Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Ny satsning på lärarutbildningen

Den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk. Natur & Kultur gör tillsammans med flera av landets ledande forskare inom utbildningsvetenskap en större satsning i form av kurslitteratur specifikt framtagen för UVK-kurser inom lärarutbildningen. 

Tryckt eller digitalt format
UVK består av åtta antologier i både tryckt och digitalt format. De digitala antologierna nås via ett månadsabonnemang och innehåller talsyntes och en mycket användbar sökfunktion, de är anpassade till flera format (mobil, dator och platta) och lågt prissatta.  

 

Den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk. Natur & Kultur gör tillsammans med flera av landets ledande forskare inom utbildningsvetenskap en större satsning i form av kurslitteratur specifikt framtagen för UVK-kurser inom lärarutbildningen. 

Tryckt eller digitalt format
UVK består av åtta antologier i både tryckt och digitalt format. De digitala antologierna nås via ett månadsabonnemang och innehåller talsyntes och en mycket användbar sökfunktion, de är anpassade till flera format (mobil, dator och platta) och lågt prissatta.  

 

Tryckta UVK-utgåvor
Ledarskap, sociala relationer och konflikthantering för lärare
297 kr
Ämneslärarens arbete
297 kr
Specialpedagogik för lärare
297 kr
Hållbar bedömning
297 kr
Utbildningens organisation och villkor
297 kr
Lärande, skola, bildning
592 kr
Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap
297 kr
Vetenskapliga teorier för lärare
297 kr
Ledarskap, sociala relationer och konflikthantering för lärare
Marcus Samuelsson, Martin Karlberg
Kursboken Ledarskap, sociala relationer och konflikthantering för lärare riktar sig i första hand till lärarstuderande, men kan även läsas av verksamma inom de olika nivåerna i det svenska utbildningssystemet.
Utkom 16 dec 2021
ISBN 9789127825253
297 kr
Ämneslärarens arbete
Maria Andrée, Gabriel Bladh, Ingrid Carlgren, Malin Tväråna
Ämneslärarens arbete – didaktiska perspektiv är en grundbok som i första hand riktar sig till blivande ämneslärare, men kan med fördel även läsas av verksamma lärare. Boken behandlar den…
Utkom 25 okt 2021
ISBN 9789127828902
297 kr
Specialpedagogik för lärare
Mara Allodi Westling
Kursboken Specialpedagogik för lärare riktar sig till alla lärarstuderande men passar även på specialpedagog- och speciallärarprogram. Boken  speglar kärnan i läraruppdraget, att stödja…
Utkom 2 feb 2021
ISBN 9789127827318
297 kr
Hållbar bedömning
Åsa Hirsh, Christian Lundahl
Kursboken Hållbar bedömning – bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete riktar sig i första hand till lärarstuderande och ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan,…
Utkom 14 apr 2021
ISBN 9789127827301
297 kr
Utbildningens organisation och villkor
Maria Jarl, Hans Albin Larsson
Kursboken Utbildningens organisation och villkor, demokratins grunder riktar sig i första hand till lärarstuderande och ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK. Boken kan med fördel även läsas av den som…
Utkom 22 sep 2020
ISBN 9789127825222
297 kr
Lärande, skola, bildning
Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg
Lärande skola bildning är en grundbok för lärarutbildningen som belyser skolans historia och framväxt i ett internationellt perspektiv, och som även ger en god inblick i det som idag utgör vårt svenska…
Utkom 15 aug 2020
ISBN 9789127827974
592 kr
Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap
Thomas Nygren
Kursboken Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap riktar sig i första hand till lärarstuderande och ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK. Boken kan med fördel även läsas av…
Utkom 20 sep 2021
ISBN 9789127827394
297 kr
Vetenskapliga teorier för lärare
Margareta Serder, Anna Jobér
Antologin Vetenskapliga teorier för lärare beskriver en bred palett av teorier och perspektiv från olika kunskapsdiscipliner, däribland sociologiska, psykologiska, didaktiska, pedagogiska och naturvetenskapliga…
Utkom 6 aug 2021
ISBN 9789127827608
297 kr
Digitala UVK-utgåvor
Ledarskap, sociala relationer och konflikthantering för lärare Digital
280 kr
Ämneslärarens arbete Digital
280 kr
Specialpedagogik för lärare Digital
169 kr
Hållbar bedömning Digital
169 kr
Utbildningens organisation och villkor Digital
169 kr
Lärande, skola, bildning Digital
275 kr
Vetenskapsteori o forskn.metoder i utb.vetensk Digital
280 kr
Vetenskapliga teorier för lärare Digital
169 kr
Ledarskap, sociala relationer och konflikthantering för lärare Digital
Martin Karlberg, Marcus Samuelsson
Kursboken Ledarskap, sociala relationer och konflikthantering för lärare riktar sig i första hand till lärarstuderande, men kan även läsas av verksamma inom de olika nivåerna i det svenska utbildningssystemet.
Utkommer 4 jul 2022
ISBN 9789127461260
280 kr
Ämneslärarens arbete Digital
Maria Andrée, Gabriel Bladh, Ingrid Carlgren, Malin Tväråna
Ämneslärarens arbete – didaktiska perspektiv är en grundbok som i första hand riktar sig till blivande ämneslärare, men kan med fördel även läsas av verksamma lärare. Boken behandlar den…
Utkommer 4 jul 2022
ISBN 9789127828919
280 kr
Specialpedagogik för lärare Digital
Mara Allodi Westling
Kursboken Specialpedagogik för lärare riktar sig till alla lärarstuderande men passar även på specialpedagog- och speciallärarprogram. Boken  speglar kärnan i läraruppdraget, att stödja…
Utkom 18 aug 2021
ISBN 9789127827851
169 kr
Hållbar bedömning Digital
Åsa Hirsh, Christian Lundahl
Kursboken Hållbar bedömning – bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete riktar sig i första hand till lärarstuderande och ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan,…
Utkom 18 aug 2021
ISBN 9789127829336
169 kr
Utbildningens organisation och villkor Digital
Hans Albin Larsson, Maria Jarl
Kursboken Utbildningens organisation och villkor, demokratins grunder riktar sig i första hand till lärarstuderande och ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK. Boken kan med fördel även läsas av den som…
Utkom 18 aug 2021
ISBN 9789127828650
169 kr
Lärande, skola, bildning Digital
Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg
Lärande skola bildning är en grundbok för lärarutbildningen som belyser skolans historia och framväxt i ett internationellt perspektiv, och som även ger en god inblick i det som idag utgör vårt svenska…
Utkom 18 aug 2021
ISBN 9789127827998
275 kr
Vetenskapsteori o forskn.metoder i utb.vetensk Digital
Thomas Nygren
Kursboken Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap riktar sig i första hand till lärarstuderande och ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK. Boken kan med fördel även läsas av…
Utkom 13 jun 2022
ISBN 9789127828025
280 kr
Vetenskapliga teorier för lärare Digital
Margareta Serder, Anna Jobér
Antologin Vetenskapliga teorier för lärare beskriver en bred palett av teorier och perspektiv från olika kunskapsdiscipliner, däribland sociologiska, psykologiska, didaktiska, pedagogiska och naturvetenskapliga…
Utkom 9 maj 2022
ISBN 9789127460683
169 kr

