Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Vårt viktigaste pris?

Författaren Per Nilsson tilldelas Ingvar Lundbergpriset på 100 000 kronor för att han genom sitt engagerade arbete har gett barn och unga oumbärlig förståelse för hur läsning kan hjälpa oss att förstå oss själva, andra människor och det samhälle som omger oss.

Per Nilsson är en våra mest produktiva och hyllade författare. Han är född 1954 och bor i Sölvesborg i Blekinge.

Juryns motivering:
Per Nilsson tilldelas Ingvar Lundbergpriset 2021 för sitt mångåriga och engagerade arbete med att inspirera unga till litteraturen och läsglädjen. Han är en av Sveriges mest omtyckta, lästa och kritikerhyllade barn- och ungdomsförfattare men har också parallellt med sin långa karriär arbetat intensivt med olika typer av läsfrämjande arbete. Han har besökt många skolor över hela Sverige där han gått i dialog med eleverna om sina egna böcker och adresserat vår tids angelägna och brännande frågor. Genom textsamtal och praktisk textanalys har han ökat elevernas läslust och gett dem oumbärlig förståelse för hur läsning kan hjälpa oss att förstå oss själva, andra människor och det samhälle som omger oss.

Per Nilsson debuterade som författare 1986 med Mellan vakna och somna och har skrivit många uppmärksammade och prisbelönta böcker sedan dess. Hjärtans fröjd från 1992 fick även internationellt genomslag och hans böcker översätts till ett 20-tal olika språk. Fler uppmärksammade romaner är Korpens Sång, Ett annat sätt att vara ung, Svenne och Som hund som katt.

Under hösten kommer ett samtal i podden Kurage med Per Nilsson där han berättar om sitt författarskap och hur man kan inspirera ungdomar till läsning och läsförståelse.

-----------------------

Läs- och skrivkunnighet är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle och för att visa hur viktigt detta är har vi ett årligt pris som går till någon som gjort betydande insatser som främjar detta. Ingvar Lundbergpriset på 100 000 kronor ska tilldelas en person som har gjort avgörande insatser inom forskning eller utbildning för att främja kunskap om läs- och skrivinlärning. Det kan även vara en pedagog som har utvecklat metoder för att undervisa barn i läsning och väckt deras lust att läsa, eller någon som på annat sätt stimulerat barns läsande.

Ingvar Lundberg, professor i psykologi, var en internationellt erkänd forskare inom läs- och skrivutveckling och dyslexi. Vid hans bortgång 2012 beslutade Natur & Kultur att instifta ett årligt pris till hans minne. 

Jury: 
Jenny Wiksten-Folkeryd, professor i didaktik vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Ulf Fredriksson
, docent, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet
Marie Trapp, lärare, Nyköpings kommun 
Yukiko Duke, författare och  kulturjournalist, Stockholm 
Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap med didiaktisk inriktining, Malmö universitet

Priset gör mig innerligt glad och stolt. Fastän jag besökt skolklasser i över trettio år gläds jag fortfarande över mötena och samtalen med barn och unga. Och jag har saknat de samtalen under det dryga år som gått, när endast digitala klassbesök varit möjliga. Författarbesöken gör mig också ofta påmind om att barn- och ungdomslitteraturen är viktig, kanske viktigare än någonsin. Per Nilsson

Ingvar Lundberg

Ingvar Lundberg, professor i psykologi, var en internationellt erkänd forskare inom läs- och skrivutveckling och dyslexi. Vid hans bortgång 2012 beslutade Natur & Kultur att instifta ett årligt pris till hans minne. 
Foto: Mattias Alm/Sveriges radio