Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Våra författare

Natur & Kultur är en affärsdrivande stiftelse, vars mål är att motverka fördomar och inskränkthet. Därför har vi inget ägarkapital som åberopar maximal avkastning, utan kan agera oberoende och långsiktigt. Förutom värdegrunden och stiftelseformen är istället våra författare de verkliga tillgångarna. Vill du läsa mer om våra fantastiska författare så finns de samlade här i bokstavsordning, sorterade på efternamn.

Hitta författare

F

María José Faci Lucia
Anders Fager
Anders Fager är författare och spelkonstruktör. Han skriver allt från skräckberättelser till seriemanus och dramatik.
Claudia Fahlke
Claudia Fahlke (1964–2020) var leg. psykolog och professor i psykologi vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.
Jojo Falk
Jojo Falk har arbetat som illustratör sedan 1994. Förutom att illustrera böcker har hon även gjort uppdrag för Kamratposten och Arla.
Stefan Falk
Stefan Falk har arbetat på McKinsey & Company och som ledare inom större företag. Idag arbetar han som resultat- och utvecklingshandledare för chefer inom näringslivet, elittränare och idrottsutövare.
Sofia Falkenhem
Lilian Falkenland
Rolf Falkenland
Erica Falkenström
Erica Falkenström är fil.dr i pedagogik och forskare vid Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE), Stockholms universitet.
Johan Fallby
Maj Fant
Carl Åke Farbring
Carl Åke Farbring är en förgrundsgestalt inom MI i Sverige och har under många år arbetat med, lärt ut och utvecklat metoden. Han har genomfört den hittills största implementeringen av MI i en organisation och är aktiv medlem av (MINT) sedan 1999.
Athena Farrokhzad
Carina Fast
Carina Fast är lågstadielärare, fil.dr i pedagogik och författare. Hon har under många år undervisat förskollärare och lärare om barns läs- och skrivutveckling samt i muntligt berättande.
Johan Fastbom
Micaela Favilla
Micaela Favilla är illustratör och författare. Främst gör hon illustrationer till barnböcker och läromedel, men även till serier, spel, pysselböcker och korsord.
Mohammad Fazlhashemi
Mohammad Fazlhashemi är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Hans intresseområden innefattar kulturmöten, mångfald och islam, ämnen som han också ofta debatterar i det offentliga.
Lisa Feldman Barrett
Lisa Feldman Barrett är professor i psykologi vid Northeastern University och knuten till Harvard Medical School och Massachusetts General Hospital. Hon är en välmeriterad forskare och har mottagit National Institutes of Health’s pionjärpris för sin omvälvande forskning om känslor och hjärnan.
Felicia Feldt
Ingela Felth Sjölund
Lågstadie- och speciallärare med lång yrkeserfarenhet och specialkompetens i läs- och skrivinlärning, dyslexi och tal- och språkutveckling.
Henok Fentie
Henok Fentie och Karl Grandin driver sedan 2010 ölmärket Omnipollo. Deras öl Russian Roulette sålde slut på tre dagar och är den högst rankade svenska IPA:n genom tiderna.
Elisabeth Fernell
Elisabeth Fernell är överläkare i barnneurologi och habilitering samt professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet, Gillbergcentrum.
Ann Fernholm
Ann Fernholm har doktorerat i molekylär bioteknik och arbetar som vetenskapsjournalist. År 2010 blev hon utnämnd till Årets vetenskapsjournalist.
Stig Fhanér
Annika Finér
Douglas Fisher
Douglas Fisher är filosofie doktor, professor i pedagogiskt ledarskap vid San Diego State University och lärarledare vid Health Sciences High & Middle College.
Anna Fiske
Lindsey Fitzharris
Gustave Flaubert
(1821–1880)
Håkan Fleischer
Håkan Fleischer är fil.dr i pedagogik och fil.mag. i medie- och kommunikationsvetenskap. Han har lång erfarenhet av undervisning på högskola och universitet och leder kurser och workshops i studieteknik.
Astrid Flemberg-Alcalá
Astrid Flemberg-Alcalá (f. 1946) är utbildad sjuksköterska men ägnar sig idag helt åt sitt skrivande.
Kristofer Flensmarck
Kristofer Flensmarck är en av våra mest intressanta nya författare. Som poet har han bland annat utkommit med samlingen Almanacka .
Harry Fletcher-Wood
Harry Fletcher-Wood är Associate Dean vid Ambition Institute, London. Han har arbetat ett tiotal år ute på olika skolor som lärare, fortbildningsansvarig/ansvarig för professionell utveckling och forskare.
Ida Flink
Ida Flink är legitimerad psykolog och docent vid Örebro universitetet. Hennes forskning handlar bland annat om psykologins betydelse vid smärta och KBT vid smärtproblematik.
Pär Flodin
Ulrika Flodin Furås
Ulrika Flodin Furås är föreläsare, fotograf och trädgårdsskribent, och sedan 2008 är hon redaktör för tidningen Koloniträdgården. Hon har tidigare gett ut boken Gatsmart odling (2012).
