Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Finansiell information

Fortsatt försäljningstillväxt, men något sämre resultat. Stiftelsen Natur & Kulturs omsättning 2018 blev 375 (351) MSEK. Resultat efter finansnetto blev 30 (113) MSEK. Jämfört med utfallet föregående år, justerat för resultatpåverkan från försäljningen av Akademibokhandeln som då ägde rum, försämrades resultatet med ca 7 mkr.

Sammantaget blev 2018 ännu ett år med tillväxt för Natur & Kultur, försäljningen ökade med 24 mkr jämfört med 2017. Resultatet blev dock något svagare, beroende på ett sämre resultat för förlagsdelen och ett svagare utfall från finans- och stiftelseverksamheten säger Per Almgren, vd Natur & Kultur.

Förlagsverksamheten redovisade en ökad omsättning med 23 MSEK till 373 (350) MSEK. Den allmänlitterära delen kunde med hög försäljning av Hans Rosling visa ett starkt resultat. Detta kompenserade dock inte fullt ut för en svag marknadsutveckling för läromedel och den akademiska utgivningen. Höga avskrivningar för digital produktutveckling fortsatte också att påverka resultatet, vilket sammantaget försvagades med 2 MSEK till 33 (35) MSEK.

Utöver förlagsverksamheten reflekterar stiftelsens resultat också utvecklingen av finansförvaltningen, stiftelseverksamheten och fastigheten. För 2018 var den sammanlagda resultatpåverkan från dessa delar -3 (78) MSEK. Avvikelsen mot 2017 härrör framför allt till att stiftelsen under 2017 gjorde en större reavinst vid försäljning av Akademibokhandeln.              

Natur & Kultur är en stiftelse som avsätter en del av sin kapitalavkastning till det som kallas Stiftelseverksamheten. Denna verksamhet inkluderar utdelning av finansiella bidrag, stipendier och priser i linje med den humanistiska stiftelseurkund som utgör ramverk och värdegrund för verksamheten. Stiftelseverksamheten har vuxit under de senaste åren, under 2018 avsattes ca 13 (9) MSEK till denna verksamhet, vilket är den nivå som planeras även 2019. För mer information om stiftelseverksamheten se under fliken ”Priser, stipendier & stöd”.

För mer information, kontakta gärna:
Per Almgren, vd, 08-453 86 00
Ulla Vedin, ekonomidirektör, 08-453 86 00