Våra författare

Natur & Kultur är en affärsdrivande stiftelse, vars mål är att motverka fördomar och inskränkthet. Därför har vi inget ägarkapital som åberopar maximal avkastning, utan kan agera oberoende och långsiktigt. Förutom värdegrunden och stiftelseformen är istället våra författare de verkliga tillgångarna. Vill du läsa mer om våra fantastiska författare så finns de samlade här i bokstavsordning, sorterade på efternamn.

Hitta författare

Författare

Kristina Aamand
Sandra Aamodt
Jarle Aarbakke
Lena Aastrup
Björn Abelin
Sandra Abi-Khalil
Sophie Abild
Marianne Abrahamsson
Samuel Abrams
Lena Ackebo
Helena Ackesjö
Emma Adbåge
Lisen Adbåge
Michael E Addis
Roland Adlerberth
Josefine Adolfsson
Mats Adolfsson
Jan Adolphson
Pia Agardh
Andre Agassi
Charlotte Agger
Wilhelm Agrell
Dag Sebastian Ahlander
Jens Ahlbom
Fredrik Ahlén
Hjördis Nilsson Ahlin
Linus Ahlstedt
Lars Ahlström
Evin Ahmad
Marie Ahnstedt
Angela Ahola
Tapani Ahola
Marianne Ahrne
Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson
Lisa Ain Dack
Kerim Akkoc
Rob Alcraft
Kwame Alexander
Alf Alfredsson
Chris Alfredsson
Lena Alfredsson
Stina Algotson
Dante Alighieri
Ida Ali-Lindqvist
Britta Alin Åkerman
Nadia Alj Forsgren
Carl Martin Allwood
Gustaf Alm
Lars-Göran Alm
Lasse Almebäck
Anna Almqvist
Erik Eje Almqvist
Kjerstin Almqvist
Kurt Almqvist
Marie Almroth
Rune Alphonce
Rebecca Alsberg
Bjørnar Alseth
Manal al-Sharif
Kina Alsterdal
Anette Althén
Camila Alves
Daniel Alvunger
Inger Amberntsson
Fanny Ambjörnsson
Ronny Ambjörnsson
Jennifer Amin
Miki Anagrius
Eva Anderberg
H C Andersen
Heine Andersen
Anna-Karin Andershed
Henrik Andershed
Kent Anderson
Lin Anderson
Anna-Lena Andersson
Ann-Sofie Andersson
Bodil Andersson
Charlotta Andersson
Christina Andersson
Einar Andersson
Erik Andersson
Georg Andersson
Gerhard Andersson
Gunvor Andersson
Kenneth Andersson
Kerstin Andersson
Kjell Andersson
Klas Andersson
Lars Andersson
Lena Andersson
Marie Andersson
Mats Andersson
Peggy Andersson
Stefan Andersson
Sten Andersson
Åke E Andersson
Staffan Andrae
Emeli André
Lars André Olsen
Karin Andréason
Johnny Andreasson
Berth Andréasson
Cecilia Andrén
Robert Andrén
Bobby Andström
Bosse Angelöw
Grete Angvik Hermanrud
Martina Ankarfyr
Birgitta Annell
Martin M. Antony
Sten Anttila
Alva Appelgren
Kristina Appelqvist
Erica Appelros
Lotta Arborelius
Lily Archer
Gunnar Ardelius
Dan Ariely
Karen Armstrong
Elisabeth Arnbak
Beata Arnborg
Emma Arneback
Hannah Arnesen
Anders Arnqvist
Ann-Christin Arnås
Gunnar Aronsson
Lena Aronsson
Ingela P Arrhenius
Peter Arrhenius
Bengt Arwén
Emil Arvidson
John Ashbery
Karin Ashing
Isaac Asimov
Camilla Askebäck Diaz
Petter Alexis Askergren
Kjell Askildsen
Caatharina Asklin-Westerdahl
Valdemar Asp
Anna Asp (fd Åhlgren)
Jonas Aspelin
Kajsa Asplund
Mia Asplund
Lisa Asp-Onsjö
Malin Attefall
Tony Attwood
John August
Cecilia Augutis
Sutip Austad
Jane Austen
Silvia Avallone
Åsa Avdic
Cecilia Axell
Anna Axelsson
Erland Axelsson
Rasmus Axelsson
Roger Axelsson
Hanna Axén
Cecilia Axmark