Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Demokratin kan inte tas för given

Natur & Kultur stödjer Civil Rights Defenders för projektet Backa demokratin, som mobiliserar civilsamhällets aktörer och en bred allmänhet för att stödja de fri- och rättigheter som svensk demokrati vilar på.

I projektet ingår utbildning och stöd till civilsamhällesorganisationer och granskning av politiska förslag och beslut med utgångspunkt i de fri- och rättigheter som Sverige har förbundit sig att säkerställa genom internationella konventioner.

En levande demokrati förutsätter ett brett engagemang i samhället och att utsatta grupper och minoriteter inte tystas genom att de utsätts för hat och hot.

Civil Rights Defenders är en politiskt och religiöst obunden människorättsorganisation som försvarar medborgerliga och politiska rättigheter och stärker människorättsförsvarare som är utsatta för risker.

Läs mer om projektet Backa Demokratin