Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Resestipendium för lärare

Natur & Kulturs nya resestipendium ger lärare möjlighet att utvecklas inom sitt yrke. Stipendiet ska användas för att ta del av praktiska undervisningsmetoder utomlands eller för att delta i internationella konferenser.

Stipendiet kan sökas av verksamma pedagoger med en behörighetsgivande examen från en lärarutbildning, förskollärarutbildning, fritidspedagogutbildning eller med behörighetsgrundande högskolestudier som vill fortbilda sig och öka yrkesskickligheten.

Syftet är att erbjuda lärare en ny möjlighet till fortbildning och därmed initiera samtal om framgångsrika undervisningsmetoder, bidra till förbättrad undervisning och gagna en positiv kunskapsutveckling inom svensk skola.

Doktorander, studerande eller lärare som är verksamma på högskola eller universitet tilldelas inte stipendium. 

Vi utlyser tio stipendier på vardera 50 000 kronor. Ansökningstiden är 15 augusti - 15 oktober och då är ansökningsformuläret tillgängligt i Apply (nedan). Besked om vilka som tilldelas stipendierna sker i december.

I ansökan skriver du bland annat:

  • Vad stipendiet ska användas till
  • När resan ska äga rum - alltid under nästkommande år
  • Vilka kunskaper som resan förväntas ge
  • Hur den nyvunna kunskapen och erfarenheten skulle kunna gynna den svenska skolan

Stipendiet är personligt så om ni är fler som vill resa ihop är det bara en som kan ansöka. Ansökan görs via länken nedan.
Om du har frågor så når du oss bäst via mejl.


Stipendiekommitté:

Åsa Fahlén, förbundsordförande i Sveriges Lärare
Ola Helenius, professor i matematikdidaktik vid Göteborgs Universitet
Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet
Ann S. Pihlgren, fil.dr., lärarutbildare, förskole- och skolutvecklare
Barbro Westlund, lektor i läs- och skrivutveckling vid Stockholms universitet och läromedelsförfattare