Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Stipendier

Natur & Kulturs stipendier syftar både till att låta fler författarskap och perspektiv komma litteraturen och det demokratiska samtalet till del. De ska också stimulera till fortbildning och fördjupning inom aktuella områden.


Natur & Kulturs resestipendium för lärare

Tio stipendier på 50 000 kr vardera. Stipendiet kan sökas av verksamma pedagoger med en behörighetsgivande examen som vill fortbilda sig och öka yrkesskickligheten. Syftet är att erbjuda lärare en möjlighet till fortbildning genom att besöka skolor och konferenser utomlands och därmed initiera samtal om framgångsrika undervisningsmetoder, bidra till förbättrad undervisning och gagna en positiv kunskapsutveckling inom svensk skola.

Ansökningsperiod: 15 augusti till 15 oktober och besked lämnas i december.

Natur & Kulturs litterära arbetsstipendier

Natur & Kulturs 16 litterära arbetsstipendier på 100 000 kronor vardera premierar kvalificerat litterärt arbete inom sakprosa, skönlitteratur eller böcker för barn och unga samt för översättning till svenska. Ansökan ska gälla främst arbete som kräver olika typer av inläsnings- och forskningsarbete för ett litterärt verk inom sakprosa eller skönlitteratur. 

Ansökningsperiod: 1 februari till 1 maj och besked lämnas i september.

Natur & Kulturs populärvetenskapliga arbetsstipendier

Natur & Kulturs åtta arbetsstipendier på 100 000 kronor vardera ska möjliggöra spridning av forskning till allmänheten. Projekten ska förmedla vetenskapliga rön till en bred publik och bidra till samtal och fördjupad kunskap om forskning inom områdena människa, samhälle, bildning och hälsa.

Ansökningsperiod: 1 februari till 1 maj och besked lämnas i september.

Årets översättarstipendium

Nyinstiftat stipendium ihop med Sveriges Författarförbund som ska premiera en nyetablerad översättare under 40 år, med ej fler än två publicerade översättningar av litterära verk bakom sig.
Stipendiet delas ut under hösten.

Nomineringsperioden är öppen till 14 februari.


Johan Hansson-stipendiet

Premierar de av Natur & Kulturs författare som blivit Augustnominerade tilldelas på 20 000 kr per nominerad titel.


Natur & Kulturs särskilda stipendier 

Våra nio särskilda stipendier utses av stiftelsens stipendiekommitté och går till personer som utmärker sig särskilt inom litteraturen i Sverige och ges för uppmuntran till fortsatt kvalificerat litterärt arbete. Stipendierna tillkännages i december.


Cullbergstipendiet

Detta stipendium ska stimulera till fördjupat kliniskt tänkande med inriktning på vuxenpsykiatri, rättspsykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri. 

Öppet för ansökan fram till 1 februari.