Louise Sjöstrand

Yrkessvenska i barnomsorgen

Yrkessvenska i barnomsorgen förbereder elever för arbete, praktik eller vidare studier inom barnomsorgen. Genom att kombinera relevanta  ämneskunskaper med språkträning ger boken en bra språklig grund och färdigheter för att arbeta med barn.

Läs mer