Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Birthe Hagström

Birthe Hagström är förskollärare, speciallärare och fil.dr i pedagogik. Hon började arbeta inom förskolan för fyrtio år sedan, gick vidare till barnspsykiatrin och arbetar nu som utvecklingsledare för ett samverkansarbete (ALMA) mellan Malmö stad och Hälso- och sjukvården kring föräldrar med psykisk ohälsa och deras små barn. För detta arbete tilldelades hon år 2011 Stiftelsen Allmänna Barnhusets stora pris. Under hela yrkeslivet har hon på olika vis samarbetat med förskolan. Speciellt har hon intresserat sig för pedagogers kunskap om anknytning och hur förskolan kan tillgodose sköra barns behov av trygga relationer. Hon är också en flitigt anlitad föreläsare inom olika utbildningar och inom kommuner och landsting.

Birthe Hagström föreläser inom Anknytningens betydelse i förskolan
Boka föreläsning/kontakt: birthe.hagstrom@telia.com

Titlar av Birthe Hagström