Pontus Strålin

Pontus Strålin är med.dr och överläkare vid Psykosprogrammet, Psykiatri Sydväst, Stockholm.

Att insjukna i psykos

En psykos är ett sjukdomstillstånd där man under perioder kan förlora förmågan att korrekt bedöma verkligheten. Som drabbad och som närstående behöver man då insatser baserade på en förtroendefull relation med vården.

Läs mer

Presskontakt

Annika Schildt
Kommunikationsansvarig högskola