Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Våra författare

Natur & Kultur är en affärsdrivande stiftelse, vars mål är att motverka fördomar och inskränkthet. Därför har vi inget ägarkapital som åberopar maximal avkastning, utan kan agera oberoende och långsiktigt. Förutom värdegrunden och stiftelseformen är istället våra författare de verkliga tillgångarna. Vill du läsa mer om våra fantastiska författare så finns de samlade här i bokstavsordning, sorterade på efternamn.

Hitta författare

S

C S
Cornelia Sabelström Levander
L S
Lisbeth Sachs
I S
Ingvild Sælid Gilhus
Steven A. Safren
Steven A. Safren är professor i psykologi vid University of Miami.
Helin Sahin
Helin Sahin är Turkietkännare på Olof Palme International Center. Hon kommenterar frekvent turkisk politik i bland annat SVT, SR och dagstidningar.
H S
Hanna Sahlberg
Björn Sahlin
Björn Sahlin, f.d. tidskriftsredaktör och bokförläggare, har skrivit om Söderbergs debutbok Förvillelser och medarbetat i nyutgåvan av Hjalmar Söderbergs samlade skrifter. I artikel- och bokform har han även behandlat Emanuel Swedenborg, Harry Martinson, Poul Bjerre och Amelie Posse.
Hanna Sahlin
Hanna Sahlin är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och filosofie doktor. Hon är verksam som studierektor vid Karolinska institutet och forskare inom emotionsreglering.
I S
Ingriid Sahlin
Mårten Sahlin
Författaren Mårten Sahlin är förstelärare i åk 7-9 med inriktning på biologi, kemi, fysik, teknik och matematik. Han arbetar formativt sedan en längre tid.
O S
Olle Sahlin
Pär Sahlin
Pär Sahlin är lärare i svenska och SO och har främst undervisat på mellan- och högstadiet. Han har skrivit ett stort antal svenskläromedel och tilldelades 2016 läromedelspriset Lärkan.
Lena Sahlqvist
Lena Sahlqvist är leg. sjuksköterska och hartidigare varit patientsäkerhetssamordnare vid Socialstyrelsen, där hon utvecklade myndighetens arbete med patientsäkerhet.
Sami Said
Sami Said föddes 1979 i Keren, Eritrea, och är uppvuxen på olika ställen, bland annat Göteborg. Sami debuterade med Väldigt sällan fin 2012.
E S
Eva-Kristina Salameh
Eva-Kristina Salameh är med dr och leg logoped vid Skånes universitetssjukhus.
M S
Margueritte Salem
K S
Karin Saler
M S
Marie Sallnäs
Marie Sallnäs är professor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
M S
Matilda Salmén
Karin Salmson
Karin Salmson har tidigare drivit normkreativt barnboksförlag och har själv skrivit många böcker, bland annat boken Normkreativitet i förskolan – om normkritik och vägar till likabehandling. Karin har en bakgrund som journalist och är nu föreläsare kring normkritik och litteratur.
Kim Salomon
Kim Salomon, prof. em i historia, Lunds universitet, har forskat om samtidshistoria, flyktingströmmar, fredsrörelser, värderingsförändringar. Bland hans utmärkelser kan nämnas det prestigefyllda Rausingska forskningspriset 2016 för hans ”långvariga arbete med att öka förståelsen för historiska och samtida konflikter och de många gånger långvariga skeenden som ligger bakom till synes plötsligt uppblossande motsättningar” – aspekter som onekligen är aktuella även i denna bok.
Samuel Salzer
Samuel Salzer är verksam på Sveriges första beteendebyrå, Beteendelabbet. Han arbetar för att skapa hållbar utveckling inom bostad, transport, sparande, vård och hälsa genom att kombinera kunskap från psykologi, beteendeekonomi och design.
S S
Sasha Marianna Salzmann
Poa Samuelberg
Poa Samuelberg är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och certifierad utbildare i traumafokuserad kognitiv beteendeterapi, TF-KBT. Hon är verksam som handläggare vid Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum om barn och våld, Linköpings universitet.
L S
Lena Samuelsson
Marcus Samuelsson
Marcus Samuelsson arbetar som biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet. Hans forskning är i huvudsak inriktad mot ledarskap i klassrummet, slöjd och barns motstånd i skolan.
S S
Stefan Samuelsson
Lisa Sand
Lisa Sand är medicine doktor och verksam kurator.
Christer Sandahl
Christer Sandahl är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och professor i samhälls- och beteendevetenskap vid Medical Management Centrum (MMC), KI. Christer Sandahl föreläser inom Ledarskap | Ledare i rollen som chef grupper i vård och behandling Boka föreläsning/kontakt: christer.sandahl@ki.se
Mette Sandahl
Mette Sandahl är organisationsutvecklare och har arbetat med rådgivning, ledarskap, teamutveckling, utbildning och coachning i snart 20 år bland annat IKEA.
