Anna Strid

Anna är förskol- och grundskollärare och lärarutbildare. Hon arbetar som språk-, läs- och skrivutvecklare för Nackas kommunala förskolor och skolor.