Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Natur & Kulturs hållbarhetsarbete

Som stiftelse har ett tänk om hållbarhet och långsiktighet alltid funnits hos oss.

En stiftelse ska inte maximera den ekonomiska avkastningen till sina ägare, utan ska snarare ”urkundsmaximera”.  Med det menar vi att verksamheten handlar om att med så stor kraft som möjligt uppnå de mål som finns angivna i urkunden.

Angelägen uppgift

Natur & Kulturs stiftelseurkund har en stark humanistisk inriktning och handlar förenklat om att vi ska inspirera till bildning och utbildning och därigenom stärka ett demokratiskt samhällsbygge, en uppgift som känns mer angelägen än någonsin. 

En nödvändig medvetenhet

Att vara en stiftelse innebär att ingen extern finansiär finns och därmed kravet att alltid i princip kunna leva på egna resurser, i framgång såväl som i motgång. Detta skapar med nödvändighet en medvetenhet om hållbarhet, det vill säga att säkerställa en sund affär som skapar de intäkter som behövs, och aldrig bruka mer resurser än vad som krävs.

Hållbarhet i alla led

För Natur & Kultur handlar hållbarhet om att kunna förena en framgångsrik och konkurrenskraftig verksamhet med en positiv samverkan med både medarbetare, leverantörer och det omkringliggande samhället. Från och med år 2019 satsar vi även mer på vårt klimatarbete och målet är att bli klimatneutrala under 2020.