Stefan Hansen

Stefan Hansen är professor i biologisk psykologi vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.