Hur digital kurslitteratur fungerar

Här hittar du en folder med UVK-titlarna
BLÄDDRA / LADDA NER

UVK-webbinarium

Missade du vårt livesända UVK-webbinarium? Här kan du se inspelningen där de första UVK-antologierna presenteras.

Ledarskap, sociala relationer och konflikthantering för lärare

Kursboken Ledarskap, sociala relationer och konflikthantering för lärare riktar sig i första hand till lärarstuderande, men kan även läsas av verksamma inom de olika nivåerna i det svenska utbildningssystemet.

Läs mer

Ämneslärarens arbete

Ämneslärarens arbete – didaktiska perspektiv är en grundbok som i första hand riktar sig till blivande ämneslärare, men kan med fördel även läsas av verksamma lärare. Boken behandlar den utbildningsvetenskapliga kärnans alla delar.

Läs mer

Specialpedagogik för lärare

Kursboken Specialpedagogik för lärare riktar sig till alla lärarstuderande men passar även på specialpedagog- och speciallärarprogram. Boken  speglar kärnan i läraruppdraget, att stödja lärmiljöer som främjar välbefinnande och lärande och gör alla elever delaktiga. Antologin bidrar till att aktualisera kunskap om alla barns och ungdomars utveckling och behov och integrerar dem i gynnsamma undervisningspraktiker. 

Läs mer

Hållbar bedömning

Kursboken Hållbar bedömning – bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete riktar sig i första hand till lärarstuderande, men kan även med fördel läsas av verksamma inom de olika nivåerna i det svenska utbildningssystemet.

Läs mer

Utbildningens organisation och villkor

Kursboken Utbildningens organisation och villkor, demokratins grunder riktar sig i första hand till lärarstuderande men kan med fördel läsas också av den som är allmänt intresserad av den svenska skolan, dess historia, organisation och uppdrag.

Läs mer

Lärande, skola, bildning

Lärande skola bildning är en grundbok för lärarutbildningen som belyser skolans historia och framväxt i ett internationellt perspektiv, och som även ger en god inblick i det som idag utgör vårt svenska skolsystem.

Läs mer

Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap

Kursboken Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap riktar sig i första hand till lärarstuderande och ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK. Boken kan med fördel även läsas av den som är allmänt intresserad av utbildningsvetenskapens teorier och metoder och ta del av dess mångfald.

Läs mer

Vetenskapliga teorier för lärare

Antologin Vetenskapliga teorier för lärare beskriver en bred palett av teorier och perspektiv från olika kunskapsdiscipliner, däribland sociologiska, psykologiska, didaktiska, pedagogiska och naturvetenskapliga kunskapsområden.

Läs mer

Utvärderingsexemplar

På nok.se finns möjlighet att provläsa innehållsförteckningen och ett utdrag ur de flesta kursböcker. Om du efter det vill läsa hela boken för att ta ställning till om den bör antas som kurslitteratur kan du beställa ett kostnadsfritt utvärderingsexemplar. 

Beställ här

Vill du ingå i en referensgrupp för projektet?

Är du intresserad av att veta mer om vår referensgrupp för projektet, vänligen klicka här och fyll i vårt formulär.

Jag vill veta mer

Vid frågor, kontakta gärna oss!

Niklas Gårdfeldt Leavy
Utgivningsansvarig