Ingvar Lundbergpriset

Läs- och skrivkunnighet är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle och för att visa hur viktigt detta är har vi ett årligt pris som går till någon som gjort betydande insatser som främjar detta.

Ingvar Lundbergpriset på 100 000 kronor ska tilldelas en person som har gjort avgörande insatser inom forskning eller utbildning för att främja kunskap om läs- och skrivinlärning. Det kan även vara en pedagog som har utvecklat metoder för att undervisa barn i läsning och väckt deras lust att läsa, eller någon som på annat sätt stimulerat barns läsande.

Ingvar Lundberg, professor i psykologi, var en internationellt erkänd forskare inom läs- och skrivutveckling och dyslexi. Vid hans bortgång 2012 beslutade Natur & Kultur att instifta ett årligt pris till hans minne. Det delas ut på Natur & Kulturs Läskonferens.

Mellan 1 november och 1 februari tar vi emot nomineringar till Ingvar Lundbergpriset. Välkommen då att nominera
 forskare, pedagoger eller folkbildare som har gjort en viktigt insats för läs- och skrivinlärning.


Här nominerar du dina kandidater till priset 2019.


Jury 2018: 
Elisabet Nihlfors, professor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 
Ulf Fredriksson, docent, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet
Marie Trapp, lärare, Nyköpings kommun 
Yukiko Duke, författare och  kulturjournalist, Stockholm 
Ann-Charlotte Smedler, professor emerita, prefekt, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet


Om tidigare pristagare>>

Ingvar Lundberg

Ingvar Lundberg, professor i psykologi, var en internationellt erkänd forskare inom läs- och skrivutveckling och dyslexi. Vid hans bortgång 2012 beslutade Natur & Kultur att instifta ett årligt pris till hans minne. 
Foto: Mattias Alm/Sveriges radio

Annons för Ingvar Lundbergpriset