Samuel Salzer

Samuel Salzer är verksam på Sveriges första beteendebyrå, Beteendelabbet. Han arbetar för att skapa hållbar utveckling inom bostad, transport, sparande, vård och hälsa genom att kombinera kunskap från psykologi, beteendeekonomi och design.