Våra författare

Natur & Kultur är en affärsdrivande stiftelse, vars mål är att motverka fördomar och inskränkthet. Därför har vi inget ägarkapital som åberopar maximal avkastning, utan kan agera oberoende och långsiktigt. Förutom värdegrunden och stiftelseformen är istället våra författare de verkliga tillgångarna. Vill du läsa mer om våra fantastiska författare så finns de samlade här i bokstavsordning, sorterade på efternamn.

Hitta författare

N

Pernilla Alpmo
Daniel N. Stern
Sylvie Naar
Vladimir Nabokov
Arne Næss
Matilda Nagy
Negar Naseh
Louise Nathhorst
Ernst Nathorst Böös
Cilla Naumann
Marie NDiaye
Fanna Ndow Norrby
Kristin Neff
Lina Neidestam
Guadalupe Nettel
Gunnar Netz
Ricki Neuman
Kerstin Neumüller
Karin Neuschütz
Lena Nevander Friström
Torgny Nevéus
Philip Newth
Gunnar Nicklasson
Joanna Nicklasson-Mlynarska
Monica Nicou
Jakob Nielsen
Rose-Marie Nielsen
Elisabet Nihlfors
Måna Nilsdotter
Key L Nilson
Siv Nilson
Åsa Nilsonne
Anders Nilsson
Anita Nilsson
Björn Nilsson
Christian Nilsson
Christina Nilsson
Ella Nilsson
Folke Nilsson
Frida Nilsson
Gustav Nilsson
Hildegun Nilsson
Ida Nilsson
Ingegärd Nilsson
Inger Nilsson
Ingrid Nilsson
Jessica Nilsson
Johan Nilsson
Kenneth Nilsson
Kerstin Nilsson
Lars-Göran Nilsson
Moni Nilsson
N Ö Nilsson
Ola Nilsson
Per Nilsson
Roy Nilsson
Sara Nilsson
Sture Nilsson
Tove Nilsson
Ulf Nilsson
Nimzowitsch
Gunilla Niss
Erik Nisser
Werner Noll
Johan Norberg
Sofia Norberg
Gunnar Nordberg
Malin Nordberg
Olof Nordberg
Ragnhild Nordén
Carl Nordenfalk
Marie Nordfeldt
Gull-Maj Nordin
Lissa Nordin
Maria Nordin
Svante Nordin
Jenny Nordlander
Tone Nordling
Helena Nordlund
Stefan Nordlund
Margareta Nordqvist
Sven Nordqvist
Peter Nordström
Ulrica Nordström
Lena Norée
Mira Noreen
Anna-Karin Norlander
Anna Norlén
Arne Norlin
Bo Norlin
Anna-Yezica Norling
Carl Norrbom
Lars Johan Norrby
Claes Norring
Kimberly Norrman
Patrik Norrman
James Nottingham
Jill Nottingham
Randi B Noyes
Andreas Nuottaniemi
Sissela Nutley
Birgit Nyberg
Lars Nyberg
Linda Nyberg
Robert Nyberg
Ullakarin Nyberg
Carl-Adam Nycop
Thomas Nydahl
Boel Nygren
Lovisa Nygren
Thomas Nygren
Tord Nygren
Lars Nygren
Lennart Nygren
Karin Nygårds
Lill Nylén
Anders Nyman
Elisabeth Nyman
Mikael Nypelius
Per Nyqvist
Birgitta Nyström
Ingemar Nyström
Siv Nyström
Bengt Nyström
Görel Näslund
Sebastian Näslund
Gustaf Näsström
Katharina Näswall
Torkel Nöjd
Mona Nöjd-Bremberg
Gunilla Nötesjö