Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Våra författare

Natur & Kultur är en oberoende stiftelse som verkar för främjar bildning, kultur och humanistiska värden. Vår verksamhet och vårt överskott ska göra skillnad i samhället.

Hitta författare

S

C S
Cornelia Sabelström Levander
L S
Lisbeth Sachs
I S
Ingvild Sælid Gilhus
Steven A. Safren
Steven A. Safren är professor i psykologi vid University of Miami.
B S
Burcu Sahin
Helin Sahin
Helin Sahin är Turkietkännare på Olof Palme International Center. Hon kommenterar frekvent turkisk politik i bland annat SVT, SR och dagstidningar.
H S
Hanna Sahlberg
Björn Sahlin
Björn Sahlin, f.d. tidskriftsredaktör och bokförläggare, har skrivit om Söderbergs debutbok Förvillelser och medarbetat i nyutgåvan av Hjalmar Söderbergs samlade skrifter. I artikel- och bokform har han även behandlat Emanuel Swedenborg, Harry Martinson, Poul Bjerre och Amelie Posse.
Hanna Sahlin
Hanna Sahlin är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och filosofie doktor. Hon är verksam som studierektor vid Karolinska institutet och forskare inom emotionsreglering.
O S
Olle Sahlin
Pär Sahlin
Pär Sahlin är lärare i svenska och SO och har främst undervisat på mellan- och högstadiet. Han har skrivit ett stort antal svenskläromedel och tilldelades 2016 läromedelspriset Lärkan.
Lena Sahlqvist
Lena Sahlqvist är leg. sjuksköterska och hartidigare varit patientsäkerhetssamordnare vid Socialstyrelsen, där hon utvecklade myndighetens arbete med patientsäkerhet.
M S
Marit Sahlström
Marit Sahlström är författare och pedagog har arbetat länge med elever i behov av särskilt stöd, bland annat som livskunskapspedagog inom gymnasiet och under tio år i projektet Oneeighty - en digital stödinsats för hemmasittande elever. Hon arbetar nu som handledare och fortbildare på Magelungen Utveckling.
Sami Said
Sami Said föddes 1979 i Keren, Eritrea, och är uppvuxen på olika ställen, bland annat Göteborg. Sami debuterade med Väldigt sällan fin 2012.
E S
Eva-Kristina Salameh
Eva-Kristina Salameh är med dr och leg logoped vid Skånes universitetssjukhus.
M S
Margueritte Salem
K S
Karin Saler
M S
Marie Sallnäs
Marie Sallnäs är professor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
Karin Salmson
Karin Salmson har tidigare drivit normkreativt barnboksförlag och har själv skrivit många böcker, bland annat boken Normkreativitet i förskolan – om normkritik och vägar till likabehandling. Karin har en bakgrund som journalist och är nu föreläsare kring normkritik och litteratur.
Kim Salomon
Kim Salomon, prof. em i historia, Lunds universitet, har forskat om samtidshistoria, flyktingströmmar, fredsrörelser, värderingsförändringar. Bland hans utmärkelser kan nämnas det prestigefyllda Rausingska forskningspriset 2016 för hans ”långvariga arbete med att öka förståelsen för historiska och samtida konflikter och de många gånger långvariga skeenden som ligger bakom till synes plötsligt uppblossande motsättningar” – aspekter som onekligen är aktuella även i denna bok.
N S
Niklas Salomonsson
Samuel Salzer
Samuel Salzer är verksam på Sveriges första beteendebyrå, Beteendelabbet. Han arbetar för att skapa hållbar utveckling inom bostad, transport, sparande, vård och hälsa genom att kombinera kunskap från psykologi, beteendeekonomi och design.
Poa Samuelberg
Poa Samuelberg är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och certifierad utbildare i traumafokuserad kognitiv beteendeterapi, TF-KBT. Hon är verksam som handläggare vid Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum om barn och våld, Linköpings universitet.
Joakim Samuelsson
Joakim Samuelsson är professor i pedagogik med inriktning mot matematikdidaktik vid Linköpings universitet. Han har undervisat som grundskollärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen.
Marcus Samuelsson
Marcus Samuelsson är biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet. Hans forskning är i huvudsak inriktad på ledarskap i klassrummet, didaktiskt ledarskap, slöjd och simuleringar.
S S
Stefan Samuelsson
Lisa Sand
Lisa Sand är medicine doktor och verksam kurator.
Christer Sandahl
Christer Sandahl är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och seniorprofessor i samhälls- och beteendevetenskap vid Medical Management Centrum, Karolinska Institutet. Christer Sandahl föreläser inom Ledarskap | Ledare i rollen som chef grupper i vård och behandling Boka föreläsning/kontakt: christer.sandahl@ki.se
Mette Sandahl
Mette Sandahl är organisationsutvecklare och har arbetat med rådgivning, ledarskap, teamutveckling, utbildning och coachning i snart 20 år bland annat IKEA.
