Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Vårt viktigaste pris?

Läs- och skrivkunnighet är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle och för att visa hur viktigt detta är har vi ett årligt pris som går till någon som gjort betydande insatser som främjar detta.

Ingvar Lundbergpriset på 100 000 kronor ska tilldelas en person som har gjort avgörande insatser inom forskning eller utbildning för att främja kunskap om läs- och skrivinlärning. Det kan även vara en pedagog som har utvecklat metoder för att undervisa barn i läsning och väckt deras lust att läsa, eller någon som på annat sätt stimulerat barns läsande.

Ingvar Lundberg, professor i psykologi, var en internationellt erkänd forskare inom läs- och skrivutveckling och dyslexi. Vid hans bortgång 2012 beslutade Natur & Kultur att instifta ett årligt pris till hans minne. Det delas ut under våren.


Jury: 
Jenny Wiksten-Folkeryd,professor i didaktik vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Ulf Fredriksson
, docent, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet
Marie Trapp, lärare, Nyköpings kommun 
Yukiko Duke, författare och  kulturjournalist, Stockholm 
Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap med didiaktisk inriktining, Malmö universitet

Ingvar Lundberg

Ingvar Lundberg, professor i psykologi, var en internationellt erkänd forskare inom läs- och skrivutveckling och dyslexi. Vid hans bortgång 2012 beslutade Natur & Kultur att instifta ett årligt pris till hans minne. 
Foto: Mattias Alm/Sveriges radio