Louise Sjöstrand

Yrkessvenska i barnomsorgen Yrkessvenska i barnomsorgen

För elever som studerar svenska som andraspråk och vill utveckla sina kunskaper i yrkessvenska inom barnomsorgen.

Mer info