E S
Elizabet Sandberg
E S
Erik Sandberg
Ingela Sandberg
Ingela Sandberg arbetar som Speciallärare i matematik samt förstelärare på Åledsskolan.
S S
Saga Mariah Sandberg
Ylva Sandberg
A S
Anna Sandell
Anna Sandell är fil dr vid Malmö högskola, numera Skolinspektionen.
G S
Göran Sandell
Annika Sandén
Annika Sandén är docent i historia och har skrivit ett flertal uppmärksammade böcker om svensk stormaktstid, senast Fröjdelekar , belönad med Svenska Akademiens Axel Hirsch pris och nominerad till Stora Fackbokspriset.
Petter Sandgren
Petter Sandgren är legitimerad gymnasielärare, filosofie doktor i historia vid European University Institute i Florens och lektor i pedagogik vid Stockholms universitet. Sandgren är även tidigare styrelseledamot för Stiftelsen Lundsbergs skola.
Anton Sandqvist
Anton Sandqvist grundade tillsammans med sin bror Daniel och sin vän Sebastien väskföretaget Sandqvist som idag återfinns i över 30 länder runtom i världen. Han har under många år sytt egna prylar för vandring, bergsklättring och mc-åkning och därigenom samlat på sig en hel drös med kunskap och tips.
Jan Sandström
Jan Sandström är illustratör och grafisk formgivare. Han bor med sin familj utanför Halmstad.
Heidi Sandö
Heidi Sandø är universitetslektor vid Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking i Norge och har en masterexamen i förskolekunskap och språk. Hon har lång erfarenhet från förskola och skola och har varit involverad i arbetet med att utveckla en ny läroplan för norsk förskola.
Eva Sanner
Eva Sanner är diplomerad psykosyntesterapeut och har tidigare givit ut Det sjunde steget och varit medförfattare till Ayurveda för kropp och själ på Natur & Kultur.
M S
Marie-Louise Sanner
Robert M Sapolsky
Robert Sapolsky är professor i biologi och neurologi vid Stanford University. Han är bosatt i San Francisco och författare till succén Varför zebror inte får magsår .
A S
Anna Malmquist Saracino
Anna Malmquist Saracino, socionom, leg. psykoterapeut,handledare och lärare i psykoterapi. Hon arbetar i ett späd- och småbarnsteam inom BUP Mellanvård sydost i Stockholm.
Shannon Sauer-Zavala
Shannon Sauer-Zavala är forskare och lärare vid University of Kentucky samt grundare och verkställande direktör för University of Kentucky Clinic for Emotional Health. Hennes forskning fokuserar på emotionella mekanismer som vidmakthåller psykiska symtom och på att utveckla effektiva behandlingsmetoder.
Bengt Savén
Bengt Savén, ek.dr och tekn.lic., har erfarenhet från akademi och näringsliv. Han har arbetet som chef för små och stora organisationer – med allt från 3 till över 1000 anställda.
G S
Gunnel Saxon Crafoord
Angelo Scarfò
Hanna och Angelo Scarfò träffades då de båda bodde i Milano. Efter flytten till Stockholm öppnade de Gelato Scarfò, en av Sveriges bästa gelaterior.
Hanna Scarfò
Hanna och Angelo Scarfò träffades då de båda bodde i Milano. Efter flytten till Stockholm öppnade de Gelato Scarfò, en av Sveriges bästa gelaterior.
J S
Jennie Schaeffer
E S
Ella Schartner
Lina Scheynius
G S
Gudrun Schornack
Moa Schulman
Moa Schulman är illustratör och grafisk formgivare och en av Sveriges mest välrenommérade bokformgivare. Nu utkommer hon med Skräcktimmen , för 9-12-åringar, tillsammans med Madeleine Bäck.
Lisen Schultz
Lisen Schultz är forskare vid Stockholm Resilience Centre, Stockholm universitet och grundare av Pontus Schultz Stiftelse för ett mänskligare näringsliv. 2021 är hon aktuell med Kursen – Tio lektioner för ett hållbart näringsliv skriven tillsammans med journalisten Erica Treijs.
W S
Will Schutz
Josefin Schygge
Josefin Schygge är lärare i svenska som andraspråk och arbetar just nu med vuxna. Hon arbetar även som redaktör, läromedelsförfattare och författare.
V S
Valentin Schönbeck
H S
Hedda Schönbäck
Suzanne Schönström
C S
Charlotte Scocco
Charlotte Scocco är leg. logoped, certifierad beteendeanalytiker (BCBA) och har steg 1 i KBT. Hon har arbetat med autism inom habiliteringen sedan början av 2000-talet, Nu arbetar hon med handledning inom habiliteringen, undervisar och handleder i TBA vid Stockholms universitet och har även ett eget företag med fokus på utbildning och handledning.
Z S
Zindel V. Segal
Zindel V. Segal är professor i psykologi vid University of Toronto-Scarborough och seniorforskare inom depression vid Centre for Addiction and Mental Health.
