Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Finansiell information

Stärkt resultat för förlagsverksamheten

Rörelseresultatet före resultatandelar för Natur & Kulturs förlagsverksamhet blev 50 miljoner kronor under 2020, en ökning med 34 miljoner kronor jämfört med 2019. Samtliga förlagsdelar inom Natur & Kultur stärkte sitt resultat under året som gick. En del av resultatförbättringen berodde på tillfälligt lägre kostnader kopplade till pandemin.

– Det omtumlande pandemiåret 2020 blev framgångsrikt för Natur & Kultur. Vår utgivning har utvecklats mycket positivt, inte minst de digitala läromedlen, delvis drivet av ökad digitalisering på grund av pandemin, säger Per Almgren, vd för Natur & Kultur.

Omsättningen för Natur & Kulturs förlagsverksamhet blev 372 miljoner kronor under 2020, en ökning med 29 miljoner kronor jämfört med 2019. Rörelseresultatet för förlagsdelen blev 50 miljoner kronor före resultatandelar till personalen på ca sex miljoner kronor.

Under året integrerades dotterbolaget Digilär, som arbetar med digitala läromedel, samt Weyler & Atlantis i Natur & Kulturs förlagsverksamhet, vilket bidrog till den ökade omsättningen och resultatutvecklingen. Avgörande för den starka resultatutvecklingen har också varit större marknadsandelar för förlagets läromedel samt lägre kostnader på grund av effektiviseringar i verksamheten och påverkan av pandemin.

– Vi är stolta över att vi även under ett så utmanande år lyckas skapa ett så bra överskott i förlagsverksamheten. Överskottet möjliggör vidare digitala satsningar och fortsatt utveckling av den ideella verksamheten för inspiration till bildning och utbildning, säger Per Almgren.

Stiftelsens ideella verksamhet har under 2020 fortsatt att växa med nya priser, stipendier och bidrag. Över den kommande treårsperioden är avsikten att öka avsättningen till denna verksamhet från dryga 10 miljoner kronor per år till dryga 20 miljoner kronor.

Samtidigt som förlagsverksamheten visade ett starkt resultat redovisade stiftelsens finansverksamhet ett svagt utfall, som en direkt följd av att vissa delar av den finansiella marknaden påverkades mycket negativt av pandemin. Ett relativt svagt utfall för finansverksamheten var avgörande för att Stiftelsens totala resultat efter finansnetto försämrades något, och blev 25 (32) miljoner.

För mer information, kontakta gärna:
Per Almgren, vd, 08-453 86 00
Ulla Vedin, ekonomidirektör, 08-453 86 00