Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

VÄLKOMMEN TILL PEDAGOGIKWEBBEN

Här har vi samlat kompetensutveckling och inspiration för dig som arbetar i pedagogisk verksamhet. Du hittar bland annat lästips, aktuella böcker och onlinekurser, genvägar till våra största utgivningsområden och kontaktuppgifter till Natur & Kulturs föreläsande författare. 

Nysläppta och kommande böcker

AI i skolan
AI för nybörjare
10 uppgiftstyper i matematik gymnasiet
Undervisningsutmaningar F-6
Lärarens bok Fk-6 Specialpedagogik i skola och klassrum
Kollegiehandledarens bok Specialpedagogik i skola och klassrum
Mellan resignation och framtidstro
Utmärkt lärare
Skapa en tillgänglig lärmiljö
Grundläggande principer för undervisning
Elevhälsa i skolan
Professionsutveckling tillsammans
Lärarliv i litteraturen
Övergångar i gymnasievardagen
Framtidens digitala lärande
Studiestrategier i högstadiet
Studiestrategier i gymnasiet
Matematikdidaktik i fritidshemmet
AI i skolan
Thomas Nygren
AI i skolan förklarar vad AI faktiskt är och behandlar ämnen som AI-litteracitet, sökkritik, källmedvetenhet och ämnesspecifika möjligheter och utmaningar – allt för att du som lärare…
Utkom 20 dec 2023
ISBN 9789127467125
AI för nybörjare
Johan Falk
Steg för steg går AI-experten Johan Falk igenom vad AI är, vilka verktyg som finns och de möjligneter och risker du behöver ha koll på när det gäller användningen av artificiell intelligens. 
Utkom 7 dec 2023
ISBN 9789127467705
10 uppgiftstyper i matematik gymnasiet
Emelie Reuterswärd
Meningsfulla matematikuppgifter är en framgångsfaktor för lärande i matematik. Därför har urvalet av uppgifter stor betydelse för undervisningens kvalitet. De forskningsinspirerade uppgiftstyper som presenteras i…
Utkom 7 mar 2024
ISBN 9789127465398
Undervisningsutmaningar F-6
Inger Eriksson, Sebastian Björnhammer, Ann-Sofie Jägerskog
Vad är svårt att få våra elever att lära sig? Varför? Hur kan vår undervisning utvecklas för att möta utmaningarna? Författarna erbjuder här tänkesätt, konkreta redskap och en…
Utkom 20 mar 2024
ISBN 9789127465213
Lärarens bok Fk-6 Specialpedagogik i skola och klassrum
Ann Lindgren, David Edfelt, Kristina Camnert, Petter Leife
Lärarens bok Fk-6 Specialpedagogik i skola och klassrum ger dig som pedagog i förskoleklass till åk 6 baskunskaper om funktionsförmågor och visar hur kartläggningsmaterialet Kollen kan användas så att…
Utkom 21 apr 2023
ISBN 9789127460355
Kollegiehandledarens bok Specialpedagogik i skola och klassrum
Ann Lindgren, David Edfelt, Inger Langetz
För att utveckla ett gemensamt specialpedagogiskt förhållningssätt behöver skolpersonalen få möjlighet att metodiskt kartlägga och samarbeta kring utvecklingsområden. I Kollegiehandelarens bok…
Utkom 21 apr 2023
ISBN 9789127460386
Mellan resignation och framtidstro
Ove Sernhede, Nils Hammarén, Johannes Lunneblad, Sara Uhnoo
Mellan resignation & framtidstro är en motberättelse mot den stereotypa bilden av ortens unga och mot de politiskt uppmålade visionerna om en mer jämlik stad genom omvandlingar av det urbana rummet och kortsiktiga insatser i…
Utkom 19 feb 2024
ISBN 9789127468269
Utmärkt lärare
Jan Håkansson, Daniel Sundberg
Då lärarskicklighet är den enskilt mest betydelsefulla faktorn för att nå goda elevresultat är frågan om vad som kännetecknar en utmärkt lärare central. Utmärkt lärare bygger på…
Utkom 11 aug 2023
ISBN 9789127461291
