Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Text & stil - skrivarkurser för forskare

Vi erbjuder forskare vid svenska lärosäten gratis skrivarkurser och föreläsningar om att berätta med vetenskap. Vår förhoppning är att forskare vid sidan av sitt akademiska bidrag stimuleras att bidra i offentligheten med texter och böcker inom viktiga samhällsfrågor. 

Kurserna i kreativt skrivande leds av Magnus Linton, journalist och författare, och möjliggörs genom ett samarbete mellan Natur & Kultur och Institutet för framtidsstudier. Projektet riktar sig till både juniora och seniora forskare vid landets alla lärosäten. Under vår och höst ges 15 interaktiva workshops om skrivande, 30 inspirerande föreläsningar om textberättandets tekniker och utmaningar och under senhösten arrangeras en tvådagars skrivarskola i Stockholm.

Under länkarna nedan anmäler du dig och hittar mer information!

Text & Stil

Text & Stil är en både seriös och rolig historia om det skrivna ordets förändrande möjligheter, men framför allt en inspirerande skrivhandbok i essäformat.

Läs mer