Sven G Hartman

Skrivhandledning

"'Studenternas självständiga arbete med vetenskapliga texter har fått allt större vikt inom utbildningar på alla nivåer. Boken Skrivhandledning kan användas som manual av studenter som ska skriva examensarbete
Läs mer