Tove Harnett

Tove Harnett är lektor i socialt arbete. Hon är verksam som forskare och lärare vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Socialt arbete med äldre

Socialt arbete med äldre bedrivs inte bara inom äldreomsorgen utan också utanför. Oavsett var det sker handlar det om att identifiera och åtgärda sociala problem som äldre drabbas av.


Denna bok förmedlar kunskap om områden där det sociala arbetet kan ha ett uppdrag gentemot äldre. Författarna anlägger ett kritiskt och problematiserande perspektiv på ålder och ålderstänkande.


Innehållet är upp...
Läs mer