Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Fortsatt starkt resultat för Natur & Kulturs förlagsverksamhet 2023

Pressmeddelande fredag 12 april 2024

Fortsatt starkt resultat för Natur & Kulturs förlagsverksamhet 2023

Natur & Kulturs rörelseresultat före resultatandelar till personalen blev 53 miljoner kronor 2023. Det är ett av de bättre resultaten i Natur & Kulturs historia, men något lägre än rekordresultatet 2022.

– 2023 har karakteriserats av mycket olika förutsättningar för de marknader som Natur & Kultur verkar på. Den allmänlitterära marknaden har haft en svag utveckling med fortsatt låg tillväxt och ett kostnadsläge som präglats av hög inflation och en svag svensk krona. På läromedelssidan har marknaden för grundskolan vuxit medan gymnasie- och högskolemarknaden har vikt ner. I ljuset av de olikheterna är det särskilt glädjande med ett fortsatt starkt resultat, säger Per Almgren, vd på Natur & Kultur.

Natur & Kultur kommer att utöka sina satsningar på läromedelssidan för att ytterligare stärka sina marknadsandelar. Även på den allmänlitterära sidan finns utrymme för satsningar, men samtidigt finns ett behov av att se över vilka marginalstärkande åtgärder som kan vidtas för att kompensera för den svaga marknadsutvecklingen.  

Omsättningen för Natur & Kulturs förlagsverksamhet 2023 blev 428 miljoner kronor, en minskning med 22 miljoner (fem procent) jämfört med 2022. Förlagets rörelseresultat blev 53 miljoner kronor före resultatandelar till personalen på nio miljoner, vilket är 29 miljoner lägre än föregående år.  

Resultatjämförelsen med föregående år störs dock av en ny redovisningshantering av digitala licensintäkter på läromedelssidan, vilket har påverkat omsättning och resultatet med 14 miljoner kronor. Rensat för detta är resultatet 15 miljoner kronor lägre än föregående år och kan härledas dels till något lägre försäljning, dels till olika investeringar som har gjorts inom läromedelssidan. 

Med det starka resultatet kan Natur & Kultur fortsätta att öka avsättningen av överskottsvinster till ideella ändamål kopplat till vårt stiftelseuppdrag.  

– Under 2023 avsattes 28 miljoner kronor i priser, stipendier och stöd till organisationer som på olika sätt delar vår värdegrund, genom att exempelvis stärka yttrandefriheten eller främja barns och ungas läsning och tillgång till litteratur. Under 2024 är målbilden att avsätta 32 miljoner kronor till denna ideella verksamhet, säger Per Almgren. 

Komplett bokslutsinformation inklusive delarna utanför förlagsverksamheten (fastigheten, finansiella verksamheten och ideella verksamheten) presenteras senare i vår när årsredovisningen är helt färdig. 

För mer information, kontakta gärna: 

Per Almgren, VD Natur & Kultur
070–650 92 33
per.almgren@nok.se 

Pontus Haraldsson, CFO Natur & Kultur
073–644 63 06
pontus.haraldsson@nok.se