Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Styrelse

Natur och kulturs styrelse består av

Fredrik Strömholm

Civilekonom från HHS samt studier vid Ecole des Hautes Etudes Commerciales. Erfarenhet av styrelseuppdrag som inkluderar bland annat Apotek Hjärtat, Carnegie, Ferrosan Medical Devices, Åkers och Qmatic. Ledamot i Karolinska Institutets placeringsråd, skattmästare i stiftelsen Academica som är knuten till Åbo Akademi samt styrelsemedlem i Skellefteå AIK Hockey. Styrelseledamot sedan den 4 april 2017.
Styrelseordförande sedan10 juni 2017.

Per Almgren

Vd på Natur & Kultur sedan 2012. Tidigare VD för PAN Vision, förlagschef inom Liber och flera chefsbefattningar inom MTG, samt jobbat med mediefrågor på Kulturdepartementet. Civ.ek från HHS, samt studier vid Sorbonne och Insead. Styrelseordförande i rättighetsbolaget Partner in Stories, Natur & Kultur Media. Styrelseledmot i Förlagssystem och det digitala läromedelsförlaget Digilär

Maria Larsson

Professor i psykologi.Disputerad vid Karolinska institutet 1997 på en avhandling om doftsinnet i kognitivt åldrande. Professor i psykologi sedan 2009 vid Stockholms universitet. Föreståndare för Gösta Ekman Laboratoriet. Stf prefekt vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, 2004–2014. Tidigare ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp för psykologi. Ledamot av Nationalkommittén för psykologi, KVA 2011–2017. Ledamot av styrelsen för International Union of Psychological Science 2004–2007. Ledamot sedan 2019.

Malin Ohlin

Advokat i Advokatfirman Vinge sedan 1997 och delägare sedan 2002. Malin är ansvarig för Vinges kompetens inom kommersiell avtalsrätt. Styrelseledamot sedan 2014.

Jan ”Gulan” Gulliksen

Professor i människa-datorinteraktion vid Kungliga Tekniska högskolan KTH och är vicerektor med ansvar för digitalisering. Tidigare ordförande i regeringens digitaliseringskommission och är i dag en av tio ledamöter i regeringens digitaliseringsråd. Han är även utsedd till Sveriges ”Digital Champion”, ett initiativ från EU-kommissionen.
Styrelseledamot sedan 2020.

 

Kjell Blückert

Vd för Ragnar Söderbergs stiftelse sedan 2008. Docent i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet, utbildad lärare i historia och religionskunskap. Medlem i redaktionen för kulturtidskriften Signum. Ledamot i styrelsen för i Birgittastiftelsen. Styrelseledamot sedan 2011.

Anna Cullhed

Professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet med särskilt fokus på 1700-talets litteratur. Arbetar som professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Är forskningsansvarig i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och medlem av redaktionsrådet för Stockholm University Press.

Ulla Vedin

Ekonomidirektör i Natur & Kultur. Biträdande sekreterare i styrelsen sedan 2005.

Deborah Asarnoj

Projektledare på Natur & Kultur Läromedel. Personalrepresentant i styrelsen år 2021.