Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Changers Hub i Hjällbo

Changers Hubs metodik uppmuntrar till att stärka individens egen förmåga att ta ansvar, förändra och påverka sin situation – en väg mot bildning och ekonomisk frihet.

Sedan starten 2015 i Alby har Changers Hub etablerat sig snabbt på olika platser och olika arenor.  Nu drar de västerut för att förhoppningsvis dra igång verksamheten i Hjällbo.

Genom sina ambassadörer erbjuder Changers Hub bland annat kurser i privatekonomi, entreprenörskap, programmering samt coachning och inspirationsföreläsningar. Visionen är att demokratisera framgång så att alla unga får samma möjlighet att förverkliga sina idéer och påverka sin framtid oavsett startsträcka.

Verksamheten syftar till att ge unga människor i ytterstadsområden inspiration mot entreprenörskap, utifrån tre ben:

  • Kunskap: idécoachning, kurser i tech, privatekonomi, entreprenörskap, ledarskap
  • Inspiration: lyfta fram lokala förebilder, visa på andra som lyckats
  • Nätverk: community building genom att skapa kontaktytor, co-working space

Med stöd av Natur & Kultur undersöker Changers Hub möjligheterna att etablera sig i stadsdelen Hjällbo i Göteborg. De får stöd och en lokal av bostadsbolaget Poseidon. Ta del av förstudien nedan. 

  

Vi vill synliggöra förebilder i ytterstadsområden och ta bort hinder mellan idéer och förverkligande. Det finns en enorm potential och vilja bland unga som inte alltid blir synliggjord. Många unga saknar nätverken, kunskapen och förebilderna att följa efter. Det är där vi kommer in. Amanias Abraha