Kartläggning av stöd till oberoende opinionsbildare

Yttrandefriheten hotas av att personer skräms till tystnad. Civil Rights Defenders ska nu göra en utredning över hur fria aktörer behöver stöttas för att inte tystna och studien finansieras av stiftelsen Natur & Kultur.

Civil Rights Defenders driver globala innovativa program som möjliggör nya metoder för snabbt agerande när människorättsförsvarare världen över utsätts för risk. 

Civil Rights Defenders samarbetspartners är ofta informella aktörer, enskilda förändringsaktörer och andra aktörer utan skydd av etablerade strukturer. Den ideella organisationen bistår med digital säkerhet och organisatorisk säkerhet men också utbildning i hantering av hotfulla samtal och situationer samt säkerhet i sociala medier och trollhantering.

Stiftelsen ger stöd till en rapport som identifierar behov av och möjliga insatser för att främja, stärka och skydda det demokratiska samtalet i Sverige. 

Rapporten presenterades i ett publikt arrangemang måndagen den 13 maj. I rapporten presenteras ett antal rekommendationer, däribland:

  • Att arbetsgivare tar större ansvar för kontrakterade medarbetare.
  • Kompetensutveckling och stärkt samverkan mellan rättsvårdande myndigheter kring frågor om hot och hat.
  • Att aktörer utan uppdragsgivare får tillgång till en kontaktpunkt som kan erbjuda stöd, utbildning och åtgärder inom säkerhetsområdet.