Kartläggning av stöd till oberoende opinionsbildare

Yttrandefriheten hotas av att personer skräms till tystnad. Civil Rights Defenders ska nu göra en utredning över hur fria aktörer behöver stöttas för att inte tystna och studien finansieras av stiftelsen Natur & Kultur.

Civil Rights Defenders driver globala innovativa program som möjliggör nya metoder för snabbt agerande när människorättsförsvarare världen över utsätts för risk. 

Civil Rights Defenders samarbetspartners är ofta informella aktörer, enskilda förändringsaktörer och andra aktörer utan skydd av etablerade strukturer. Den ideella organisationen bistår med digital säkerhet och organisatorisk säkerhet men också utbildning i hantering av hotfulla samtal och situationer samt säkerhet i sociala medier och trollhantering.

Stiftelsen ger stöd till en studie som ska identifiera behov av och möjliga insatser för att främja, stärka och skydda det demokratiska samtalet i Sverige. Studien ska presentera rekommendationer för att säkerställa återväxten av en ny generation som vill och kan arbeta med demokrati- och rättighetsfrågor. Studien kommer att bygga på vittnesmål som samlas in genom en enkät, med uppföljande djupintervjuer.  Resultat kommer att presenteras i ett publikt arrangemang under våren 2019.

Detta gör Civil Rights Defenders>

Civil Rights Defenders har lång erfarenhet av nära samarbete med utsatta försvarare av mänskliga rättigheter runt om i världen. Många av de lärdomar vi dragit genom åren är – tyvärr – också relevanta i Sverige. Det här arbetet kommer ge oss svar på hur vår expertis bäst kan göra nytta för yttrandefrihetsaktörer i Sverige. Anders Pettersson, Executive Director på Civil Rights Defenders