Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Institutet för mediestudier

I en demokrati är det viktigt att ha oberoende medier och det är också viktigt att medierna granskas. Det gör Institutet för mediestudier.

Institutet för mediestudier ska – med forskning som verktyg – verka för en välgrundad diskussion om mediernas roll i demokratin: att på medborgarnas uppdrag granska makten och skildra verkligheten. De ska bidra till bildning och förståelse om hur medierna lever upp till sitt uppdrag. Detta tycker vi är en viktig verksamhet som rimmar väl med vår stiftelseurkund och ger därför ett verksamhetsbidrag till Institutet för mediestudier.