Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Konsten att berätta med vetenskap

Natur & Kultur ger stöd till Institutet för framtidsstudier för projektet Text & Stil för att underlätta att samhällsaktuell forskning når ut i samhället.

Författaren och journalisten Magnus Linton vid Institutet för framtidsstudier driver Text & Stil för att främja svensk sakprosa baserad på forskning.

Genom skrivarskola, interaktiva workshops och föreläsningar inspirerar och handleder Magnus Linton forskare vid svenska lärosäten. Målet är att inspirera forskare att skriva för allmänheten och på så sätt minska klyftan mellan forskning och offentlighet. Under 2023 ha över 900 forskare tagit del av projektet.

Institutet för framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse där forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner bedriver forskning om frågor som är av stor vikt för hur vi formar vårt framtida samhälle.

Text & Stil

Text & Stil är en både seriös och rolig historia om det skrivna ordets förändrande möjligheter, men framför allt en inspirerande skrivhandbok i essäformat.

Läs mer