Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Changers Hub i Hjällbo

Changers Hubs metodik uppmuntrar till att stärka individens egen förmåga att ta ansvar, förändra och påverka sin situation – som en väg mot bildning och ekonomisk frihet. Under 2020 bidrog stiftelsen Natur & Kultur med stöd till en förstudie om etablering i Hjällbo i Göteborg.

Sedan starten 2015 i Alby har Changers Hub etablerat sig snabbt på olika platser och olika arenor.  Innan de drar västerut för att förhoppningsvis dra igång verksamheten i Hjällbo gjorde de en förstudie. 

Verksamheten syftar till att ge unga människor i ytterstadsområden inspiration mot entreprenörskap, utifrån tre ben:

  • Kunskap: idécoachning, kurser i tech, privatekonomi, entreprenörskap, ledarskap
  • Inspiration: lyfta fram lokala förebilder, visa på andra som lyckats
  • Nätverk: community building genom att skapa kontaktytor, co-working space

Genom sina ambassadörer erbjuder Changers Hub bland annat kurser i privatekonomi, entreprenörskap, programmering samt coachning och inspirationsföreläsningar. Visionen är att demokratisera framgång så att alla unga får samma möjlighet att förverkliga sina idéer och påverka sin framtid oavsett startsträcka.