Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Stipendier

Vi delar ut en mängd stipendier för uppmuntran och arbete. Några går att söka, andra nominerar man kandidater till och ett par utses på annat sätt. Här listas våra olika stipendier. Nederst på sidan finns länkar till de stipendier som just nu är öppna för nominering eller ansökan.

Natur & Kulturs litterära arbetsstipendier

Natur & Kulturs 14 litterära arbetsstipendier på 100 000 kr vardera premierar kvalificerat litterärt arbete inom sakprosa, skönlitteratur eller böcker för barn och unga. Ansökan ska gälla främst arbete som kräver olika typer av inläsnings- och forskningsarbete för ett litterärt verk inom sakprosa eller skönlitteratur.

Ansökningsperiod: 1 februari till 1 maj och besked lämnas i september.

Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendier

Dessa sex arbetsstipendier, på 100 000 kr vardera, premierar spridning av forskning till allmänheten. Projekten ska förmedla vetenskapliga rön till en bred publik och bidra till samtal om forskning.

Ansökningsperiod: 1 februari till 1 maj och besked lämnas i september.


Årets översättarstipendium

Nyinstiftat stipendium ihop med Sveriges Författarförbund som ska premiera en nyetablerad översättare under 40 år, med ej fler än två publicerade översättningar av litterära verk bakom sig.
Stipendiet delas ut under hösten.

Nomineringsperioden är öppen till 14 februari.


Johan Hansson-stipendiet

Premierar de av Natur & Kulturs författare som blivit Augustnominerade tilldelas på 20 000 kr per nominerad titel.


Natur & Kulturs särskilda stipendier 

Våra nio särskilda stipendier utses av stiftelsens stipendiekommitté och går till personer som utmärker sig särskilt inom litteraturen i Sverige och ges för uppmuntran till fortsatt kvalificerat litterärt arbete. Stipendierna tillkännages i december.


Cullbergstipendiet

Detta stipendium ska stimulera till fördjupat kliniskt tänkande med inriktning på vuxenpsykiatri, rättspsykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri. 

Öppet för ansökan fram till 1 februari.