Hållbarhetsarbete

Så arbetar Natur & Kultur för en hållbar framtid.

En hållbar verksamhet innebär bland annat minskad miljö- och klimatpåverkan, goda arbetsförhållanden och schyssta affärer, men också respekt för rättigheter och anpassade affärsmodeller.

Stiftelsen Natur & Kultur

Natur & Kultur är en stiftelse. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati. Stiftelseformen ger oss möjlighet att utan ägare agera självständigt och långsiktigt och i vår värdegrund ingår att arbeta socialt hållbart. Det har vi verkat för sedan 1947 då förlagets grundare Johan Hansson startade stiftelsen. Istället för ägarintressen har vi stadgar och idéer och vårt överskott går till utgivningen samt till stöd för bildnings- och kulturinsatser.

Läs mer om Natur & Kulturs stiftelsearbete här.