Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Skrivarkurser för forskare med Magnus Linton

Forskare vid svenska lärosäten erbjuds ett paket av kostnadsfria föreläsningar, skrivworkshops och textseminarier med författaren Magnus Linton. 

Projektet riktar sig till både juniora och seniora forskare vid landets alla lärosäten. Det möjliggörs av ett samarbete Institutet för framtidsstudier och Natur & Kultur, som finansierar projektet.

Syftet är att stimulera forskare att bidra med texter och böcker i det offentliga, demokratiska samtalet.

Under länkarna hittar du mer information och anmäler dig/din forskargrupp.

Text & Stil

Text & Stil är en både seriös och rolig historia om det skrivna ordets förändrande möjligheter, men framför allt en inspirerande skrivhandbok i essäformat.

Läs mer