K S
Kerstin Segesten
Kerstin Segesten är leg. sjuksköterska, fil. dr. och professor emeritus i vårdvetenskap. Hon har en lång erfarenhet av vårdutbildning och forskning och har publicerat en rad framgångsrika och respekterade kurslitteraturtitlar inom vårdområdet.
Niclas Sennerteg
Niclas Sennerteg är författare och journalist, verksam på Borås Tidning. Han har även arbetat på Sveriges Radio under många år.
Margareta Serder
Margareta Serder är fil.dr i naturvetenskapernas didaktik och verksam som universitetslektorer i utbildningsvetenskap vid Malmö universitet. Hon har mångårig erfarenhet av arbete som lärare, lärarutbildare och fortbildare.
Gitta Sereny
Gitta Sereny (1923–2012), journalist och författare med ungersk-österrikiskt ursprung, bodde och verkade i Storbritannien större delen av sitt liv. Hennes böcker handlade ofta om beryktade personer och, utifrån hennes grundtes att ingen föds ond, hur de gjorde sina val i livet.
Ove Sernhede
Ove Sernhede är professor emeritus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Han har sedan 1980-talet forskat och publicerat på teman som rör modernitet, identitet, ungdomliga subkulturer, afro-amerikansk kultur och urban segregation.
Elisabeth Serrander
Elisabet Serrander är leg. psykoterapeut, friskvårdare och även handledare och lärare i psykoterapi. Hon har 25 års erfarenhet av undervisning, samarbete med barnmorskor, samtal med mammor inför och efter födseln och egna förlossningar.
E S
Emelie Shanks
Robin Sharma
Robin Sharma arbetade framgångsrikt som advokat när han bytte bana. Numera är han verksam som ledarskapscoach och föreläsare och har skrivit en rad internationella bästsäljare som läses och älskas världen över.
S S
Sarah Sheppard
S S
Sonja Sheridan
Sonja Sheridan är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.
C S
Charles J Shields
Den amerikanske biografiförfattaren Charles Shields har tidigare bland annat har skrivit om Harper Lee och Kurt Vonnegut.
Soroush Shouri
Soroush Shouri är leg. psykolog med mångårig erfarenhet av att handleda, utbilda och föreläsa för olika personalgrupper som arbetar med flyktingar, bland annat inom jour- och familjehem, boenden för ensamkommande barn och ungdomar, samt för polisen och socialtjänsten. Soroush Shouri föreläser inom Bemötande av människor från andra kulturer | KBT | ACT Boka föreläsning/kontakt: interkulturellmedvetenhet@gmail.com , interkulturellmedvetenhet.se
P S
Pezhman Showghi
Emanuel Sidea
Emanuel Sidea är frilansjournalist med särskild inriktning på utrikesreportage. Han är också styrelseledamot i Föreningen grävande journalister.
Signe Siemsen
Signe Siemsen har ett stort intresse för naturen och det textila hantverket. Redan som barn var skogen den plats hon helst vistades i.
B S
Bo Sigrell
Kristina Sigunsdotter
Kristina Sigunsdotter skriver böcker för unga och vuxna, poesi, låttexter och dramatik. Tillsammans med Ester Eriksson belönades hon med Augustpriset 2020 – årets svenska barn- och ungdomsbok för Humlan Hanssons hemligheter .
Nicola Silberleitner
Nicola Silberleitner, leg. psykolog, är verksam vid en vårdcentral i Uppsala. Nicola föreläser inom: Psykologisk behandling i primärvården / Ledarskap och samverkan i vården / Kontextuell beteendevetenskap Boka föreläsning/kontakt: nicola@integreradprimarvard.se
Suzanne Simard
Suzanne Simard är i dag professor i skogsekologi vid universitetet i British Columbia. Hennes TED-talk 2016 ”Hur träd talar med varandra”, har setts mer än 3 miljoner gånger.
G S
Georges Simenon
M S
Maria Simonsson
Hanna Sitter Randén
Hanna Sitter Randén är leg psykoterapeut, psykospsykoterapeut, lärare och handledare. Hon har också varit psykiatrisk rådgivare vid uppsättningen av Suzanne Ostens pjäs Flickan, mamman och soporna på Stockholms Stadsteater.
E S
Emma Sivedal
S S
Sven Siverbo
V S
Vera Siöcrona
Anders Sjöberg
Anders Sjöberg är fil.dr och docent i psykologi vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Anders är specialiserad på personlighet, intelligens, urval, psykometri samt metod och design.
Kim Sjöberg
Kim är utbildad lärare med legitimation för grundskolans tidigare år, förskoleklass och med examen som fritidspedagog. Hon arbetar inom årskurserna fk- åk 6 och även på fritids.
K S
Klas Sjöberg
Lena Sjöberg
Lena Sjöberg har sedan debuten utkommit med bilder-böcker, serier, faktaböcker och poesi. För den på vers skrivna Tänk om … blev hon Augustnominerad och tilldelad Elsa Beskow-plaketten.