Å S
Åke Sandahl
E S
Elizabet Sandberg
Ingela Sandberg
Ingela Sandberg arbetar som förstelärare och specialpedagog på Åledsskolan samt som matematikutvecklare i Halmstad kommun.
Ylva Sandberg
A S
Anna Sandell
Anna Sandell är fil dr vid Malmö högskola, numera Skolinspektionen.
G S
Göran Sandell
A S
Annika Sandén
Annika Sandén (f. 1969) är fil.dr i historia vid Stockholms Universitet.
P S
Petter Sandgren
Fia-Stina Sandlund
Fia-Stina Sandlund är internationellt verksam konstnär och regissör. Hon arbetar i gränslandet mellan dokumentär och fiktion och hennes verk finns representerade på bland annat Moderna museet.
Anton Sandqvist
Anton Sandqvist grundade tillsammans med sin bror Daniel och sin vän Sebastien väskföretaget Sandqvist som idag återfinns i över 30 länder runtom i världen. Han har under många år sytt egna prylar för vandring, bergsklättring och mc-åkning och därigenom samlat på sig en hel drös med kunskap och tips.
I S
Inger Sandqvist
A S
Agneta Sandström
Agneta Sandström är leg. psykolog, med.dr, verksam som kliniker i Östersund och forskare inom hjärnskaderehabilitering. Hon har skrivit en uppmärksammad avhandling om utmattningssyndrom.
J S
Jan Sandström
Heidi Sandö
Heidi Sandø är universitetslektor vid Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking i Norge och har en masterexamen i förskolekunskap och språk. Hon har lång erfarenhet från förskola och skola och har varit involverad i arbetet med att utveckla en ny läroplan för norsk förskola.
Eva Sanner
Eva Sanner är diplomerad psykosyntesterapeut och har tidigare givit ut Det sjunde steget och varit medförfattare till Ayurveda för kropp och själ på Natur & Kultur.
M S
Marie-Louise Sanner
Robert M Sapolsky
Robert Sapolsky är professor i biologi och neurologi vid Stanford University. Han är bosatt i San Francisco och författare till succén Varför zebror inte får magsår .
A S
Anna Malmquist Saracino
Anna Malmquist Saracino, socionom, leg. psykoterapeut,handledare och lärare i psykoterapi. Hon arbetar i ett späd- och småbarnsteam inom BUP Mellanvård sydost i Stockholm.
A S
Albertine Sarrazin
Albertine Sarrazin (1937–1967) var en fransk-algerisk författare som dog endast 29 år gammal, sina två första romaner skrev hon i fängelset. Den delvis självbiografiska Astragal utgavs 1965 i Frankrike och kom på svenska 1967.
S S
Shannon Sauer-Zavala
Bengt Savén
Bengt Savén, ek.dr och tekn.lic., har erfarenhet från akademi och näringsliv. Han har arbetet som chef för små och stora organisationer – med allt från 3 till över 1000 anställda.
K S
Kristiina Savin
G S
Gunnel Saxon Crafoord
Angelo Scarfò
Hanna och Angelo Scarfò träffades då de båda bodde i Milano. Efter flytten till Stockholm öppnade de Gelato Scarfò, en av Sveriges bästa gelaterior.
Hanna Scarfò
Hanna och Angelo Scarfò träffades då de båda bodde i Milano. Efter flytten till Stockholm öppnade de Gelato Scarfò, en av Sveriges bästa gelaterior.
J S
Jennie Schaeffer
H S
Helen Schaumann
Helen Schaumann är förskollärare och socionom och har varit kurator inom barn- och ungdomspsykiatrin sedan 1975 med speciell inriktning på barn med autism. Hon är också pedagogisk handledare vid Barnneuropsykiatri, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
Lina Scheynius
Karl Schlögel
G S
Gudrun Schornack
Moa Schulman
Moa Schulman är illustratör och grafisk formgivare och en av Sveriges mest välrenommérade bokformgivare. Nu utkommer hon med Skräcktimmen , för 9-12-åringar, tillsammans med Madeleine Bäck.
Lisen Schultz
Lisen Schultz är forskare vid Stockholm Resilience Centre, Stockholm universitet och grundare av Pontus Schultz Stiftelse för ett mänskligare näringsliv. 2021 är hon aktuell med Kursen – Tio lektioner för ett hållbart näringsliv skriven tillsammans med journalisten Erica Treijs.
W S
Will Schutz
Josefin Schygge
Josefin Schygge är lärare i svenska som andraspråk och arbetar just nu med vuxna. Hon arbetar även som redaktör, läromedelsförfattare och författare.
E S
Eric Schüldt
V S
Valentin Schönbeck
H S
Hedda Schönbäck
Suzanne Schönström
C S
Charlotte Scocco
J S
Janine Scott
A S
Astrid Seeberger
Z S
Zindel V. Segal
Zindel V. Segal är professor i psykologi vid University of Toronto-Scarborough och seniorforskare inom depression vid Centre for Addiction and Mental Health.
