Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Samarbete möjliggör fler skolbesök av fackboksförfattare

Författarcentrum Öst sprider litteraturen i samhället genom att förmedla författarbesök till skolor, bibliotek och organisationer. De driver även läs- och skrivfrämjande projekt i samarbete med skolor.

Författarcentrum Öst bildades 1967 och är en ideell författarförening. I dag är den Sveriges största författarförmedling med 740 yrkesverksamma författare som medlemmar.

Under våren 2022 inledde vi ett treårigt läsfrämjande samarbete med Författarcentrum Öst för att genom författarbesök synliggöra sakprosans ställning och användningsområde i skolan. Bra fackböcker kan ge barn och unga ett större ordförråd, ökad begreppsförståelse och vidgade tankemönster.

Projektet riktar sig till elever i årskurs 3–9 i skolor på främst mindre orter i Södermanland, Uppland, Östergötland, Gotland, Närke, Västmanland och Dalarna.

Vi samarbetar med Författarcentrum Öst för att de arbetar med läsfrämjande verksamhet och använder språket som kulturellt och gestaltande instrument.

Vi ger även stöd till Författarcentrums tävling för gymnasieelever: Jag skriver i dina ord.