Sofia Sjöberg
Sofia Sjöberg är fil.dr i psykologi. Hon är specialiserad på mätning av personlighet och intelligens, hur man bygger upp urvalsprocesser och tillämpar ett personalekonomiskt perspektiv på personbedömningar i arbetslivet.
S S
Staffan Sjöberg
Författare till PULS 1-3 Teknikboken , PULS 4-6 Teknik och PULS 4-6 Fysik och K emi.
E S
Erik Sjödin
Erik Sjödin, död 2009, var en svensk agronom, husdjurskonsulent i Västernorrland, författare och portalfigur inom svensk fårskötsel. Han var även hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
A S
Anton Sjögren
Anton Sjögren är leg. psykolog med specialisering inom barn- och ungdomsfrågor. Han har god erfarenhet av arbete med ensamkommande barn och är verksam som handledare och utbildare.
L S
Lars Sjögren
Linnéa Sjögren
Linnéa Sjögren startade Catxalot AB 2014. Hon har under flera år försett större delen av Sveriges topprestauranger och kocktävlingar med tång.
Anna Sjölund
Anna Sjölund är beteendevetare med fördjupning i neuropsykiatri, handledare och grundutbildad psykoterapeut i KBT. Anna har tidigare arbetat som ombudsman för personer med autism och har arbetat med många utvecklingsprojekt i området.
E S
Eva Sjölund
Niki Sjölund
Niki Sjölund är kocken som sadlade om och valde skogen som arbetsplats. Han har tidigare skrivit Vildplockat och Vildplockad svamp .
Christoffer Sjösten Lind
Christoffer Sjösten Lind är musiklärare på Maja Beskowskolan i Umeå; har en egen YouTube-kanal.
Louise Sjöstrand
Louise Sjöstrand är gymnasielärare i pedagogik och svenska. Hon undervisar sedan 2014 på barn- och fritidsprogrammet inom vuxenutbildningen i Stockholm.
H S
Helena Sjöstrand Svenn
B S
Bodil Sjöström
Karl Sjöström
Under devisen ”Cider till folket!” Karl Sjöström och Mikael Nypelius modern svensk cider i företaget Fruktstereo. Båda har en bakgrund som restaurangsommelierer och en förkärlek till den spirande naturvinsscenen.
K S
Katarina Sjövall
K S
Katarina Sjöwall Trodden
E S
Einar M. Skaalvik
Einar M. Skaalvik är professor emeritus i pedagogisk psykologi och forskningsmetodik vid Pedagogisk Institute, NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), där han även är verksam som senior forskare.
S S
Sidsel Skaalvik
Sidsel Skaalvik är professor emerita i specialpedagogik vid Pedagogisk Institute, NTNU, där hon även är verksam som senior forskare.
Gustaf Skar
Gustaf Skar är fil.dr i utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling. Han är projektledare för nationella skrivprov vid Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning (Skrivesenteret) som är knutet till Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim.
J S
Johan Skarp
M S
Mikael Skillmark
G S
Gitten Skiöld
Författare till bland annat PULS 4-6 Biologi Människan , PULS 1-3 NO-boken och översättare till böckerna i faktaboksserien Faktiskt .
K S
Kristina Skjöld Wennerström
Fredrik Skogkvist
Lotta Skoglund
Lotta Skoglund (född 1948) är journalist, tv-producent och författare. Hon har arbetat som journalist sedan 1974 och driver idag sitt eget produktionsbolag med populärvetenskap och samhällsjournalistik som specialitet.
Magnus Skoglöf
Isak Skogstad
Isak Skogstad är gymnasielärare. Vid sidan av undervisningen arbetar han som skribent och är en flitig debattör i frågor som rör svensk skola.
Julia Skott
Julia Skott, född 1982, är journalist och har arbetat med tv, radio, tidningar och nya medier. Hon har fått mycket uppmärksamhet för bloggprojektet Kroppsbilder, som problematiserar vår syn på kropp och vikt.
Maria Skott
Maria Skott är med.dr, sjuksköterska och utvecklingsansvarig på Psykiatri Nordväst i Stockholm. Hon har tidigare arbetat med förstagångsinsjuknade psykospatienter i 30 år.
L S
Linda Skugge
E S
Emelie Sköld
Josefin Sköld
Josefin Sköld är undersökande reporter på Dagens Nyheter. Hon har bland annat avslöjat stora brister i rättssäkerheten kring barn, som i fallet Lilla hjärtat, för vilket hon 2020 blev nominerad till Stora Journalistpriset i kategorin Årets avslöjande.
M S
Majken Sköld
Gabriella Sköldenberg
Gabriella Sköldenberg arbetar som frilansskribent. Ungdomsromanen Trettonde sommaren är hennes skönlitterära debut.
Leila Slimani
LEÏLA SLIMANI (född 1981) är journalist och författare, uppvuxen i Marocko och bor sedan snart tjugo år i Paris. Hennes internationellt uppmärksammade roman Vaggvisa utkom på svenska april 2018.
