Styrelse

Natur och kulturs styrelse består av

Fredrik Strömholm

Född 1965. Civilekonom från HHS samt studier vid Ecole des Hautes Etudes Commerciales. Erfarenhet av styrelseuppdrag som inkluderar bland annat Apotek Hjärtat, Carnegie, Ferrosan Medical Devices, Åkers och Qmatic. Ledamot i Karolinska Institutets placeringsråd, skattmästare i stiftelsen Academica som är knuten till Åbo Akademi samt styrelsemedlem i Skellefteå AIK Hockey. Styrelseledamot sedan den 4 april 2017.
Styrelseordförande sedan10 juni 2017.

Per Almgren

Född 1963. Vd på Natur & Kultur sedan 2012. Tidigare VD för PAN Vision, förlagschef inom Liber och flera chefsbefattningar inom MTG, samt jobbat med mediefrågor på Kulturdepartementet. Civ.ek från HHS, samt studier vid Sorbonne och Insead. Styrelseordförande i rättighetsbolaget Partner in Stories, Weyler förlag och Atlantis bokförlag. Styrelseledamot i Förlagssystem och det digitala läromedelsförlaget Digilär

Maria Larsson

Född 1963. Professor i psykologi. Disputerad vid Karolinska institutet 1997 på en avhandling om doftsinnet i kognitivt åldrande. Professor i psykologi sedan 2009 vid Stockholms universitet. Föreståndare för Gösta Ekman Laboratoriet. Stf prefekt vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, 2004–2014. Tidigare ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för psykologi. Ledamot av Nationalkommittén för psykologi, KVA 2011–2017. Ledamot av styrelsen för International Union of Psychological Science 2004–2007. Ledamot sedan 2019.

Peter Gärdenfors

Född 1949. Filosof och professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Styrelseledamot i Swedish Collegium for Advanced Study. Ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Academia Europaea och Deutsche Akademie für Naturforscher Leopoldina. Vice styrelseordförande. Styrelseledamot sedan 2006.

 

Anna Tranell

Född 1982. Avdelningschef implementering och support som arbetar med att stödja kunder vid användning av Natur & Kulturs digitala produkter. Har arbetat på Natur & Kultur sedan 2010, tidigare som redaktör för läromedel inom naturvetenskap. Doktor i medicinsk virologi. Styrelseledamot sedan 2019, vald genom personalval.

Malin Ohlin

Född 1967. Advokat i Advokatfirman Vinge sedan 1997 och delägare sedan 2002. Styrelseledamot sedan 2014.

Johan Svedjedal

Född 1956. Professor i litteratur-vetenskap, särskilt litteratur-sociologi, vid Uppsala universitet. Ledamot i Samfundet De Nio, Kungl. Gustaf Adolfs Akademien för svensk folkkultur och i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Styrelseledamot i Litteraturbanken. Styrelseledamot sedan 1999.

 

Kjell Blückert

Född 1955. Vd för Ragnar Söderbergs stiftelse sedan 2008. Docent i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet, utbildad lärare i historia och religionskunskap. Medlem i redaktionen för kulturtidskriften Signum. Ledamot i styrelsen för i Birgittastiftelsen. Styrelseledamot sedan 2011.

Ulla Vedin

Född 1960. Ekonomidirektör i Natur & Kultur. Biträdande sekreterare i styrelsen sedan 2005.