Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ideella verksamheten

Förutom att ge ut böcker, läromedel och kurslitteratur delar Natur & Kultur varje år ut ett stort antal priser, stipendier och stöd för att stärka röster i det demokratiska samtalet. Det är möjligt tack vare att vi drivs som en stiftelse där överskottsvinster från förlaget ska gå till ideella ändamål.

Natur & Kulturs priser ska lyfta fram och stärka personer som har gjort viktiga insatser inom kulturområdet, betydande inlägg i samhällsdebatten eller främjat spridning av forskning. 

Natur & Kulturs stipendier syftar till att låta fler författarskap och perspektiv komma det svenska språket och litteraturen till del. 

Natur & Kulturs stöd och samarbeten går till verksamheter som, liksom Natur & Kultur, verkar för att stärka röster i det demokratiska samtalet.

Så här söker du verksamhetsstöd från Natur & Kultur

Arbetet med Natur & Kulturs priser, stipendier och stöd bedrivs i arbetsgruppen för den ideella verksamheten.

Under 2021 fördelade vi genom denna verksamhet 16,9 miljoner kronor till ideella ändamål. Summan har ökat väsentligt de senaste åren och styrelsens mål är att på sikt avsätta 2 procent av stiftelsekapitalet, motsvarande cirka 30 miljoner kronor, varje år till verksamheter som arbetar i linje med våra idéer, värderingar och urkund.