K S
Kerstin Segesten
Kerstin Segesten är leg. sjuksköterska, fil. dr. och professor emeritus i vårdvetenskap. Hon har en lång erfarenhet av vårdutbildning och forskning och har publicerat en rad framgångsrika och respekterade kurslitteraturtitlar inom vårdområdet.
R S
Rebecca Selberg
O S
Olof Semb
Olof Semb är leg. psykolog och universitetslektor i medicinsk psykologi vid Umeå universitet. Han undervisar inom professionell utveckling på läkarprogrammet samt inom krishantering.
K S
Karin Sennefelt
Niclas Sennerteg
Niclas Sennerteg är författare och journalist, verksam på Borås Tidning. Han har även arbetat på Sveriges Radio under många år.
N.H. Senzai
Margareta Serder
Margareta Serder är fil.dr i naturvetenskapernas didaktik och verksam som universitetslektorer i utbildningsvetenskap vid Malmö universitet. Hon har mångårig erfarenhet av arbete som lärare, lärarutbildare och fortbildare.
Gitta Sereny
Gitta Sereny (1923–2012), journalist och författare med ungersk-österrikiskt ursprung, bodde och verkade i Storbritannien större delen av sitt liv. Hennes böcker handlade ofta om beryktade personer och, utifrån hennes grundtes att ingen föds ond, hur de gjorde sina val i livet.
G S
Gunilla Serin
Elisabeth Serrander
Elisabet Serrander är leg. psykoterapeut, friskvårdare och även handledare och lärare i psykoterapi. Hon har 25 års erfarenhet av undervisning, samarbete med barnmorskor, samtal med mammor inför och efter födseln och egna förlossningar.
David Servan-Schreiber
David Servan-Schreiber (1961–2011) var läkare, neurolog och författare. Han var professor i psykiatri vid University of Pittsburg School of medicine, en av grundarna till Center for Integrative Medicine och styrelsemedlem i Society for Integrative Medicine.
M S
Madame de Sévigné
J S
John Seymour
R S
Robin Sharma
Robin Sharma arbetade framgångsrikt som advokat när han bytte bana. Numera är han verksam som ledarskapscoach och föreläsare och har skrivit en rad internationella bästsäljare som läses och älskas världen över.
S S
Sarah Sheppard
S S
Sonja Sheridan
Sonja Sheridan är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.
C S
Charles J Shields
Den amerikanske biografiförfattaren Charles Shields har tidigare bland annat har skrivit om Harper Lee och Kurt Vonnegut.
V S
Vicky Shipton
Soroush Shouri
Soroush Shouri är leg. psykolog med mångårig erfarenhet av att handleda, utbilda och föreläsa för olika personalgrupper som arbetar med flyktingar, bland annat inom jour- och familjehem, boenden för ensamkommande barn och ungdomar, samt för polisen och socialtjänsten. Soroush Shouri föreläser inom Bemötande av människor från andra kulturer | KBT | ACT Boka föreläsning/kontakt: interkulturellmedvetenhet@gmail.com , interkulturellmedvetenhet.se
Emanuel Sidea
Emanuel Sidea är frilansjournalist med särskild inriktning på utrikesreportage. Han är också styrelseledamot i Föreningen grävande journalister.
Signe Siemsen
Signe Siemsen har ett stort intresse för naturen och det textila hantverket. Redan som barn var skogen den plats hon helst vistades i.
B S
Bo Sigrell
Kristina Sigunsdotter
Kristina Sigunsdotter skriver böcker för unga och vuxna, poesi, låttexter och dramatik. Tillsammans med Ester Eriksson belönades hon med Augustpriset 2020 – årets svenska barn- och ungdomsbok för Humlan Hanssons hemligheter .
Nicola Silberleitner
Nicola Silberleitner, leg. psykolog, är verksam vid en vårdcentral i Uppsala. Nicola föreläser inom: Psykologisk behandling i primärvården / Ledarskap och samverkan i vården / Kontextuell beteendevetenskap Boka föreläsning/kontakt: nicola@integreradprimarvard.se
S S
Susann Silfverstolpe
S S
Suzanne Simard
G S
Georges Simenon
Ida Simons
Ida Simons (1911–1960) växte upp i Antwerpen. Under kriget deporterades familjen till Theresienstadt.
Terje Simonsen
Terje Simonsen är överläkare och specialist i klinisk farmakologi.
H S
Hanna Sitter Randén
Hanna Sitter Randén är leg psykoterapeut, psykospsykoterapeut, lärare och handledare. Hon har också varit psykiatrisk rådgivare vid uppsättningen av Suzanne Ostens pjäs Flickan, mamman och soporna på Stockholms Stadsteater.
E S
Emma Sivedal
S S
Sven Siverbo
V S
Vera Siöcrona
K S
Karin Sjöbeck
Anders Sjöberg
Anders Sjöberg är fil.dr och docent i psykologi vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Anders är specialiserad på personlighet, intelligens, urval, psykometri samt metod och design.
