Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Åsa Hirsh

Åsa Hirsh är lektor i pedagogik vid Jönköping University och Göteborgs universitet. Hon har en mångårig bakgrund som lärare på grundskolan, men arbetar numera med forskning och undervisning inom akademin. Såväl undervisning som forskning har ett skolnära fokus och rör främst skärningspunkten mellan bedömning och lärares undervisning, samt professionsdriven skolutveckling.

Formativ undervisning

Formativ undervisning handlar om att utforska och forma undervisning utifrån elevers lärande och upplevelser i klassrummet. Boken handlar om nyfikenhet, ett forskande och analytiskt förhållningssätt, samt om att lyssna på vad eleven har att säga. 

Läs mer