G S
Glenda Sluga
Sarah Smarsh
Sarah Smarsh är journalist och författare. Hon skriver regelbundet för The New York Times och The Guardian.
Ann-Charlotte Smedler
Ann-Charlotte Smedler
Ann-Charlotte Smedler är psykolog och professor emerita i psykologi vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, där hon verkat som lärare och handledare, främst på psykologprogrammet och inom forskarutbildningen. Hennes forskning rör utveckling och psykisk hälsa hos barn och ungdomar som varit allvarligt sjuka eller utsatts för andra risker tidigt i livet och under uppväxten.
Kristian Smith
Kristian Smith flyttade till Sverige från London 2010, och har sedan dess arbetat på Street Gastronomy och Hobo Hotel i Stockholm. I Roots lär han utan genvägar ut hemligheterna bakom autentisk jamaicansk mat.
M S
Margret S. Smith
Margaret S. Smith är professor vid University of Pittsburgh, Pennsylvania och forskar inom området matematiklärande.
S S
Spencer Smith
I S
Ingrid Smitz
Per Snaprud
Per Snaprud är vetenskapsjournalist och f.d. hjärnforskare. Han arbetar på Forskning & Framsteg och har tidigare varit verksam vid DN:s och SR:s vetenskapsredaktioner.
A S
Anne Sofie Roald
M S
Miroslav Sokcic
Miroslav Sokcic har sin bakgrund som formgivare.
Zvonko Sokcic
Zvonko ”Zwampen” Sokcic är efter 30 år som kock i toppskiktet en av Matsveriges tungviktare. Han har bland annat varit kökschef på Edsbacka krog, Berns och Sundbyholms slott och delägare i KB och Conny & Zwampen.
P S
Peter Solberg
F S
Fredrik Soljevik
Lisa Sollenberg
Lisa Sollenberg är illustratör och formgivare. I mer än trettio år har hon illustrerat och formgivit skönlitteratur och läromedel för barn och ungdomar.
M S
Marianne Sondén
Josephine Sondlo
Josephine Sondlo och Madeleine Rapp började jobba tillsammans på Kåken och öppnade sedan baren på Svartengrens som de drev ihop i nästan två år. Madeleine blev utsedd till Årets Bartender 2013.
Louise Sondlo
Louise Sondlo har vunnit VM och EM i mastersdivisionen I brasiliansk jiu-jitsu och lämnade en karriär inom pr-branschen för att starta SPR. Hon jobbar idag med SPR:s kommunikation och som PT och tränare.
A S
Annika Sonnensten
George Soros
George Soros är en amerikansk finansman, filantrop och grundare av stiftelsen Open Society. Han är författare till ett flertal böcker om demokrati och ekonomi.
Anders Sparring
Anders Sparring (född 1969) bor i Årsta utanför Stockholm. Efter en slingrig yrkesbana som gick från barnskötare, via grovsnickare, till skådespelare på Stockholms Improvisationsteater, samt DI-studier i TV-produktion, började han 1998 att skriva manus för barnTV.
L S
Lisa Sparrström
Bruce Springsteen
Bruce Springsteen är musiker, född 1949 i New Jersey. Hans stora publika genombrott kom 1973 med albumet Born to Run, och sedan dess är han en av världens största och mest älskade rockmusiker.
Amia Srinivasan
Amia Srinivasan är professor vid Oxford och undervisar i politisk filosofi och feministisk teori. Hon skriver regelbundet för tidningar som London Review of Books, New Yorker, Harper’s och Nation.
Ola Stadig
Ola Stadig är lärare och specialpedagog. Han är även utbildad i PAX och Inkluderande beteendestöd i skolan.
P S
Peter Staffansson
C S
Christina Stalby
Magnus Stalby
Ledarskap | Grupper och team | Samtalsmetodik
E S
Eva Stavenow
H S
Helena Stedman
Wallace Stegner
M S
Mary Kay Stein
Mary Kay Stein är professor vid University of Pittsburgh, Pennsylvania och forskar inom området matematiklärande. Den amerikanska utgåvan av boken är tryckt av NCTM, National Council of Teachers of Mathematics och har sedan den först kom ut 2011 blivit en bästsäljare.
G S
Gro Steinsland
Gro Steinsland är professor i religionshistoria vid Universitet i Oslo. Hennes specialområde är vikingatiden och nordisk medeltid.
A S
Annelén T.A. Stenbakken
Calle Stenbäck
Calle Stenbäck är tvåbarnspappa och bosatt i Gnesta. Efter att ha arbetat många år som yrkesdansare utbildar han sig nu till arkitekt på KTH i Stockholm.
J S
Johanna Stengård
F S
Frank Stenman
Ida Stenman
Ida Stenman har över 15 års erfarenhet av att arbeta professionellt som cirkusartister och med cirkuspedagogik för barn och unga.
R S
Richard Stenmark
I S
Inge Stensnäs
Författaren Inge Stensnäs var sjukhuspräst i Västervik och blev efter mycket lång erfarenhet nära förtrogen med såväl svårt sjuka patienters som den vårdande personalens problem.