Lena Sjöberg
Lena Sjöberg har sedan debuten utkommit med bilder-böcker, serier, faktaböcker och poesi. För den på vers skrivna Tänk om … blev hon Augustnominerad och tilldelad Elsa Beskow-plaketten.
L S
Lina Sjöberg
Sofia Sjöberg
Sofia Sjöberg är fil.dr i psykologi. Hon är specialiserad på mätning av personlighet och intelligens, hur man bygger upp urvalsprocesser och tillämpar ett personalekonomiskt perspektiv på personbedömningar i arbetslivet.
S S
Staffan Sjöberg
Författare till PULS 1-3 Teknikboken , PULS 4-6 Teknik och PULS 4-6 Fysik och K emi.
E S
Erik Sjödin
Erik Sjödin, död 2009, var en svensk agronom, husdjurskonsulent i Västernorrland, författare och portalfigur inom svensk fårskötsel. Han var även hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
A S
Anton Sjögren
Anton Sjögren är leg. psykolog med specialisering inom barn- och ungdomsfrågor. Han har god erfarenhet av arbete med ensamkommande barn och är verksam som handledare och utbildare.
L S
Lars Sjögren
Linnéa Sjögren
Linnéa Sjögren startade Catxalot AB 2014. Hon har under flera år försett större delen av Sveriges topprestauranger och kocktävlingar med tång.
Anna Sjölund
Anna Sjölund är beteendevetare med fördjupning i neuropsykiatri, handledare och grundutbildad psykoterapeut i KBT. Anna har tidigare arbetat som ombudsman för personer med autism och har arbetat med många utvecklingsprojekt i området.
E S
Eva Sjölund
Niki Sjölund
Niki Sjölund är uppväxt i södra Lappland med naturen som lekplats. Ett brinnande intresse för naturens råvaror kombinerat med arbete som kock på bland annat Ekstedt och Gro i Stockholm har lett fram till ett eget företag som plockar vilda växter åt ett antal svenska topprestauranger.
K S
Karin Sjöstrand
Louise Sjöstrand
Louise Sjöstrand är gymnasielärare i pedagogik och svenska. Hon undervisar sedan 2014 på barn- och fritidsprogrammet inom vuxenutbildningen i Stockholm.
Karl Sjöström
Under devisen ”Cider till folket!” Karl Sjöström och Mikael Nypelius modern svensk cider i företaget Fruktstereo. Båda har en bakgrund som restaurangsommelierer och en förkärlek till den spirande naturvinsscenen.
K S
Katarina Sjövall
K S
Katarina Sjöwall Trodden
E S
Einar M. Skaalvik
Einar M. Skaalvik är professor emeritus i pedagogisk psykologi och forskningsmetodik vid Pedagogisk Institute, NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), där han även är verksam som senior forskare.
S S
Sidsel Skaalvik
Sidsel Skaalvik är professor emerita i specialpedagogik vid Pedagogisk Institute, NTNU, där hon även är verksam som senior forskare.
Gustaf Skar
Gustaf Skar är fil.dr i utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling. Han är projektledare för nationella skrivprov vid Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning (Skrivesenteret) som är knutet till Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim.
J S
Johan Skarp
G S
Gitten Skiöld
Författare till bland annat PULS 4-6 Biologi Människan , PULS 1-3 NO-boken och översättare till böckerna i faktaboksserien Faktiskt .
K S
Kristina Skjöld Wennerström
H S
Hanna Skogar Sundström
Lotta Skoglund
Lotta Skoglund (född 1948) är journalist, tv-producent och författare. Hon har arbetat som journalist sedan 1974 och driver idag sitt eget produktionsbolag med populärvetenskap och samhällsjournalistik som specialitet.
Magnus Skoglöf
Isak Skogstad
Isak Skogstad är gymnasielärare. Vid sidan av undervisningen arbetar han som skribent och är en flitig debattör i frågor som rör svensk skola.
Julia Skott
Julia Skott, född 1982, är journalist och har arbetat med tv, radio, tidningar och nya medier. Hon har fått mycket uppmärksamhet för bloggprojektet Kroppsbilder, som problematiserar vår syn på kropp och vikt.
Maria Skott
Maria Skott är med.dr, sjuksköterska och utvecklingsansvarig på Psykiatri Nordväst i Stockholm. Hon har tidigare arbetat med förstagångsinsjuknade psykospatienter i 30 år.
J S
Jeanette Sky
Jeanette Sky är doktor i religionshistoria vid universitetet i Trondheim och skribent i bl.a. Morgenbladet.
M S
Majken Sköld
Mattias Sköld
Mattias Sköld (född 1973) är frilansjournalist och var 2002–2006 baserad i Bangkok som korrespondent för bland annat Sydsvenskan. Han debuterar som författare med Äntligen diktatur!
Gabriella Sköldenberg
Gabriella Sköldenberg arbetar som frilansskribent. Ungdomsromanen Trettonde sommaren är hennes skönlitterära debut.
