Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Oberoende aktör för ökad kunskap om mediefrågor

Institutet för mediestudier ska, med forskning som verktyg, verka för en välgrundad diskussion om mediernas roll i demokratin – att på medborgarnas uppdrag granska makten och skildra verkligheten.

Verksamhetens ryggrad är de fyra böcker som sammanställts under året där närmare 60 forskare, journalister och debattörer bidragit med både empiri och diskussion. I spåren av dessa antologier tillkommer också seminarieverksamheten som populariserar och debatterar innehållet i böckerna.

De böcker som sammanställts under 2021 har titlarna: Journalistik i coronans tid, Snigeln och haren – så kan mediepolitiken komma ikapp medieutvecklingen, Vitt eller brett – vilka får ta plats i medier och på redaktioner? samt årsboken Tillståndet för journalistiken 2021.

Gå in på Institutets hemsida för att ta del av de senaste rapporterna och följ den aktuella debatten. 

Vi samarbetar med Institutet för mediestudier eftersom det är viktigt att ha oberoende medier och att medierna granskas i en stark demokrati.