Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Görel Sterner

Görel Sterner är förskollärare, lågstadielärare och specialpedagog, med lång erfarenhet av undervisning av elever i förskola och de tidiga skolåren. Hennes forskningsintresse är yngre elevers lärande i matematik och hon har även många års erfarenhet av utvecklingsarbete inom skriftspråksutveckling inom förskolan.

Titlar av Görel Sterner