O S
Olav Sletta
Leila Slimani
LEÏLA SLIMANI (född 1981) är journalist och författare, uppvuxen i Marocko och bor sedan snart tjugo år i Paris. Hennes internationellt uppmärksammade roman Vaggvisa utkom på svenska april 2018.
G S
Glenda Sluga
Sarah Smarsh
Sarah Smarsh är journalist och författare. Hon skriver regelbundet för The New York Times och The Guardian.
Ann-Charlotte Smedler
Ann-Charlotte Smedler är psykolog och professor emerita i psykologi vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, där hon verkat som lärare och handledare, främst på psykologprogrammet och inom forskarutbildningen. Hennes forskning rör utveckling och psykisk hälsa hos barn och ungdomar som varit allvarligt sjuka eller utsatts för andra risker tidigt i livet och under uppväxten.
Kristian Smith
Kristian Smith flyttade till Sverige från London 2010, och har sedan dess arbetat på Street Gastronomy och Hobo Hotel i Stockholm. I Roots lär han utan genvägar ut hemligheterna bakom autentisk jamaicansk mat.
M S
Margret S. Smith
Margaret S. Smith är professor vid University of Pittsburgh, Pennsylvania och forskar inom området matematiklärande.
S S
Spencer Smith
I S
Ingrid Smitz
R S
Rob Smyth
Per Snaprud
Per Snaprud är vetenskapsjournalist och f.d. hjärnforskare. Han arbetar på Forskning & Framsteg och har tidigare varit verksam vid DN:s och SR:s vetenskapsredaktioner.
Eline Snel
Eline Snel är utbildad lärare och driver sedan många år en mindfulnessakademi i Nederländerna. Hon undervisar såväl barn som lärare, psykologer och andra som jobbar med barn och ungdomar.
L S
Lena Sobel
A S
Anne Sofie Roald
L S
Lena Sohl
M S
Miroslav Sokcic
Miroslav Sokcic har sin bakgrund som formgivare.
Zvonko Sokcic
Zvonko ”Zwampen” Sokcic är efter 30 år som kock i toppskiktet en av Matsveriges tungviktare. Han har bland annat varit kökschef på Edsbacka krog, Berns och Sundbyholms slott och delägare i KB och Conny & Zwampen.
P S
Peter Solberg
F S
Fredrik Soljevik
Lisa Sollenberg
Lisa Sollenberg är illustratör och formgivare. I mer än trettio år har hon illustrerat och formgivit skönlitteratur och läromedel för barn och ungdomar.
M S
Marianne Sondén
Josephine Sondlo
Josephine Sondlo och Madeleine Rapp började jobba tillsammans på Kåken och öppnade sedan baren på Svartengrens som de drev ihop i nästan två år. Madeleine blev utsedd till Årets Bartender 2013.
Louise Sondlo
Louise Sondlo har vunnit VM och EM i mastersdivisionen I brasiliansk jiu-jitsu och lämnade en karriär inom pr-branschen för att starta SPR. Hon jobbar idag med SPR:s kommunikation och som PT och tränare.
A S
Annika Sonnensten
George Soros
George Soros är en amerikansk finansman, filantrop och grundare av stiftelsen Open Society. Han är författare till ett flertal böcker om demokrati och ekonomi.
Anders Sparring
Anders Sparring (född 1969) bor i Årsta utanför Stockholm. Efter en slingrig yrkesbana som gick från barnskötare, via grovsnickare, till skådespelare på Stockholms Improvisationsteater, samt DI-studier i TV-produktion, började han 1998 att skriva manus för barnTV.
L S
Lisa Sparrström
André Spicer
André Spicer är professor på Cass Business School, London, och författare och redaktör till sju böcker. Han har skrivit för The Guardian, Financial Times, The Times och CNN.
Bruce Springsteen
Bruce Springsteen är musiker, född 1949 i New Jersey. Hans stora publika genombrott kom 1973 med albumet Born to Run, och sedan dess är han en av världens största och mest älskade rockmusiker.
A S
Amia Srinivasan
P S
Peter Staffansson
C S
Christina Stalby
Magnus Stalby
Ledarskap | Grupper och team | Samtalsmetodik
S S
Sasa Stanisic
C S
Christian Stannow
B S
Bengt Starrin
E S
Eva Stavenow
H S
Helena Stedman
J S
Jón Kalman Stefánsson
Wallace Stegner
M S
Mary Kay Stein
Mary Kay Stein är professor vid University of Pittsburgh, Pennsylvania och forskar inom området matematiklärande. Den amerikanska utgåvan av boken är tryckt av NCTM, National Council of Teachers of Mathematics och har sedan den först kom ut 2011 blivit en bästsäljare.
T S
Thomas Steinfeld
G S
Gro Steinsland
Gro Steinsland är professor i religionshistoria vid Universitet i Oslo. Hennes specialområde är vikingatiden och nordisk medeltid.