Katarina Florin
Katarina Florin är fil.mag. i specialpedagogik och arbetar som adjunkt vid Högskolan i Gävle. Hon har drygt 20 års erfarenhet som specialpedagogik i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.
Torbjörn Flygt
Torbjörn Flygt en av våra främsta prosaister. Han slog igenom med Augustbelönade Underdog (2001), som fick sin fortsättning i Outsider (2011).
Edna B. Foa
Edna B. Foa är professor i klinisk psykologi vid University of Pennsylvania.
Anna Fock
Anna Fock tilldelades för sin debutroman Absolut noll (2013) Borås Tidnings debutantpris och Katapultpriset. 2016 kom Cirkus Smuts.
Joshua Foer
Joshua Foer är journalist som huvudsakligen skriver om vetenskapliga ämnen. Han har medverkat i National Geographic , Esquire , The New York Times , The Washington Post och Slate .
Tove Folkesson
Kristofer Folkhammar
Kristofer Folkhammar debuterade med romanen Isak & Billy 2011 och gav ut diktboken När han kysste mig förlorade jag allt 2012. Folkhammar är bland annat verksam som litteraturkritiker.
Elisabeth Forell
Ulla Forinder
Torbjörn Forkby
Torbjörn Forkby är docent i socialt arbete och verksam vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, samt FoU i Väst.
Anna Forsberg
Anna Forsberg är leg. sjuksköterska och professor i vårdvetenskap med inriktning mot organtransplantation vid Lunds universitet. Hon har en gedigen erfarenhet av sjuksköterskors utbildning från grund- till forskarnivå.
Christina Forsberg
Christina Forsberg är är leg. sjuksköterska och docent vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.
Lars Forsberg
Maria Forsberg
Monika Forsberg
Monika Forsberg är illustratör och animatör med uppdrag för bland annat Unicef. Monika är bosatt i London.
Tina Forsberg Kankkunen
Margareta Forsbäck
Margareta Forsbäck har arbetat många år inom hela grundskolan både som klasslärare och speciallärare. Hon har även undervisat i matematikdidaktik vid lärarutbildningen samt med fortbildning.
Helen Forsgren
Maria Forsgren
Maria Forsgren är konsult och verksam inom ledarutveckling och förändringsarbete. Hon hjälper organisationer – inom tillverkningsindustri, detaljhandel, tjänsteföretag och offentlig verksamhet – att nå resultat genom hållbara beteendeförändringar.
Ebba Forslind
Karin Forslund Frykedal
Karin Forslund Frykedal är professor i pedagogik vid Högskolan Väst och biträdande professor vid Linköpings universitet. Hennes forskning rör frågor om sociala processer, ledarskap och lärande i utbildningssammanhang där gruppen är i fokus.
Lina Forss
Lina Forss debuterade 2005 med den delvis självbiografiska Vildängel . Hallonbäcken är hennes andra roman och fortsättningen på den uppmärksammade debutromanen.
E. M. Forster
Martin Forster
Martin Forster är legitimerad psykolog med KBT-inriktning och har de senaste åren arbetat med föräldrastöd i olika former. Hans forskning vid Uppsala universitet handlar om att hjälpa föräldrar och lärare att hantera konflikter med barn.
Lorenza Foschini
David Foster Wallace
David Foster Wallace (1962–2008) föddes i Ithaka, New York och växte upp i Illinois. Han studerade engelska och filosofi vid Amherst College och innehade en professur i kreativt skrivande vid Pomona College i Claremont, Kalifornien.
Moira Fowley-Doyle
Paula Fox
Paula Fox (född 1923) är en av efterkrigstidens främsta amerikanska författare. Hon gav ut ett halvdussin romaner från sent sextiotal fram till åttiotalet, men fick aldrig något riktigt publikt genombrott trots översvallande kritik.
Henrik Francke
Henrik Francke är frilansskribent och nybliven täljentusiast. Henrik skriver för magasin och dagstidningar, och är sedan ett antal år creative director på tidningen Gourmet.
Elisabeth Frank
Elisabeth Frank är fil.dr i pedagogik och lärarutbildare vid Linnéuniversitetet. Hon har mångårig erfarenhet som lågstadie- och speciallärare.
Sofia Frankenberg
Sofia J. Frankenberg är fil. dr i psykologi och lektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskolan vid Stockholms universitet.
Malin Fransson
Malin Fransson arbetar som adjunkt på Institutionen för språkdidaktik vid Stockholmsuniversitet och som lärare i svenska och svenska som andraspråk i årkurs 7-9. Hon har under sina 17 verksamma år som lärare främst undervisat i svenska/sva och SO.
Carin Franzén
Elsie C Franzén
Kevin Frato
Kevin Frato är huvudförfattare till bland annat Wings -serien (åk 7–9) och Echo Main Issues (Gy 5 och 6). Han undervisar sedan länge i engelska, litteratur och kreativt skrivande.
