Fortsatt starkt resultat 2016 för Natur & Kultur

Stiftelsen Natur & Kulturs omsättning 2016 blev 374 (343) MSEK. Resultatet efter finansnetto blev 78 (85) miljoner kronor.

– Det är glädjande att vi under 2016 har kunnat fortsätta driva tillväxt i verksamheten med god lönsamhet, säger Per Almgren, vd Natur & Kultur.

Förlagsverksamheten redovisade en omsättning på 373 MSEK (342) och ett rörelseresultat på 66 MSEK (52). Den ökade omsättningen och förbättrade resultatet är framför allt en effekt av stark tillväxt inom SFI/SVA-området (svenska för invandrare och svenska som andraspråk), vilket i sin tur är en effekt av det ökade antalet nyanlända under 2015. Av förlagsverksamhetens totala omsättning utgjorde läromedelsverksamheten 300 MSEK (273) och den allmänlitterära verksamheten 73 MSEK (69).  

Utöver förlagsverksamheten påverkas stiftelsens resultat av främst finansförvaltningen, stiftelseverksamheten och intressebolag. För 2016 var den sammanlagda resultatpåverkan av dessa delar 12 MSEK (33). Avvikelsen från 2015 härrör framför allt till att stiftelsen under 2016 hade en större avsättning till stiftelseverksamheten, högre kostnader för reparation och underhåll av fastigheten samt lägre reavinstförsäljningar av intressebolag jämfört med 2015.                  

– Natur & Kulturs stiftelseuppdrag inkluderar bland annat att motverka totalitära krafter och inspirera till bildning och utbildning – även för de som har långt till boken. Våra goda ekonomiska resultat innebär att vi under senare år har kunnat öka det engagemanget, säger Per Almgren. 


Under 2016 har stiftelsen avsatt 6 (4) MSEK i direkta stöd i form av stipendier, priser och bidrag till organisationer som verkar i linje med vår värdegrund. 2016 har stiftelsen bland annat stöttat Teater Fryshuset, Stiftelsen Expo, Mediehuset Fanzingo, Fredrika Bremer förbundet, Diakonias barnlitteraturprojekt i Mellanöstern, TRIS, Mattekollo, Läsrörelsen samt Internationella PEN.

För mer information, kontakta gärna:
Per Almgren, vd, 08-453 86 09
Karin Tengby, projektledare för stiftelseverksamheten, 08-453 86 30

Om stiftelsens verksamhet