Natur & Kulturs kulturpris

Natur & Kulturs kulturpris delas ut till en eller flera personer som har gjort en väsentlig insats på kulturområdet. Förutom pengarna och äran får varje vinnare bronsskulpturen Kunskapens träd av konstnären Ernst Nordin.

För väsentliga insatser inom kulturområdet innebära att priset kan ges till personer inom en mängd olika yrken, som författare, publicister, regissörer, fotografer, konstnärer, journalister, artister, koreografer och forskare. 

Natur & Kulturs kulturpris har delats ut sedan 1974 och prissumman är 400 000 kronor 2019.

Medarbetare i Natur & Kultur får årligen nominera kandidater till Kulturpriset för kulturpriskommittén som består av ledamöter ur Natur & Kulturs styrelse:
Kjell Blückert, vd för Ragnar Söderbergs stiftelse
Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap
Ann-Charlotte Smedler, professor i psykologi
Ann Reimers, produktionssamordnare på Natur & Kultur
Per Almgren, vd för Natur & Kultur.

Hela styrelsen beslutar vem som får priset.

Läs om årets pristagare Ola Larsmo och tidigare års kulturpristagare.

Ola Larsmo - Natur & Kulturs kulturpristagare 2018