Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Stöd till hotade yttrandefrihetsaktörer

Civil Rights Defenders driver globala program som möjliggör metoder för snabbt agerande när människorättsförsvarare världen över utsätts för hot.

2018 finansierade Natur & Kultur en kartläggning av hotbilden och behovet av stöd vid hot mot fria aktörer och oberoende opinionsbildare i Sverige. Rapporten visade bland annat att många som står upp för demokratiska värden och alla människors lika värde regelbundet utsätts för personliga påhopp, hatiska kommentarer och mordhot. Av rädsla för sin egen säkerhet väljer många att censurera sig själva eller helt tystna. Civil Rights Defenders startade Säkerhetsjouren mot bakgrund av att hot och hat mot journalister, aktivister och andra oberoende opinionsbildare har ökat i Sverige. Vi har nu ett treårigt samarbete för att finansiera stödfunktionen Säkerhetsjouren så att de utsatta aktörerna kan få hjälp med exempelvis riskhantering och juridisk hjälp för att kunna fortsätta sitt arbete och inte tystas.

Vi samarbetar med Civil Rights Defenders för att de försvarar yttrandefriheten som är en förutsättning i en stark demokrati.