Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Finansiell information

Pressmeddelande 28 mars 2022

Mycket starkt resultat för Stiftelsen Natur & Kultur 2021

Stiftelsen Natur & Kultur redovisar en omsättning på 407 miljoner kronor och ett resultat på 142 miljoner kronor för 2021, en resultatökning med 117 miljoner jämfört med 2020. Det är det goda utfallet för finansverksamheten och det mycket fina resultatet för förlagsverksamheten som bidrar till den positiva resultatutvecklingen. Det stärker stiftelsen i fortsatta satsningar, både på förlaget och på utdelningen av priser, stipendier och stöd för att stärka röster i det demokratiska samtalet.

– Det är glädjande med ett så gynnsamt år för stiftelsen, trots utmaningar med pandemin, säger Per Almgren, vd på Natur & Kultur. Den fortsatt fina utvecklingen för förlagsverksamheten, med ett resultat på 68 miljoner, i kombination med en stark utveckling på börsen under 2021 och en framgångsrik finansförvaltning ligger till grund för det starka resultatet.

Natur & Kultur är en oberoende stiftelse som, förutom att inspirera till läsande och lärande, stärker röster i det demokratiska samtalet genom att dela ut priser, stipendier och ekonomiskt stöd. Den starka utvecklingen av stiftelsens ekonomi skapar förutsättningar för en fortsatt ökning av avsättningen till personer och verksamheter som främjar bildning, kultur och humanistiska värden. Över den kommande treårsperioden är avsikten att öka avsättningen från dagens cirka 17 miljoner kronor till dryga 26 miljoner kronor per år.

– Vi har arbetat intensivt under 2021 för att kunna utöka våra ekonomiska stöd, bland annat inom forskning och populärvetenskap. Att stärka forskares röster i det offentliga samtalet är ett sätt att uppnå vårt stiftelseuppdrag och stärka en demokratisk samhällsutveckling, säger Per Almgren.

I kölvattnet av Rysslands invasion av Ukraina ger Natur & Kultur även en miljon kronor i extra stöd till fyra organisationer som verkar för press- och yttrandefrihet samt mänskliga rättigheter i Ukraina, nämligen Civil Rights Defenders, Reportrar utan gränser, Svenska PEN samt Vox Ukraine. Natur & Kultur har också ett samarbete med det ukrainska läromedelsförlaget Ranok Publishing House, och tillgängliggör i Sverige ett urval av deras ukrainska läromedel i olika ämnen för lärare och elever som har behov av att upprätthålla undervisningen i tider av krig, flykt och oro.

Läs mer om förlagsverksamhetens ekonomiska resultat här.

För mer information om stiftelsens ekonomi, kontakta gärna:
Per Almgren
, vd Natur & Kultur, per.almgren@nok.se 070–650 92 33
Pontus Haraldsson, CFO Natur & Kultur, pontus.haraldsson@nok.se 073-644 63 06

Under 2021 har Natur & Kultur, utöver priser och stipendier, gett finansiellt stöd till följande organisationer:

Civil Rights Defenders
Expo
En bok för alla
Fanzingo
Forskning & Framsteg
Förenade förorter
Författarcentrum Öst
Författarförbundet
Helamalmö
Höj Rösten Politikerskola
Institutet för framtidsstudier
Institutet för mediestudier
Kungliga Vetenskapsakademien
Littfest Umeå
Läsfrämjarinstitutet
Rum för översättning
SSE Literary Agenda
Segerstedtinstitutet
Svenska PEN
Teater Fryshuset
Vetenskap & Allmänhet