Yvonne Hallesson

Yvonne Hallesson är forskare och lektor i svenska språket med didaktisk inriktning vid Uppsala universitet. Hon forskar bland annat om elevers läs- och skrivutveckling. 

Att arbeta med yrkes- och ämnestexter i gymnasieskolan

Att förstå det man läser är grundläggande i att tillgodogöra sig kunskap. Gymnasieskolans styrdokument lyfter också fram att eleverna behöver kunna, förstå och använda fackspråk i alla ämnen. För att på bästa sätt lyckas med det är ett lässtöttande arbetssätt nyckeln.

 

Läs mer

Presskontakt

Agnes Notini Zachrison
Kommunikationsansvarig Pedagogik