Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Resestipendium för lärare

Natur & Kulturs nya resestipendium ger lärare möjlighet att utvecklas inom sitt yrke. Stipendiet ska användas för att ta del av praktiska undervisningsmetoder utomlands eller för att delta i internationella konferenser.

Stipendiet kan sökas av dig som är verksam lärare i den svenska skolan, från förskola till vuxenutbildning, och vill fortbilda dig och öka din yrkesskicklighet. 

Syftet är att erbjuda lärare en ny möjlighet till fortbildning och därmed initiera samtal om framgångsrika undervisningsmetoder, bidra till förbättrad undervisning och gagna en positiv kunskapsutveckling inom svensk skola.

Vi utlyser 10 stipendier på vardera 50 000 kronor. Ansökningstiden är 1 maj till 1 oktober. Besked om vilka som tilldelas stipendierna sker i december. Observera att resan ska göras under 2024. 

I ansökan skriver du bland annat:

  • Vad stipendiet ska användas till.
  • När resan ska äga rum.
  • Vilka kunskaper som resan förväntas ge.
  • Hur den nyvunna kunskapen och erfarenheten skulle kunna gynna den svenska skolan.

Stipendiet är personligt så om ni är fler som vill resa ihop är det bara en som kan ansöka. Ansökan görs via länken nedan.
Om du har frågor så når du oss bäst via mejl.

OBS! Vi har upptäckt ett fel i formuläret. Slutdatum för resan registreras inte så skriv i texten hur många dagar som du räknar med att vara borta. Felet är anmält och ska åtgärdas.

Stipendiekommitté:

Åsa Fahlén, förbundsordförande i Sveriges Lärare
Ola Helenius, professor i matematikdidaktik vid Göteborgs Universitet
Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet
Ann S. Pihlgren, fil.dr., lärarutbildare, förskole- och skolutvecklare
Barbro Westlund, lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet och läromedelsförfattare