Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ökat stöd till hotade yttrandefrihetsaktörer

Allt fler opinionsbildare och människorättsförsvarare i Sverige hotas och hatas till tystnad. För att se till att det finns stöd för yttrandefrihetsaktörer som känner sig hotade inleder Natur & Kultur ett samarbete med Civil Rights Defenders och ger stöd till projektet Säkerhetsjouren. Vi vill också framhålla organisationens akutfond som just nu stöttar oberoende journalister i Ukraina.

I Sverige finns Säkerhetsjouren, en kostnadsfri stödfunktion för yttrandefrihetsaktörer i Sverige som saknar resurser för sitt eget säkerhetsförebyggande arbete. Genom den kan de sökande få hjälp med exempelvis riskhantering och juridisk hjälp, så att de kan känna sig säkra nog att fortsätta sitt viktiga arbete. 

Civil Rights Defenders startade Säkerhetsjouren mot bakgrund av att hot och hat mot journalister, aktivister och andra oberoende opinionsbildare har ökat i Sverige. Många som står upp för demokratiska värden och alla människors lika värde utsätts regelbundet för personliga påhopp, hatiska kommentarer och mordhot. Av rädsla för sin egen säkerhet väljer många att censurera sig själva eller tystnar helt.

– Vi på Civil Rights Defenders har arbetat med säkerhetstöd till utsatta journalister, opinionsbildare och människorättsförsvarare i repressiva länder i många år. Tack vare samarbetet med Natur & Kultur kan vi hjälpa samhällsaktörer som utsätts för olika former av drev och hatkampanjer i Sverige att fortsätta sitt viktiga arbete, säger Marcin de Kaminski, chef för Säkerhet och Innovation vid Civil Rights Defenders.

Civil Rights Defenders har en akutinsamling för att hjälpa oberoende journalister i Ukraina att försätta sin rapportering. Behovet av oberoende röster från marken är extra stort i krigstid. De erbjuds bland annat säkerhetsstöd, evakuering till säkra boenden eller hjälp att lämna landet när hoten blir alltför allvarliga genom fonden. Mer information i länken nedan.