forskning eller utbildning för att främja kunskap om läs- och skrivinlärning. Det kan även vara en pedagog som har utvecklat metoder för att undervisa barn i läsning och väckt deras lust att läsa, eller någon som på annat sätt stimulerat barns läsande.

Nomineringen är öppen och vi välkomnar nomineringar till och med 15 januari 2025. Klicka på länken nedan för att komma till nomineringsformuläret.

Priset delas ut årligen och prisutdelning sker på Lärarscenen på Bokmässan. Prissumman är 150 000 kronor. 

Pristagaren utses av en jury bestående av:
Jenny Wiksten-Folkeryd, professor i didaktik vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Ulf Fredriksson, docent, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet
Yukiko Duke, författare och  kulturjournalist, Stockholm 
Katarina Herrlin, lågstadielärare, lärarutbildare och universitetslektor i didaktik vid Institutionen för utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitet