Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Förlaget

Natur & Kultur är ett av Sveriges ledande förlag. Vi ger både ut böcker för allmänmarknaden samt läromedel och kurslitteratur. Genom vår utgivning vill vi stärka ett livslångt läsande och lärande.

Förlaget är organiserat i två förlagsdelar:

Natur & Kultur Allmänlitteratur, som ger ut kvalitetsböcker för en bred publik. Vår utgivning består av böcker för barn och unga, sakprosa, skönlitteratur och illustrerade faktaböcker såsom kokböcker. Hela vår utgivning hittar du här

Natur & Kultur Läromedel och Akademi, som erbjuder läromedel för förskola, skola och vuxenutbildning, samt litteratur för högre studier och yrkesmässig utveckling inom pedagogik och psykologi. 
Här hittar du våra läromedel
Här hittar du vår kurslitteratur

Natur & Kultur drivs som en stiftelse, som förutom att ge ut böcker och läromedel också har i uppdrag att fördela överskottsvinster till ideella ändamål. Arbetet med det sker inom vår ideella verksamhet

2020 blev vi Sveriges första klimatneutrala bokförlag.