Agneta Hult

Agneta Hult är docent i pedagogik vid Umeå universitet och har lång erfarenhet av såväl pedagogisk utvärdering som forskning inom examinations- och bedömningsområdet.