Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Natur & Kulturs ideella ändamål

Varje gång du väljer bokförlaget Natur & Kultur är du med och bidrar till något större.

Utöver att ge ut böcker, läromedel och akademisk litteratur delar Natur & Kultur varje år ut ett stort antal priser, stipendier och ekonomiska stöd för att stärka röster som liksom vi verkar för kultur, bildning och humanistiska värden. Det är möjligt tack vare att vi drivs som en stiftelse som ska fördela överskottsvinster från förlaget till ideella ändamål. Arbetet med detta sker i vår ideella verksamhet.

Under 2023 fördelade vi 27,7 miljoner kronor i stöd, priser och stipendier. Summan har ökat väsentligt de senaste åren och styrelsens mål är att på sikt årligen avsätta cirka 30 miljoner kronor, motsvarande två procent av stiftelsens kapital, till ideella ändamål. Läs mer om hur pengarna fördelas i årsrapporten nedan. 

Arbetet med Natur & Kulturs priser, stipendier och stöd bedrivs i arbetsgruppen för den ideella verksamheten. 

Hela Natur & Kulturs verksamhet vägleds av stiftelsens urkund. Läs mer om den nedan.