Niki Sundström

Niki Sundström, leg. psykolog och leg. psykoterapeut.

MBT i teori och praktik

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) har utvecklats för behandling av vuxna med borderline personlighetssyndrom och har god evidens.

Läs mer