Helga Stensson
Helga Stensson är lärare i svenska, svenska som andraspråk och spanska. Hon har främst undervisat på gymnasiet.
L S
Laurence Sterne
Görel Sterner
Görel Sterner är specialpedagog, forskare och författare med lång erfarenhet av forskningsbaserade specialpedagogiska insatser i matematik för elever i förskoleklass och åk 1-6. Hon har under många år varit projektledare och handledare för NCM:s (Nationellt centrum för matematikutbildning) arbete med intensivundervisning i matematik i grundskolan.
K S
Karin Sterner
Jonas Stier
Jonas Stier är sociolog och professor i socialt arbete vid Mälardalens universitet. Han har lång erfarenhet av utbildningar för chefer och medarbetare inom områdena interkulturalitet, mångfald och ledarskap.
Dan Stiwne
Dan Stiwne är docent i klinisk psykologi, leg. psykolog och leg. psykoterapeut samt existentiell psykoterapeut (New School of Psychotherapy and Counselling, NSPC, Sheffield University). Han är verksam som handledare, lärare, föreläsare och författare.
S S
Sune Stjärnlöf
P S
Per Espen Stoknes
J S
Jan Stolpe
Calle Stoltz
Diana Storvik
Diana Storvik är specialpedagog och gymnasielärare. Numera arbetar hon som specialpedagog på gymnasiet, tidigare i åk 4-9 och som samordnade specialpedagog för både grundskola och gymnasium.
D S
Dieter Strand
E S
Erica Strand
Annika Strandin Pers
Annika Strandin Pers är disputerad forskare i kulturgeografi och delar sin tid mellan forskningsprojekt och olika kreativa infall. Intresset för löpning tog fart på allvar för 20 år sedan, och med flertalet långlopp på meritlistan tog sedan traillöpningen med hunden Rohan över.
Peter Strang
Peter Strang är professor i pallliativ medicin vid Karolinska Institutet och överläkare vid Stockholms sjukhems palliativa cancersektion. Han föreläser ofta på seminarier och kurser om existentiella frågor och har skrivit ett flertal böcker inom ämnesområdet.
Katarina Streberg Carstorp
Katarina Streberg Carstorp är en av författarna till boken Högskoleprovet Metoderna . Hon arbetade länge som journalist men ville efter ett tag skola om sig till psykolog.
Anna Strid
Anna Strid är förskollärare, grundskollärare (åk 1-3) och lärarutbildare, och arbetar i Nacka kommuns barn och elevhälsa, främst med fortbildning för lärare i förskola och skola. Anna föreläser även för lärare, skolledare, specialpedagoger i olika kommuner runt om i landet.
S S
Sara Stridsberg
A S
August Strindberg
(1849–1912)
Johanna Strindberg
Johanna Strindberg är utbildad dramapedagog. Hon har mångårig erfarenhet av praktiskt värdegrundsarbete i elevgrupper inom grundskolans alla stadier.
K S
Kirk D. Strosahl
Kirk D. Strosahl, fil.dr, leder HeartMatters Consulting.
Pontus Strålin
Pontus Strålin är specialistläkare i allmänpsykiatri, med.dr och medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen vid Enheten för psykisk ohälsa.
A S
AnnChristine Ström
E S
Eva Ström
Martin Ström
Martin Ström är civilingenjör och psykolog med KBT-inriktning. Han är en av Sveriges ledande experter på mindfulnessträning för företag och genomförde den första svenska studien om effekterna av mindfulnessträning i arbetslivet.
Annika Ström Melin
Annika Ström Melin är journalist och har skrivit om och bevakat Europa för flera redaktioner ända sedan murens fall. Senast som DN:s Brysselkorrespondent.
Dag Strömberg
Dag Strömberg är leg. logoped, certifierad beteendeanalytiker (BCBA) och doktorand vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Han arbetar med att ge stöd till barn, föräldrar och personal inom förskola, skola och habilitering.
Katarina Strömgård
Katarina Strömgård är illustratör och författare. Hon har bland annat gjort de finstämda tuschillustrationerna i böckerna om Kerstin.
Liv Strömquist
Liv Strömquist (född 1978) är en av Sveriges mest lästa serietecknare och satiriker. Hon är aktuell med ett seriealbum om det kvinnliga könsorganet, Kunskapens frukt .
Annika Strömsten
J S
John Stuart Mill
Agnes Stuber
Agnes Stuber har tidigare skrivit Krukväxter för alla . Nu har hon gett sig in i tvålvärlden med en DIY-inställning, tar fram egna recept och har ständigt nya idéer om ingredienser att prova.
E S
Erika Sturk
C S
Carina Ståhlberg
Ylva Ståhle
Ylva Ståhle är universitetslektor vid Stockholms universitet.
A S
Anna Lena Stålnacke
Författare till bland annat PULS Samhällskunskap och PULS 4-6 Landskapsboken.
