Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Samarbete möjliggör fler skolbesök av fackboksförfattare

Bra fackböcker kan ge barn och unga ett större ordförråd, ökad begreppsförstståelse och vidgade tankemönster. Natur & Kultur inleder nu ett läsfrämjande samarbete med Författarcentrum Öst för att genom författarbesök synliggöra sakprosans ställning och användningsområde i skolan.

Natur & Kultur verkar för att inspirera till läsande och lärande och genom det stärka en demokratisk samhällsutveckling. Med start 2022 ger vi ett treårigt stöd till Författarcentrum Östs (FC Öst) läsfrämjande projekt På riktigt – sakprosa i skolan. Projektet riktar sig till elever i årskurs 3–9 i skolor inom FC Östs region: Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Gotland, Örebro, Västmanland och Dalarna. Det övergripande målet är att få fler skolor att upptäcka att ett besök av en fackboksförfattare kan vara värdefull för elevernas förståelse för olika textarter.

FC Öst arbetar för att sprida litteraturen i samhället och på så sätt även skapa tillfällen för medlemmarna att möta sin publik i betalda uppdrag. De förmedlar årligen nära 1500 enskilda uppdrag i skolor, bibliotek, företag och organisationer. Därutöver driver FC Öst olika läs- och skrivfrämjande projekt. 

Författarcentrum Öst bildades 1967 och är en ideell författarförening. I dag är den Sveriges största författarförmedling med 740 yrkesverksamma författare som medlemmar.

Läs mer om verksamheten här