Skapa en tillgänglig lärmiljö
Anna Jälknäs, Heidi Wåxberg
Skapa en tillgänglig lärmiljö är en handbok som syftar till att göra dig som högskolepedagog tryggare och bättre rustad i ditt uppdrag att skapa en tillgänglig lärmiljö för dina studenter. Boken…
Utkom 21 apr 2023
ISBN 9789127463431
Grundläggande principer för undervisning
Anja Thorsten, Joakim Samuelsson
Grundläggande principer för undervisning är en bok om konsten att undervisa. Utifrån aktuell forskning om lärares kunnande argumenterar bokens författare för fem principer som lärare behöver…
Utkom 21 dec 2023
ISBN 9789127464841
Elevhälsa i skolan
Åse Fagerlund
I den här praktiska handboken, Elevhälsa i skolan, får du som arbetar med elever i främst mellan- och högstadieåldern ta del av vetenskapligt utprövade metoder, övningar och tips som presenteras i…
Utkom 2 jun 2023
ISBN 9789127463288
Professionsutveckling tillsammans
Per Kornhall
När undervisningsutvecklingen på en skola blir ett gemensamt lagarbete är det en stark framgångsfaktor. Professionsutveckling tillsammans visar hur en organiserad och systematisk utveckling av undervisningen på bästa…
Utkom 17 jan 2024
ISBN 9789127463769
Lärarliv i litteraturen
Erik Cardelús, Anna Cavallin
Lärarliv i litteraturen är en antologi om gestaltningar av lärare i samtidslitteraturen. Med läslusten som drivkraft skapar och uppmuntrar bokens texturval och romananalyser till kollegiala samtal och fördjupade reflektioner…
Utkom 25 apr 2023
ISBN 9789127464803
Övergångar i gymnasievardagen
Anna Borg, Linda Hallberg
I Övergångar i gymnasievardagen presenteras hur ett systematiskt arbetssätt kan användas som verktyg för att förstå, planera, genomföra, följa upp och utvärdera arbetet med övergångar i…
Utkom 21 sep 2023
ISBN 9789127463486
Framtidens digitala lärande
Torkel Klingberg
I boken Framtidens digitala lärande undersöker den tongivande hjärnforskaren Torkel Klingberg, med visionär blick och empirisk skärpa, den artificiella intelligensens påverkan på vårt lärande och…
Utkom 20 mar 2023
ISBN 9789127824737
Studiestrategier i högstadiet
Diana Storvik
I den här handboken, Studiestrategier i högstadiet, presenteras studiestrategier som är lätta att komma i gång med, tillsammans med tydliga övningar som kan användas inom alla ämnen.
Utkom 16 maj 2023
ISBN 9789127463448
Studiestrategier i gymnasiet
Diana Storvik, Heidi Wåxberg
Studiestrategier i gymnasiet presenterar konkreta verktyg som är lätta att komma i gång med – verktyg som både rustar eleverna att nå sin fulla studiepotential och samtidigt förbereder dem för fortsatta…
Utkom 27 maj 2022
ISBN 9789127461628
Matematikdidaktik i fritidshemmet
Ann S Pihlgren
I Matematikdidaktik i fritidshemmet visar Ann S. Pihlgren hur spännande, utmanande och lustfyllda arbetsformer kan utveckla elevernas nyfikenhet och ge nycklar till matematikens värld.
Utkom 12 apr 2023
ISBN 9789127462465

Har du frågor om våra böcker och onlinekurser eller en idé du vill dela?
Kontakta gärna någon av oss!

Har du frågor om våra böcker och onlinekurser eller en idé du vill dela?
Kontakta gärna någon av oss!

Gerda Lundberg

Förläggare, akademisk pedagogik
gerda.lundberg@nok.se
☎ 08-453 87 32

Niklas Gårdfeldt Leavy

Utgivningsansvarig
niklas.gardfeldtleavy@nok.se
☎ 08-453 87 18

Pontus Kipowski

Kundansvarig Högskola/Universitet/Företag
pontus.kipowski@nok.se
Mobil: 073-675 54 74

Följ oss för nyheter, boktips och tävlingar: