Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Fredrik Strömholm

Civilekonom från HHS samt studier vid Ecole des Hautes Etudes Commerciales. Ledamot av styrelserna i Humana, Euro Accident, TFP och Ferrosan Medical Devices. Ledamot i Karolinska Institutets placeringsråd, skattmästare i stiftelsen Academica som är knuten till Åbo Akademi samt styrelsemedlem i Gymnastik- och Idrottshögskolan och Skellefteå AIK Ishockey. Styrelseledamot sedan den 4 april 2017.
Styrelseordförande sedan10 juni 2017.

 

 

Per Almgren

Vd på Natur & Kultur sedan 2012. Tidigare vd för PAN Vision, förlagschef inom Liber och flera chefsbefattningar inom MTG, samt jobbat med mediefrågor på Kulturdepartementet. Civ.ek från HHS, samt studier vid Sorbonne och Insead. Styrelseordförande i rättighetsbolaget Partners in Stories, Natur & Kultur Media samt styrelseledamot i Förlagssystem.

Maria Larsson

Professor i psykologi. Disputerad vid Karolinska institutet 1997 på en avhandling om doftsinnet i kognitivt åldrande. Professor i psykologi sedan 2009 vid Stockholms universitet. Föreståndare för Gösta Ekman Laboratoriet. Stf prefekt vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, 2004–2014. Tidigare ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för psykologi. Ledamot av Nationalkommittén för psykologi, KVA 2011–2017. Ledamot av styrelsen för International Union of Psychological Science 2004–2007. Ledamot sedan 2019.

Malin Ohlin

Advokat i Advokatfirman Vinge sedan 1997 och delägare sedan 2002. Malin är ansvarig för Vinges kompetens inom kommersiell avtalsrätt. Styrelseledamot sedan 2014.

Jan ”Gulan” Gulliksen

Professor i människa-datorinteraktion vid Kungliga Tekniska högskolan KTH och är vicerektor med ansvar för digitalisering. Tidigare ordförande i regeringens digitaliseringskommission och är i dag en av tio ledamöter i regeringens digitaliseringsråd. Han är även utsedd till Sveriges ”Digital Champion”, ett initiativ från EU-kommissionen.
Styrelseledamot sedan 2020.

 

Kjell Blückert

Docent i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet, utbildad lärare i historia och religionskunskap. Vice ordförande och styrelseledamot sedan 2011. 

Anna Albrektson

Professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Undervisar och forskar i litteraturhistoria med särskilt fokus på 1700-talets europeiska och svenska litteratur och litteraturteori. Forskningsansvarig i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och medlem i redaktionsrådet för Stockholm University Press, samt i redaktionsrådet för den litteraturvetenskapliga tidskriften Samlaren. Styrelseledamot sedan 2020.

Deborah Asarnoj

Förläggare på Natur & Kultur Läromedel. Personalrepresentant i styrelsen  2023/2024.