Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Resestipendium för lärare

Natur & Kulturs nya resestipendium ger lärare möjlighet att utvecklas inom sitt yrke. Stipendiet ska användas för att ta del av praktiska undervisningsmetoder utomlands eller för att delta i internationella konferenser.

Stipendiet kan sökas av dig som är verksam lärare, från förskola till vuxenutbildning, och vill fortbilda dig och öka din yrkesskicklighet. 

Syftet är att erbjuda lärare en ny möjlighet till fortbildning och därmed initiera samtal om framgångsrika undervisningsmetoder, bidra till förbättrad undervisning och gagna en positiv kunskapsutveckling inom svensk skola.

Vi utlyser 10 stipendier på vardera 50 000 kronor. Ansökningstiden är 1 maj till 1 oktober. Besked om vilka som tilldelas stipendierna sker i december. Observera att resan ska göras under 2024. 

I ansökan skriver du bland annat:

  • Vad stipendiet ska användas till.
  • När resan ska äga rum.
  • Vilka kunskaper som resan förväntas ge.
  • Hur den nyvunna kunskapen och erfarenheten skulle kunna gynna den svenska skolan.

Ansök via länken nedan!