Calle Stenbäck
Calle Stenbäck är tvåbarnspappa och bosatt i Gnesta. Efter att ha arbetat många år som yrkesdansare utbildar han sig nu till arkitekt på KTH i Stockholm.
J S
Johanna Stengård
G S
Gunnar Stenhag
F S
Frank Stenman
R S
Richard Stenmark
S S
Svein Stensaasen
I S
Inge Stensnäs
Författaren Inge Stensnäs var sjukhuspräst i Västervik och blev efter mycket lång erfarenhet nära förtrogen med såväl svårt sjuka patienters som den vårdande personalens problem.
Helga Stensson
Helga Stensson är lärare i svenska, svenska som andraspråk och spanska. Hon har främst undervisat på gymnasiet.
E S
Emma Stenström
Görel Sterner
Görel Sterner är förskollärare, lågstadielärare och specialpedagog, med lång erfarenhet av undervisning av elever i förskola och de tidiga skolåren. Hennes forskningsintresse är yngre elevers lärande i matematik och hon har även många års erfarenhet av utvecklingsarbete inom skriftspråksutveckling inom förskolan.
K S
Karin Sterner
Jonas Stier
Jonas Stier är professor i interkulturella studier vid Högskolan Dalarna och Malmö universitet. Han har lång erfarenhet av utbildningar för chefer och medarbetare inom områdena interkulturalitet, mångfald och ledarskap.
J S
Joseph E. Stiglitz
Dan Stiwne
Dan Stiwne är docent i klinisk psykologi, leg. psykolog och leg. psykoterapeut samt existentiell psykoterapeut (New School of Psychotherapy and Counselling, NSPC, Sheffield University). Han är verksam som handledare, lärare, föreläsare och författare.
S S
Sune Stjärnlöf
J S
Jan Stolpe
Carl-Magnus Stolt
Carl-Magnus Stolt är professor och läkare med lång erfarenhet, inte minst från cancervården.
Calle Stoltz
S S
Stina Stoor
Fredrik Strage
D S
Dieter Strand
E S
Erica Strand
G S
Görel Strand
Görel Strand har en bakgrund som socionom, god man, social kontaktperson och ""särskild förordnad vårdnadshavare"" för ensamkommande flyktingbarn. Hon har också varit familjehemsförälder och VD för ett vårdföretag.
M S
Mats Strandberg
Annika Strandin Pers
Annika Strandin Pers är disputerad forskare i kulturgeografi med leriga löparskor. Den här boken är resultatet av hennes och Maja Lagerqvists kärlek till att springa i skogen och nyfikenhet på platser och deras historier.
Peter Strang
Peter Strang är professor i pallliativ medicin vid Karolinska Institutet och överläkare vid Stockholms sjukhems palliativa cancersektion. Han föreläser ofta på seminarier och kurser om existentiella frågor och har skrivit ett flertal böcker inom ämnesområdet.
B S
Barry Strauss
Barry Strauss är professor i antikens historia vid Cornell University i USA. Han har skrivit en rad böcker om grekisk och romersk krigshistoria och medverkar ofta i amerikansk tv och press.
Katarina Streberg Carstorp
Katarina Streberg Carstorp är en av författarna till boken Högskoleprovet Metoderna . Hon arbetade länge som journalist men ville efter ett tag skola om sig till psykolog.
Anna Strid
Anna Strid är förskollärare, grundskollärare (åk 1-3) och lärarutbildare, och arbetar i Nacka kommuns barn och elevhälsa, främst med fortbildning för lärare i förskola och skola. Anna föreläser även för lärare, skolledare, specialpedagoger i olika kommuner runt om i landet.
A S
August Strindberg
(1849–1912)
Johanna Strindberg
Johanna Strindberg är utbildad dramapedagog. Hon har mångårig erfarenhet av praktiskt värdegrundsarbete i elevgrupper inom grundskolans alla stadier.
K S
Kirk D. Strosahl
Kirk D. Strosahl, fil.dr, leder HeartMatters Consulting.
Pontus Strålin
Pontus Strålin är med.dr och överläkare vid Psykosprogrammet, Psykiatri Sydväst, Stockholm.
A S
AnnChristine Ström
E S
Elisabeth Ström
Martin Ström
Martin Ström är civilingenjör och psykolog med KBT-inriktning. Han är en av Sveriges ledande experter på mindfulnessträning för företag och genomförde den första svenska studien om effekterna av mindfulnessträning i arbetslivet.
Annika Ström Melin
Annika Ström Melin är journalist och har skrivit om och bevakat Europa för flera redaktioner ända sedan murens fall. Senast som DN:s Brysselkorrespondent.
D S
Dag Strömberg
Katarina Strömgård
Katarina Strömgård är illustratör och författare. Hon har bland annat gjort de finstämda tuschillustrationerna i böckerna om Kerstin.
