Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Läromedel i matematik

Läromedel från Natur & Kultur i matematik för förskolan upp till gymnasiet och vuxenutbildning. Utmana de äldsta barnen på förskolan med Väpplarna. För barn på lågstadiet och mellanstadiet finns bland annat Singma, Pixel och Eldorado. Upptäck helt nya Scala Matematik för åk 7-9 eller heldigitala NOKflex för högstadiet och gymnasiet.

Kostnadsfritt digitalt extramaterial 
Till de flesta av våra basläromedel ingår kostnadsfritt digitalt extramaterial. Hitta ditt läromedel här och kom igång direkt.

Kostnadsfritt digitalt extramaterial 
Till de flesta av våra basläromedel ingår kostnadsfritt digitalt extramaterial. Hitta ditt läromedel här och kom igång direkt.

Mer om våra läromedel i matematik

För årskurs fk–6
Singma baseras på Singaporemodellen och ger stora möjligheter att upptäcka och utforska matematiken. Singaporemodellen är en välbeprövad metod för undervisning i matematik, väl förankrad i forskning och Singma är anpassad till den svenska kursplanen.

Pixel är ett grundläromedel för fk–åk 6 som lyfter och gör matematiken rolig, meningsfull och engagerande! I Pixel börjar alla övningar i det konkreta, innan matematikens språk introduceras. I Pixel får eleverna lära på ett kreativt och lekfullt sätt. Allt förankrat i forskning kring barns lärande.

Eldorado är ett basläromedel i matematik som ger eleverna ett riktigt mattelyft genom att grundlägga en god matematisk förståelse och göra matematiken rolig och spännande!

För högstadiet
Scala Matematik 7-9 är ett nytt, heltäckande läromedel i matematik som bygger på didaktisk forskning och undervisningserfarenhet. Läromedlet är lätt att använda, utvecklar elevernas färdigheter och innehåller mängder med övningar.

Scala Matematik innehåller en mängd uppgifter och övningar som stöttar och utmanar eleverna oavsett nivå. Repetition har fått extra stort utrymme då innehåll från tidigare kapitel vävs ihop och saxas in tillsammans med ny kunskap. 

NOKflex Matematik 7-9 är ett digitalt läromedel med smarta funktioner för både lärare och elev. I NOKflex finns alla fördelar du kan vänta dig av ett innovativt digitalt läromedel. Till exempel kan du enkelt individanpassa undervisningen, synliggöra kunskapsluckor och utmana eleverna att prata matematik.

För gymnasiet
Nya Matematik 5000+ är ett säkert kort för en varierad undervisning i matematik. I kombination med en tydlig progression får eleverna de bästa förutsättningarna att utveckla sina kunskaper i matematik. Med Matematik 5000+ får ni ett läromedel som fungerar i klassrummet, anpassat för ämnesplanerna 2021.

NOKflex Matematik finns även för gymnasiet och vuxenutbildningen. Innehållet uppdateras löpande och är anpassad till de senaste ämnesplanerna.För årskurs fk–6
Singma baseras på Singaporemodellen och ger stora möjligheter att upptäcka och utforska matematiken. Singaporemodellen är en välbeprövad metod för undervisning i matematik, väl förankrad i forskning och Singma är anpassad till den svenska kursplanen.

Pixel är ett grundläromedel för fk–åk 6 som lyfter och gör matematiken rolig, meningsfull och engagerande! I Pixel börjar alla övningar i det konkreta, innan matematikens språk introduceras. I Pixel får eleverna lära på ett kreativt och lekfullt sätt. Allt förankrat i forskning kring barns lärande.

Eldorado är ett basläromedel i matematik som ger eleverna ett riktigt mattelyft genom att grundlägga en god matematisk förståelse och göra matematiken rolig och spännande!

För högstadiet
Scala Matematik 7-9 är ett nytt, heltäckande läromedel i matematik som bygger på didaktisk forskning och undervisningserfarenhet. Läromedlet är lätt att använda, utvecklar elevernas färdigheter och innehåller mängder med övningar.

Scala Matematik innehåller en mängd uppgifter och övningar som stöttar och utmanar eleverna oavsett nivå. Repetition har fått extra stort utrymme då innehåll från tidigare kapitel vävs ihop och saxas in tillsammans med ny kunskap. 

NOKflex Matematik 7-9 är ett digitalt läromedel med smarta funktioner för både lärare och elev. I NOKflex finns alla fördelar du kan vänta dig av ett innovativt digitalt läromedel. Till exempel kan du enkelt individanpassa undervisningen, synliggöra kunskapsluckor och utmana eleverna att prata matematik.

För gymnasiet
Nya Matematik 5000+ är ett säkert kort för en varierad undervisning i matematik. I kombination med en tydlig progression får eleverna de bästa förutsättningarna att utveckla sina kunskaper i matematik. Med Matematik 5000+ får ni ett läromedel som fungerar i klassrummet, anpassat för ämnesplanerna 2021.

NOKflex Matematik finns även för gymnasiet och vuxenutbildningen. Innehållet uppdateras löpande och är anpassad till de senaste ämnesplanerna.