Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Fackboksförfattare väcker elevernas intresse för sakprosa

Natur & Kultur stödjer det läsfrämjande projektet På riktigt – sakprosa i skolan, som möjliggör att elever i årskurs 1–9 får besök av en fackboksförfattare.

Besöken syftar till att öka sakprosans användningsområden i skolundervisningen och på så sätt väcka elevernas läsintresse via viktiga och spännande ämnen. Läsning av fackböcker ger eleverna ett större ordförråd, ökad begreppsförståelse och vidgade tankemönster.

Bakom projektet står Författarcentrum Öst, som under 2023 framför allt har riktat projektet till skolor utanför storstäderna och socioekonomiskt utsatta områden. Totalt 5351 elever i årskurs 1–9 har tagit del av 226 författarbesök.

Författarcentrum Öst är Sveriges största författarförmedling. Förutom att förmedla författarbesök till skolor, bibliotek och organisationer, driver de även läs- och skrivfrämjande projekt.