Nathalie Hassmén

Nathalie Hassmén är docent i psykologi och universitetslektor i idrott vid Umeå universitet. Hennes doktorsavhandling behandlade området genus och idrott.