Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Under 2021 fördelade Natur & Kultur 16,9 miljoner kronor till ideella ändamål. Fördelningen sker genom våra priser, stipendier och stöd. Detta arbete sker i en arbetsgrupp inom Natur & Kulturs ideella verksamhet och möjliggörs tack vare att Natur & Kultur drivs som en stiftelse som ska verka för utbildning och bildning i syfte att stärka en demokratisk samhällsutveckling.

Styrelsens mål är att på sikt årligen avsätta 2 procent av stiftelsekapitalet, motsvarande cirka 30 miljoner kronor.

Priserna (länka) ska lyfta fram och stärka personer som har gjort viktiga insatser inom kulturområdet, betydande inlägg i samhällsdebatten eller främjat spridning av forskning. https://www.nok.se/priser-stipendier-stod/priser/

Stipendierna (länka) syftar till att låta fler författarskap och perspektiv komma det svenska språket och litteraturen till del. https://www.nok.se/priser-stipendier-stod/stipendier/

Stöd och samarbeten (länka) går till verksamheter som, liksom Natur & Kultur, verkar för bildning och utbildning som ett sätt att stärka röster i det demokratiska samtalet. https://www.nok.se/priser-stipendier-stod/stod/ Detta sker inom huvudsakligen fyra områden, som utgår från stiftelseurkunden (länka):

  • Spridning av böcker till fler grupper av läsare genom nya tillvägagångssätt och attraktiva priser (område 1)
  • Stöd till kommunikation av samhällsaktuell forskning (område 2)
  • Stöd till forskning inom ämnena psykologi, pedagogik och litteratur/humaniora (område 3)
  • Stöd till ideella ändamål avseende bildning och demokrati (område 4)

Så här söker du verksamhetsstöd från Natur & Kultur. (Länka till Att söka stöd)

Arbetsgruppen för den ideella verksamheten består av:

Karin Tengby, projektledare
Lena Forssén, projektledare och förläggare
Åsa Aura, assistent
Per Almgren, vd
Pernilla Bard, konsult