Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Upptäck och utforska med STELLA!

Stella är en ny heltäckande läromedelsserie i NO och Teknik för årskurserna 7–9. Serien består av stadieböcker i ämnena Biologi, Fysik, Kemi och Teknik.

Välj filter

Nyhet – tryckt och digitalt i ett paket!

Just nu kan du beställa detta läromedel som paket och få det digitala läromedlet inkluderat! Underlätta för dig själv och hjälp eleverna genom att använda den fysiska läroboken och det digitala läromedlet tillsammans. 

  • Ger dig fler sätt att variera undervisningen
  • Smarta verktyg och funktioner som inläst text, klickbara ordförklaringar och möjlighet att anpassa texten.
  • Extramaterialet till böckerna är integrerat – alla uppgifter finns samlade på ett och samma ställe.
  • Inlämningsfunktion för alla uppgifter och möjlighet att skapa egna kurser.

Du kan söka statsbidrag för detta läromedelspaket. Paketen går att beställa här på nok.se eller via Läromedia. 

Stella – gör det komplicerande begripligt

Du har väl inte missat vår nya stjärna Stella? En heltäckande läromedelsserie i NO och Teknik för åk 7–9.

Struktur som underlättar terminsplaneringen

De sex kapitlen i respektive stadiebok är tänkta som en arbetsgång från årskurs 7 till 9, med ett kapitel per termin. Varje kapitel är i sin tur uppdelat i avsnitt som motsvarar ungefär en veckas arbete. I slutet av varje avsnitt finns tre olika typer av uppgifter som kopplas till kursplanens syfte:
1. Begrepp och biologiska/fysikaliska/
kemiska samband
2. Naturvetenskapliga argument och källor
3. Systematiska undersökningar

Språkutvecklande

Texterna i Stella-serien stödjer ett språkutvecklande arbetssätt enligt nedan:

  • Alla rubriker förklarar innehållet i efterföljande stycke.
  • Ämnesspecifika ord förklaras löpande i brödtexten.
  • Instuderingsfrågor finns på varje uppslag för att hjälpa eleverna att läsa texten.

 

Tydliga förklaringsmodeller

I serien har stor vikt lagts vid att förklara naturvetenskapliga samband i naturen, samhället och i människokroppen. Förklarande texter kopplas till tydliga illustrationer i en pedagogisk läsordning. 

 

Du har väl inte missat vår nya stjärna Stella? En heltäckande läromedelsserie i NO och Teknik för åk 7–9.

Struktur som underlättar terminsplaneringen

De sex kapitlen i respektive stadiebok är tänkta som en arbetsgång från årskurs 7 till 9, med ett kapitel per termin. Varje kapitel är i sin tur uppdelat i avsnitt som motsvarar ungefär en veckas arbete. I slutet av varje avsnitt finns tre olika typer av uppgifter som kopplas till kursplanens syfte:
1. Begrepp och biologiska/fysikaliska/
kemiska samband
2. Naturvetenskapliga argument och källor
3. Systematiska undersökningar

Språkutvecklande

Texterna i Stella-serien stödjer ett språkutvecklande arbetssätt enligt nedan:

  • Alla rubriker förklarar innehållet i efterföljande stycke.
  • Ämnesspecifika ord förklaras löpande i brödtexten.
  • Instuderingsfrågor finns på varje uppslag för att hjälpa eleverna att läsa texten.

 

Tydliga förklaringsmodeller

I serien har stor vikt lagts vid att förklara naturvetenskapliga samband i naturen, samhället och i människokroppen. Förklarande texter kopplas till tydliga illustrationer i en pedagogisk läsordning. 

 

Jag har jobbat som tekniklärare i 25 år och hitills inte hittat en teknikbok som har allt jag vill. Nu har jag äntligen en bok som har allt. Lärare i åk 7-9 om Stella Teknik

 

Systematiska undersökningar

Varje kapitel innehåller praktiska undersökningar där eleverna övar på det naturvetenskapliga arbetssättet genom att utföra undersökningar och dokumentera sina resultat i rapporter. Rapporterna skrivs enligt praxis med frågeställning, hypotes, planering, genomförande och diskussion. Svårighetsgraden på undersökningarna ökar i varje bok där eleverna i de första kapitlen får hjälp med att planera ett genomförande, tolka sitt resultat och förbättra sin undersökning. I slutet av boken förväntas eleverna klara detta själva.

Källkritiskt perspektiv

I Stella-serien får eleven öva på källkritik genom att granska autentiska artiklar med naturvetenskapligt innehåll. De utgår då från de källkritiska perspektiven: Syfte, Objektivitet, Källhänvisningar, Avsändare och Tidpunkt.

Stella fortsätter på webben

Stella-serien finns även som heldigitala läromedel. Du kan också satsa på digitala paket där både tryckt och digitalt läromedel ingår. Komplettera med lärarhandledningar som bland annat innehåller bedömningsanvisningar och undervisningsmoment som baseras på ett språkutvecklande arbetssätt.

 

Systematiska undersökningar

Varje kapitel innehåller praktiska undersökningar där eleverna övar på det naturvetenskapliga arbetssättet genom att utföra undersökningar och dokumentera sina resultat i rapporter. Rapporterna skrivs enligt praxis med frågeställning, hypotes, planering, genomförande och diskussion. Svårighetsgraden på undersökningarna ökar i varje bok där eleverna i de första kapitlen får hjälp med att planera ett genomförande, tolka sitt resultat och förbättra sin undersökning. I slutet av boken förväntas eleverna klara detta själva.

Källkritiskt perspektiv

I Stella-serien får eleven öva på källkritik genom att granska autentiska artiklar med naturvetenskapligt innehåll. De utgår då från de källkritiska perspektiven: Syfte, Objektivitet, Källhänvisningar, Avsändare och Tidpunkt.

Stella fortsätter på webben

Stella-serien finns även som heldigitala läromedel. Du kan också satsa på digitala paket där både tryckt och digitalt läromedel ingår. Komplettera med lärarhandledningar som bland annat innehåller bedömningsanvisningar och undervisningsmoment som baseras på ett språkutvecklande arbetssätt.

Nyfiken på att provläsa?

Beställ ett kostnadsfritt utvärderingsexemplar redan idag!

Nyfiken på att provläsa?

Beställ ett kostnadsfritt utvärderingsexemplar redan idag!