Görel Fred
Görel Fred är socionom och leg psykoterapeut, specialiserad på familjeterapi och har arbetat i 20 år med relationer mellan barn och vuxna.
Elisabet Fredholm
Lie Fredlund
Anna Fredriksson
Anna Fredriksson är socionom och frilansjournalist, och författare till boken Ett annat hemma, om samhällets ansvar för placerade barn . Hon är redaktör för tidskriften Socialpolitik.
Ulf Fredriksson
Ulf Fredriksson är docent i pedagogik vid Stockholms universitet och var ansvarig för läsförståelse 2008–2016 i PISA.
Arthur Freeman
Lars W. Freij
Johanna Frejd
Sten Frennberg
Sigmund Freud
Sigmund Freud (1856-1939), psykoanalysens grundare, har haft en stor betydelse för den västerländska idévärlden. Sigmund Freud satte med sina teorier om människans själsliv sin prägel på tänkandet inom skilda områden i hela världens kulturliv.
Nancy Frey
Nancy Frey är filosofie doktor och professor i pedagogiskt ledarskap vid San Diego State University.
Rebecka Frey
Rebecka Frey är legitimerad veterinär och hudspecialist. Hon är också internationell avelsdomare på islandshästar.
Emma Frey-Skøtt
Emma Frey-Skøtt har en bakgrund som lärare i Tensta. Hon är läromedelsförfattare men skriver även lättlästa barn- och ungdomsböcker.
Anna Fridén
Sven Fridén
Magnus Fridh
Magnus Fridh började meditera i tonåren och har genom studier i buddhism och indologi fördjupat sig inom ämnet. Han undervisar grupper i Ashtangayoga, mindfulness och meditation och är även en av grundarna till Mindfulness Appen.
Jakob Fridholm
Hédi Fried
Hédi Fried är författare och psykolog. Hon är engagerad i att sprida kunskap om rasism och demokrati och har föreläst mycket i skolor och internationellt.
Saul Friedländer
Saul Friedlander föddes 1932 i Prag. Han är professor i historia vid University of California och en ledande auktoritet på Tysklands historia under nazitiden.
Ann Frisén
Ann Frisén är professor i psykologi vid Göteborgs universitet och leg. psykolog. Hennes forskning rör ungdomars och unga vuxnas utveckling och livsvillkor – med speciellt fokus på identitet, kroppsuppfattning och mobbning.
Johan Fritzell
Johan Fritzell är hemmarökaren som efter en 40-kris utan någon egentligen plan köpte en jättesmoker, vilket mynnade ut i en bbq-restaurang med tillhörande cateringverksamhet, en agentur för smokers och klippkort på flyget till Texas.
Erich Fromm
Anna Froster
Anna Froster är miljöjournalist, biolog och författare.
Jonas Frykman
Tore Frängsmyr
Peter Fröberg Idling
Peter Fröberg Idling fick stor uppmärksamhet med sin debut Pol Pots leende 2006, och blev nominerad till August­priset med Sång om den storm som ska komma (2012). Båda böckerna har översatts till ett tiotal språk.
Gabi Frödén
Gabi Frödén är bosatt i Glasgow och arbetar som illustratör. Hon har även arbetat som sångare i en cirkus samt drivit låtskrivarworkshops i fängelser.
Helena Fuhrman
Arianna Funk
Arianna Funk har en master i modevetenskap och examen från Handarbetets Vänners Skola där hon idag arbetar som lärare. År 2017 fick hon sitt gesällbrev i vävning.
Ambjörn Furenhed
Ambjörn Furenhed är förstelärare vid Folkungaskolan Linköping. Han har lång erfarenhet av att arbeta med vetenskaplighet och kunskapssyn ur ett klassrumsnära och kollegialt perspektiv.
Ben Furman
Tomas Furmark
Tomas Furmark är professor i psykologi vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet.
Bo Furugren
Bo Furugren är en mycket kunnig hästmänniska och en av landets främsta experter på hästars färger. Det är han som skrivit häst- och riduppslagsorden i NE, där han även medverkat med illustrationer.
Hans Furuhagen
Hans Furuhagen är fil dr, professor, historiker och en välkänd radioprofil. Han har skrivit en lång rad populärvetenskapliga böcker om historia, bland andra Rom.
Eva Fylking
Helene Fägerblad
Kerstin Fälldin
Kerstin Fälldin är socionom vid Överförmyndarnämnden i Stockholm, där hon handlägger frågor om godmanskap respektive förvaltarskap och rekryterar personer till uppdrag. Hon är även författare till God man eller förvaltare - en praktisk handbok.
Håkan Fällman
Håkan Fällman har arbetat med kött i stort sett hela sitt liv. Som pojke jobbade han extra hos sin pappa, som hade ett företag som levererade kött till restauranger.
Tommie Fälth
Föreningen Svenska Spetsar