Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ideella verksamheten

Förutom att ge ut böcker, läromedel och akademisk litteratur delar Natur & Kultur varje år ut ett stort antal priser, stipendier och stöd för att stärka röster i det demokratiska samtalet. Det är möjligt tack vare att vi drivs som en stiftelse där överskottsvinster från förlaget ska gå till ideella ändamål.

Natur & Kulturs priser ska lyfta fram och stärka personer som har gjort viktiga insatser inom kulturområdet, betydande inlägg i samhällsdebatten eller främjat spridning av forskning. 

Natur & Kulturs stipendier syftar till att låta fler författarskap och perspektiv komma det svenska språket och litteraturen till del. 

Natur & Kulturs stöd och samarbeten går till verksamheter som, liksom Natur & Kultur, verkar för att stärka röster i det demokratiska samtalet. 

Så här söker du verksamhetsstöd från Natur & Kultur

Arbetet med Natur & Kulturs priser, stipendier och stöd bedrivs i arbetsgruppen för den ideella verksamheten.

Under 2022 fördelade vi 22,9 miljoner kronor till ideella ändamål. Summan har ökat väsentligt de senaste åren och styrelsens mål är att på sikt avsätta 2 procent av stiftelsekapitalet, motsvarande cirka 30 miljoner kronor, varje år till verksamheter som arbetar i linje med våra idéer, värderingar och urkund.