Ingeborg Hull

Ingeborg Hull är lärare, åk 1–7 med inriktning på matte/NO, och biträdande rektor.

År 2009–2010 deltog hon i utbildningsförvaltningens forskningscirkel om lärande bedömning för professor Astrid Pettersson. Sedan dess har hon arbetat med formativ bedömning och föreläst om det.

Formativ bedömning

Vidareutveckla undervisningen och kom igång med ett formativt förhållningssätt! Boken innehåller konkreta exempel och metodiska tips för arbete med formativ bedömning. 

Läs mer