Anders Haag

Anders Haag arbetar som journalist på Svenska Dagbladet. Frågor om gemenskap och ensamhet, om att höra till och om frihet, om utanförskap och om att  vara innanför, samt meningssökande och desillusion är fortfarande i hög grad levande för honom.

Anders Haags hemsida: www.andershaag.se