Kerstin Segesten

Kerstin Segesten är leg. sjuksköterska, fil. dr. och professor emeritus i vårdvetenskap. Hon har en lång erfarenhet av vårdutbildning och forskning och har publicerat en rad framgångsrika och respekterade kurslitteraturtitlar inom vårdområdet.