U S
Ulrika Sultan
Edward Summanen
Edward Summanen är socionom och genusvetare som arbetat med stöd och hälsa för transpersoner sedan 2008. Han har tidigare varit sakkunnig i transfrågor på RFSL och arbetar idag med psykisk hälsa och suicidprevention på Transammans – förbundet för transpersoner och närstående.
Tom Summanen
Tom Summanen är legitimerad lärare i historia och svenska. Han har även arbetat som utbildningschef på RFSL samt som metodutvecklare kring likabehandling inom skolan.
Daniel Sundberg
Daniel Sundberg är professor i pedagogik, med inriktning mot skolreformer och skolans inre arbete vid Linnéuniversitetet.
Fredrik Sundberg
Förutom att fuska som krögare driver han sen 20 år tillbaka Plop Produktion, en ljud- och musikfirma i Stockholm med gott renommé. Utbildad sommelier och även en WSET Level 3-examen på kontot.
Arne Sundelin
Arne Sundelin är född 1951 i Örnsköldsvik, uppvuxen i Östersund och bor numera i Stockholm. Han debuterade som poet men har givit ut ett flertal romaner, bland annat Huset bland träden (1999).
Å S
Åsa Sundelin
Åsa Sundelin är lektor i pedagogik och programansvarig för studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet, samt studiegången Karriärutveckling och vägledning i Mastersprogrammet i pedagogik. Hennes forskningsintresse är vägledningens praktik och hon har bland annat studerat vägledningssamtal med nyanlända elever.
Maria Sundén Jelmini
Maria Sundén Jelmini är reporter med vetenskapsfokus på Svenska Dagbladet och skriver om frågor som rör lärande, minne och hjärnan. Läs mer på författarens egen sida: mariajelmini.se .
A S
Agneta Sundgren
Y S
Ylva Sundgren
Kajsa Sundin
Carolina Sundkvist
Carolina är förskollärare och verksam grundskollärare och har lång erfarenhet av undervisning i förskolan och grundskolan. Hon är även förstelärare och läromedelsförfattare.
Hannah Sundkvist
Hannah Sundqvist är multiintrumentalist och musiklärare på Bärbyskolan i Uppsala. Hon här författare till Digital Musik 4-6 och Digilär Musik 7-9.
E S
Eva Sundmyr
Jögge Sundqvist
Jögge Sundqvist är professionell slöjdare och leder kurser i träslöjd i Norden och i USA. År 1999 fick han Svenska Slöjdarstipendiet av Nordiska museet och Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund.
G S
Gun-Britt Sundström
J S
Joakim Sundström
Lena Sundström
Lena Sundström är författare och journalist. Boken Spår blev nominerad till Augustpriset 2013 i kategorin Årets svenska fackbok.
Niki Sundström
Niki Sundström, leg. psykolog och leg. psykoterapeut.
Anna Sundström Lindmark
Anna Sundström-Lindmark bor i Umeå och är journalist, muntlig berättare och medgrundare av den globala skrivrörelsen Write Your Self. Hon debuterade 2016 med den autofiktiva romanen I skuggan av ett geni (North Chapter).
S S
Sten Sundås
S S
Sune Sunesson
Sune Sunesson är professor i socialt arbete vid Lunds universitet.
James Suzman
James Suzman är född i Sydafrika och studerade socialantropologi i England. Han är författare till Affluence without abundance och driver tankesmedjan Anthropos.
J S
Jan Henrik Swahn
L S
Lena Swalander
Elisabeth Svalin Gunnarsson
Elisabeth Svalin Gunnarsson är skribent och fotograf med trädgård, historia och arkitektur som ämnesområden. År 2010 skrev hon boken Dahlior som fick fina recensioner och som dessutom blev nominerad till Årets trädgårdsbok.
A S
Adam Svanell
Adam Svanell är född 1982 och bor i Stockholm. Arbetar som journalist, filmare och kulturskribent.
J S
Johanna Svartström
E S
Emanuel Swedenborg
Celia Svedhem
Celia Svedhem har arbetat kliniskt inom habilitering och primärvård, och skriver regelbundet om litteratur och psykologi för Göteborgs-Posten, Vi, Psykologtidningen och Svenska Yle . Hon har tidigare gett ut två barnböcker på annat förlag.
J S
Johan Svedjedal
Fredrik Svenaeus
Fredrik Svenaeus är lektor i filosofi vid Södertörns högskola. Hans avhandling från Tema Hälsa och samhälle vid Linköpings universitet behandlar medicin och hermeneutik och har publicerats internationellt.
G S
Gösta Svenn
A S
Amanda Svensson
A S
Anette Svensson
Anette Svensson är docent i litteraturdidaktik och lektor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Jönköping University.
A S
Anna-Karin Svensson
C S
Christopher Svensson
Christopher Svensson är leg. psykolog, idrottspsykologisk rådgivare och en av grundarna till teamkonceptet Team Pro. Han har initierat och projektlett forskningsstudier inom arbetspsykologi och utvecklar forskningsbaserade arbetspsykologiska metoder och koncept.