Liv Strömquist
Liv Strömquist (född 1978) är en av Sveriges mest lästa serietecknare och satiriker. Hon är aktuell med ett seriealbum om det kvinnliga könsorganet, Kunskapens frukt .
Annika Strömsten
J S
John Stuart Mill
D S
Dag-Gunnar Stubberud
Dag-Gunnar Stubberud är intensivvårdssjuksköterska och fil. kand i vårdvetenskap. Han är förstelektor för specialistsjuksköterskeutbildningen inom intensivvård vid Högskolan i Oslo och Akershus.
Agnes Stuber
Agnes Stuber är grundare till Facebookgruppen Växtgäris som på två år ökat till 19 000 medlemmar. Utöver växtintresset är Agnes fotograf.
David Stuckler
David Stuckler är folkhälsoforskare och verksam vid Oxforduniversitetet. Han har tillsammans med Sanjay Basu skrivit Åtstramning till döds.
E S
Erika Sturk
Isabelle Ståhl
Isabelle Ståhl är en av våra mest profilerade yngre skribenter och kritiker, tidigare verksam på Expressens kultursida, numera Svenska Dagbladet. Hon är doktorand i idéhistoria vid Stockholms universitet.
C S
Carina Ståhlberg
Ylva Ståhle
Ylva Ståhle är universitetslektor vid Stockholms universitet.
A S
Anna Lena Stålnacke
Författare till bland annat PULS Samhällskunskap och PULS 4-6 Landskapsboken.
U S
Ulrika Sultan
Megan Sumeracki
Megan Sumeracki är professor i psykologi vid Rhode Island College och grundare av The Learning Scientist.
Edward Summanen
Edward är socionom och genusvetare. Han har mångårig erfarenhet av att arbeta med unga transpersoner samt att utbilda om transfrågor och likabehandlingsarbete.
Tom Summanen
Tom Summanen är legitimerad lärare i historia och svenska. Han har även arbetat som utbildningschef på RFSL samt som metodutvecklare kring likabehandling inom skolan.
D S
Dominic Summerton
D S
Daniel Sundberg
Daniel Sundberg är professor i pedagogik, med inriktning på skolreformer och skolans inre arbete. Han har tidigare tillsammans med Jan Håkansson skrivit boken Utmärkt undervisning (2012).
A S
Anders Sundelin
Arne Sundelin
Arne Sundelin är född 1951 i Örnsköldsvik, uppvuxen i Östersund och bor numera i Stockholm. Han debuterade som poet men har givit ut ett flertal romaner, bland annat Huset bland träden (1999).
Å S
Åsa Sundelin
Åsa Sundelin är lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Hon har sin bakgrund inom kunskapsområdet karriärutveckling och vägledning med fokus på studie- och yrkesvägledning som verksamhet och profession.
Maria Sundén Jelmini
Maria Sundén Jelmini är reporter med vetenskapsfokus på Svenska Dagbladet och skriver om frågor som rör lärande, minne och hjärnan. Läs mer på författarens egen sida: mariajelmini.se .
A S
Agneta Sundgren
K S
Kerstin Sundh
Kajsa Sundin
Carolina Sundkvist
Carolina är förskollärare och verksam grundskollärare och har lång erfarenhet av undervisning i förskolan och grundskolan. Hon är även förstelärare och läromedelsförfattare.
B S
Björn Sundmark
E S
Eva Sundmyr
Fideli Sundqvist
Fideli Sundqvist gick ut Konstfack 2011 och jobbar sedan dess heltid som pappersklippare. Förutom reklam- och skyltningsuppdrag för företag runtom i världen har hon haft flera utställningar på teman som Summer, Paper flowers och Smaklöst.
Jögge Sundqvist
Jögge Sundqvist är professionell slöjdare och leder kurser i träslöjd i Norden och i USA. År 1999 fick han Svenska Slöjdarstipendiet av Nordiska museet och Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund.
G S
Gun-Britt Sundström
J S
Joakim Sundström
Lena Sundström
Lena Sundström är författare och journalist. Boken Spår blev nominerad till Augustpriset 2013 i kategorin Årets svenska fackbok.
Niki Sundström
Niki Sundström, leg. psykolog och leg. psykoterapeut.
Anna Sundström Lindmark
Anna Sundström-Lindmark bor i Umeå och är journalist, muntlig berättare och medgrundare av den globala skrivrörelsen Write Your Self. Hon debuterade 2016 med den autofiktiva romanen I skuggan av ett geni (North Chapter).
S S
Sten Sundås
S S
Sune Sunesson
Sune Sunesson är professor i socialt arbete vid Lunds universitet.
James Suzman
James Suzman är född i Sydafrika och studerade socialantropologi i England. Han är författare till Affluence without abundance och driver tankesmedjan Anthropos.
L S
Lena Swalander
Elisabeth Svalin Gunnarsson
Elisabeth Svalin Gunnarsson är skribent och fotograf med trädgård, historia och arkitektur som ämnesområden. Hennes farfar, Bruno Svalin, var trädgårdsmästare av den gamla stammen och är inspirationskälla för den här boken.
