Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Finansiell information

Lägre försäljning, men något bättre resultat. Stiftelsen Natur & Kulturs omsättning 2019 blev 347 (375) MSEK. Resultat efter finansnetto blev 32 (30) MSEK. Jämfört med utfallet föregående år förbättrades resultatet med 2 mkr.

Ett svagare år för förlagsverksamheten kompenserades av ett starkt resultatutfall för finansverksamheten, vilket resulterade i att 2019 års resultat blev 2 mkr bättre än 2018, säger Per Almgren, vd Natur & Kultur.

Förlagsverksamheten redovisade en minskad omsättning med 30 MSEK, 343 (373) MSEK. Avsaknad av storsäljare, motsvarande föregående års böcker av Hans Rosling, bidrog till att omsättningen på den allmänlitterära delen minskade. En fortsatt svag marknadsutveckling för läromedel och den akademiska utgivningen bidrog också till lägre omsättning. Den lägre försäljningen bidrog till ett lägre resultat för förlagsverksamheten med 18 MSEK till 15 (33) MSEK.

Utöver förlagsverksamheten reflekterar stiftelsens resultat också utvecklingen av finansförvaltningen, stiftelseverksamheten och fastigheten. För 2019 var den sammanlagda resultatpåverkan från dessa delar 16 (-3) MSEK. Avvikelsen mot 2018 härrör framför allt till en stark utveckling av Finansverksamheten.

Natur & Kultur är en stiftelse som avsätter en del av sin kapitalavkastning till det som kallas Stiftelseverksamheten. Denna verksamhet inkluderar utdelning av ekonomiska bidrag, stipendier och priser i linje med den humanistiska stiftelseurkund som utgör ramverk och värdegrund för verksamheten. Stiftelseverksamheten har vuxit under de senaste åren, under 2019 avsattes ca 14 (13) MSEK till denna verksamhet. För 2020 är planerna att än mer utöka avsättningen. För mer information om stiftelseverksamheten se under fliken ”Priser, stipendier & stöd”.

För mer information, kontakta gärna:
Per Almgren, vd, 08-453 86 00
Ulla Vedin, ekonomidirektör, 08-453 86 00