Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Kristina Szönyi

Kristina Szönyi är beteendevetare och fil dr i pedagogik. Hennes avhandling handlade om särskoleelevers inifrånperspektiv. Hon har mångårig erfarenhet av specialpedagogiskt utvecklings- och forskningsarbete, bland annat vid Specialpedagogiska skolmyndigheten och Högskolan i Halmstad och är nu verksam vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Utbildning och undervisning i särskolan

Särskolan är en skolform där elever med intellektuell funktionsnedsättning ska få möjlighet till lärande och utveckling. Men hur är de skol- och undervisningsmiljöer som elever i dagens särskola möter utformade? Och hur bildar olika miljöer förutsättningar för dessa elevers kunskapsutveckling och möjligheter till inflytande och deltagande i demokratiska processer?

Läs mer