A S
Adam Svanell
Adam Svanell är född 1982 och bor i Stockholm. Arbetar som journalist, filmare och kulturskribent.
J S
Johanna Svartström
E S
Emanuel Swedenborg
J S
Johan Svedjedal
Fredrik Svenaeus
Fredrik Svenaeus är lektor i filosofi vid Södertörns högskola. Hans avhandling från Tema Hälsa och samhälle vid Linköpings universitet behandlar medicin och hermeneutik och har publicerats internationellt.
A S
Amanda Svensson
A S
Anette Svensson
Anette Svensson är docent i litteraturdidaktik och lektor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Jönköping University.
A S
Anna-Karin Svensson
C S
Christopher Svensson
Christopher Svensson är leg. psykolog, idrottspsykologisk rådgivare och en av grundarna till teamkonceptet Team Pro. Han har initierat och projektlett forskningsstudier inom arbetspsykologi och utvecklar forskningsbaserade arbetspsykologiska metoder och koncept.
Gudrun Svensson
Gudrun Svensson är lektor i svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet och bedriver skolforskning med fokus på flerspråkighet.
G S
Gustav Svensson
Gustav Svensson är docent i socialrätt vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.
I S
Idor Svensson
J S
Jenny Svensson
Kerstin Svensson
Kerstin Svensson är docent i socialt arbete och universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet.
K S
Kristin Svensson
M S
Margaretha Svensson
P S
Per Svensson
J S
Jenny Svensson De Wilde
Magnus Sverke
Magnus Sverke är professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet.
K S
Kerstin Svevar
R S
Richard P. Swinson
Richard P. Swinson är medicine doktor och professor emeritus vid Department of Psychiatry and Behavioural Neurosciences vid McMaster University i Hamilton.
Liv Svirsky
Liv Svirsky är leg psykolog, leg psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning och specialist i klinisk psykologi. Liv har jobbat med många barn och ungdomar med olika former av sömnproblem.
Linnéa Svärd
Linnéa Svärd är förstelärare i svenska och psykologi.
A S
Ann-Katrin Swärd
Ann-Katrin Swärd är fil.dr i specialpedagogik med särskild inriktingin på läsforskning. Efter 30 år som lärare/speciallärare i alla skolformer arbetar hon sedan en tid tillbaka i Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan Jönköping.
H S
Hans Swärd
Hans Swärd är professor i socialt arbete vid Lunds universitet.
Peter Sylwan
I S
Inga Sylvander
S S
Stefan Szücs
Stefan Szücs är docent i statsvetenskap och lektor vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.
K S
Kristina Szönyi
Kristina Szönyi är beteendevetare och fil dr i pedagogik. Hennes avhandling handlade om särskoleelevers inifrånperspektiv.
Maja Säfström
Maja Säfström är arkitekt, illustratör och har det populära Instagramkontot Majasbok . Hon debuterade som författare 2016 med serien Fantastiska fakta om djur.
Roger Säljö
Roger Säljö är professor i pedagogik, särskilt pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet. Hans forskningsintressen rör lärande och utveckling i ett sociokulturellt perspektiv.
E S
Eva Söderberg
L S
Linda Söderberg
P S
Pernilla Söderberg Juhlander
S S
Stefan Söderfjäll
Stefan Söderfjäll är fil.dr i psykologi, organisationskonsult och en av grundarna till Ledarskapscentrum. Han är författare till flera böcker om ledarskap och motivation, samt är verksam med att föra ut forskningsbaserad kunskap om team och teamutveckling via webbportalen teampro.se
R S
Robin Söderling
C S
Cecilia Söderlund
M S
Mats Söderlund
J S
Johan Söderman
Johan Söderman är musiker, musik- och svensklärare och fil.dr i musikpedagogik. Han är universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola.
Linn Söderström
Linn Söderström har tillsammans med Marion Ringborg de senaste åren jobbat framgångsrikt med en pop up-krog, men har numera hittat en fast Stockholmsadress för sitt restaurangkoncept Garba. Hon har förutom kockande på bland annat Operakällaren och Ekstedts varit en flitig matradiopratare i SR.
I S
Inger Lucia Söjbjerg
Inger Lucia Søjbjerg är barn- och anestesisjuksköterska och fil.kand i vårdvetenskap. Hon är även högskolelektor vid Högskolan i Oslo och Akershus.
Sverker Sörlin
Sverker Sörlin är idéhistoriker, författare och professor i miljöhistoria vid KTH. Han är författare till en rad böcker och mottog Augustpriset 2004 för två av dem, Världens ordning och Mörkret i människan .
Karolina Sörman
Karolina Sörman är medicine doktor, forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, och enhetschef för Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning. Hon forskar bland annat om känslokyla och psykopatiska drag i ungdomsgrupper.
Katarina A. Sörngård
Katarina A. Sörngård är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i neuropsykologi och psykologisk behandling.