Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Natur & Kulturs kulturpris

Natur & Kulturs kulturpris tilldelas Leif Zern för hans stilistiska vitalitet och den intellektuella integriteten inom teater- och kulturkritik. Priset har delats ut sedan 1974 och prissumman är 400 000 kronor.

Juryns motivering:
Leif Zern tilldelas Natur & Kulturs kulturpris 2020 för hans insatser inom teaterkritik och kulturkritik, präglade av stilistisk vitalitet och med den intellektuella integritetens lyster.

Leif Zern har varit litteratur- och teaterkritiker sedan i mitten av 1960-talet och har genom sin långa verksamhet varit tongivande i svenskt kulturliv. Han började som litteraturkritiker på Uppsala Nya Tidning och har efter det arbetat för Stockholms-Tidningen, BLM, Expressen och Dagens Nyheter.

Som teaterkritiker har Leif Zern recenserat alla de stora regissörerna och skådespelarna i Sverige, och han har även varit verksam som essäist och författare till böcker som bidragit till vår tids historia och teaterdebatt. Några av böckerna som Leif Zern har skrivit är: Älskaren och mördaren om William Shakespeare, essäboken Se Bergman, Det lysande mörkret om Jon Fosses dramatik och inte minst minnesboken över fadern, Kaddish på motorcykel. Hans senaste bok Kritik gavs ut i höstas och innehåller ett urval av hans kulturjournalistiska gärning.

Kulturpristagaren utses av Natur & Kulturs styrelse och prisutdelningen sker i Stockholm den 2 april.

Illustration Stina Wirsén
__________________

Natur & Kulturs kulturpris delas ut till en eller flera personer som har gjort en väsentlig insats på kulturområdet. Förutom pengarna och äran får varje vinnare bronsskulpturen Kunskapens träd av konstnären Ernst Nordin. För väsentliga insatser inom kulturområdet innebära att priset kan ges till personer inom en mängd olika yrken, som författare, publicister, regissörer, fotografer, konstnärer, journalister, artister, koreografer och forskare. 

Medarbetare i Natur & Kultur får årligen nominera kandidater till Kulturpriset för kulturpriskommittén som består av ledamöter ur Natur & Kulturs styrelse. Hela styrelsen beslutar vem som tilldelas priset.

Film med Leif Zern

Som teaterkritiker har Leif Zern recenserat alla de stora regissörerna och skådespelarna i Sverige. i filmen berättar han om möten och ger tips till nya teaterkritiker.
Jag tänker på teatern som en gränsens konst. Bokstavligen. Du går över en tröskel in på teatern och därefter över en tröskel in i salongen. Där möter nästa gräns mellan scen och salong och sedan mellan skådespelarna. Även mellan skådespelaren och rollen finns en gräns. Det är en övning i att hålla sig i rörelse. Leif Zern