Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Natur & Kulturs ideella ändamål

Varje gång du väljer bokförlaget Natur & Kultur är du med och bidrar till något större.

Utöver att ge ut böcker, läromedel och akademisk litteratur delar Natur & Kultur varje år ut ett stort antal priser, stipendier och ekonomiska stöd för att stärka röster som liksom vi verkar för kultur, bildning och humanistiska värden. Det är möjligt tack vare att vi drivs som en stiftelse där överskottsvinster från förlaget ska gå till ideella ändamål.

Vi ger ekonomiskt stöd till ideella föreningar och verksamheter som främjar läsning, yttrandefrihet, forskningskommunikation och forskning inom psykologi och historia. Vi delar också ut ett stort antal stipendier till författare, översättare, forskare, journalister och andra som verkar i samma anda. Våra priser går till personer som genom sitt arbete främjar våra grundvärden: bildning, kultur och humanistiska värden.

Under 2022 fördelade vi 22,9 miljoner kronor i stöd, priser och stipendier. Summan har ökat väsentligt de senaste åren och styrelsens mål är att på sikt årligen avsätta cirka 30 miljoner kronor, motsvarande två procent av stiftelsens kapital, till ideella ändamål som verkar i linje med våra idéer, värderingar och urkund. Läs mer om hur pengarna fördelas i årsrapporten nedan. 

Arbetet med Natur & Kulturs priser, stipendier och stöd bedrivs i arbetsgruppen för den ideella verksamheten.