Gudrun Svensson
Gudrun Svensson är lektor i svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet och bedriver skolforskning med fokus på flerspråkighet.
G S
Gustav Svensson
Gustav Svensson är docent i socialrätt vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.
I S
Idor Svensson
J S
Jenny Svensson
Kerstin Svensson
Kerstin Svensson är professor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet och föreståndare för forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten.
K S
Kristin Svensson
Margaretha Svensson
Margaretha Svensson Olofsson är legitimerad sfi-lärare och har under ett stort antal år undervisat på nivåerna A till D. Hon har under många år undervisat i svenska som andrasspråk i grundskolan samt på gymnasieskolans introduktionsprogram.
Mattias Svensson
Matlagare, konceptutvecklare och restauratör med gedigen kunskap inom design av varumärken. Serieentreprenör som bl.a. startat Söderhavet och Äventyret, båda utsedda till Sveriges bästa byråer inom respektive kategori.
Sten Svensson
Sten Svensson är lärare, journalist, skoldebattör och tidigare chefredaktör för Lärarnas tidning.
J S
Jenny Svensson De Wilde
Magnus Sverke
Magnus Sverke är professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet.
K S
Kerstin Svevar
R S
Richard P. Swinson
Richard P. Swinson är medicine doktor och professor emeritus vid Department of Psychiatry and Behavioural Neurosciences vid McMaster University i Hamilton.
Liv Svirsky
Liv Svirsky är leg psykolog, leg psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning och specialist i klinisk psykologi. Liv har jobbat med många barn och ungdomar med olika former av sömnproblem.
Linnéa Svärd
Linnéa Svärd är förstelärare i svenska och psykologi.
A S
Ann-Katrin Swärd
Ann-Katrin Swärd är fil.dr i specialpedagogik med särskild inriktingin på läsforskning. Efter 30 år som lärare/speciallärare i alla skolformer arbetar hon sedan en tid tillbaka i Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan Jönköping.
H S
Hans Swärd
Hans Swärd är professor i socialt arbete vid Lunds universitet.
Peter Sylwan
I S
Inga Sylvander
S S
Stefan Szücs
Stefan Szücs är docent i statsvetenskap och lektor vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.
K S
Kristina Szönyi
Kristina Szönyi är beteendevetare och fil dr i pedagogik. Hennes avhandling handlade om särskoleelevers inifrånperspektiv.
Maja Säfström
Maja Säfström är arkitekt, illustratör och har det populära Instagramkontot Majasbok . Hon debuterade som författare 2016 med serien Fantastiska fakta om djur.
Roger Säljö
Roger Säljö är professor i pedagogik, särskilt pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet. Hans forskningsintressen rör lärande och utveckling i ett sociokulturellt perspektiv.
E S
Eva Söderberg
L S
Linda Söderberg
P S
Pernilla Söderberg Juhlander
S S
Stefan Söderfjäll
Stefan Söderfjäll är fil.dr i psykologi, organisationskonsult och en av grundarna till Ledarskapscentrum. Han är författare till flera böcker om ledarskap och motivation, samt är verksam med att föra ut forskningsbaserad kunskap om team och teamutveckling via webbportalen teampro.se
R S
Robin Söderling
Robin Söderling är uppvuxen i Tibro och tvåfaldig Grand Slam-finalist, Franska Öppna 2009 och 2010 På sin väg till finalen besegrade han de dåvarande världsettorna Rafael Nadal (2009) och Roger Federer (2010). Robin Söderling har totalt vunnit tio ATP-titlar i singel, och har som bäst varit rankad 4:a i världen.
C S
Cecilia Söderlund
M S
Mats Söderlund
J S
Johan Söderman
Johan Söderman är musiker, musik- och svensklärare och fil.dr i musikpedagogik. Han är universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola.
Linn Söderström
Linn Söderström har tillsammans med Marion Ringborg de senaste åren jobbat framgångsrikt med en pop up-krog, men har numera hittat en fast Stockholmsadress för sitt restaurangkoncept Garba. Hon har förutom kockande på bland annat Operakällaren och Ekstedts varit en flitig matradiopratare i SR.
Magdalena Sørensen
Magdalena Sørensen är översättare från franska och engelska och har tidigare publicerat poesi och essäer. Alltings ordning: En familjearkeologi är hennes romandebut.
Sverker Sörlin
Sverker Sörlin är idéhistoriker, författare och professor i miljöhistoria vid KTH. Han är författare till en rad böcker och mottog Augustpriset 2004 för två av dem, Världens ordning och Mörkret i människan .
Karolina Sörman
Karolina Sörman är medicine doktor, forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, och enhetschef för Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning. Hon forskar bland annat om känslokyla och psykopatiska drag i ungdomsgrupper.
Katarina A. Sörngård
Katarina A. Sörngård är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i neuropsykologi och psykologisk behandling.