Görel Sterner

Görel Sterner är förskollärare, lågstadielärare och specialpedagog som undervisar i grundskolan i svenska och matematik. Hon har tillsammans med Ingvar Lundberg skrivit rapporten Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik.

Författare till Eldorado Fk.