Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Stöd till skolbibliotek stärker elevernas läsning

Natur & Kultur uppmärksammar det bemannade skolbibliotekets viktiga roll för läsning och läsutveckling och ger därför stöd till skolbibliotek i Göteborg och Eslöv.

Målet är att skolorna ska kunna utveckla sina skolbibliotek till en kraftfull pedagogisk resurs. Lärdomar från projekten ska också komma fler skolor till del.

På Hammarkullsskolan i Göteborg har en majoritet av eleverna ett annat modersmål än svenska. Med stödet utvecklar skolan sitt läsfrämjande arbete, bland annat genom boksamtal, lektioner i biblioteket och bokklubbar. Hammarkullsskolans bibliotekarie stöttar bibliotekarierna på närliggande Emmaskolan och Nytorpsskolan att utveckla sina skolbibliotek och läsfrämjande aktiviteter.

Norrevångsskolan och Carl Engströmgymnasiet i Eslövs kommun har många elever från studieovana hem. Med stödet stärker skolbiblioteken samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarier i det pedagogiska arbetet, upprättar bokklubbar, köper in fler böcker och anordnar författarbesök, inte minst på yrkesprogrammen.