Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Hållbarhet

Vår förlagsverksamhet ska bedrivas affärsmässigt och på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt.

På Natur & Kultur tar vi ansvar för vår påverkan på klimat, miljö, medarbetare, leverantörer och samhället. Vi arbetar inte bara aktivt med att minimera våra utsläpp, vi investerar också i verifierade trädprojekt som tar upp koldioxid i atmosfären. Vi arbetar kontinuerligt för att våra medarbetare ska må bra och trivas på jobbet. Dessutom fördelar vi varje år överskottsvinster (28 miljoner kronor 2023) till personer och organisationer som främjar läsning, yttrandefrihet, forskning och forskningskommunikation. Det är vår version av hållbarhet.

Klimatansvar

Vi tar ansvar för vår klimatpåverkan. Det innebär konkret att vi mäter våra samlade utsläpp, sätter reduktionsmål och investerar i trädprojekt som binder koldioxid i atmosfären. Vi har siktet fast inställt på att fortsätta minska vårt klimatavtryck.

Angelägen uppgift

För Natur & Kultur handlar hållbarhet om att kunna förena en framgångsrik och konkurrenskraftig verksamhet med en positiv samverkan med både medarbetare, leverantörer och det omkringliggande samhället.

Alla sektorer behöver bidra till att lösa klimatkrisen. Natur & Kultur vill leda omställningen i förlagsbranschen. VD, Per Almgren