Stipendier

Genom att dela ut stipendier vill Natur & Kultur bland annat bidra till kvalificerat litterärt arbete och till att allmänheten nås av ny forskning. De båda arbetsstipendierna kan man söka liksom Cullbergstipendiet.

Natur & Kulturs litterära arbetsstipendier

Natur & Kulturs 12 litterära arbetsstipendier på 100 000 kr vardera premierar kvalificerat litterärt arbete inom sakprosa eller skönlitteratur. Ansökan ska gälla främst arbete som kräver olika typer av inläsnings- och forskningsarbete för ett litterärt verk inom sakprosa eller skönlitteratur.

Ansökningsperiod 1 februari till 1 maj.

Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendier

Dessa fyra arbetsstipendier, på 100 000 kr vardera, premierar spridning av forskning till allmänheten. Projekten ska förmedla vetenskapliga rön till en bred publik och bidra till samtal om forskning.

Ansökningsperiod 1 februari till 1 maj.


Årets översättarstipendium

Nyinstiftat stipendium ihop med Sveriges Författarförbund som ska premiera en nyetablerad översättare under 40 år, med ej fler än två publicerade översättningar av litterära verk bakom sig.

Nomineringar tas emot från 15 december till 15 februari.


Johan Hansson-stipendiet

Premierar de av förlaget Natur & Kulturs författare som blivit Augustnominerade tilldelas på 20 000 kr per nominerad titel.


Natur & Kulturs särskilda stipendier 

Våra nio särskilda stipendier utses av stiftelsens stipendiekommitté och går till personer som utmärker sig särskilt inom litteraturen i Sverige och ges för uppmuntran till fortsatt kvalificerat litterärt arbete.


Cullbergstipendiet

Detta stipendium ska stimulera till fördjupat kliniskt tänkande med inriktning på vuxenpsykiatri, rättspsykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri.