Elisabeth Ström

Wings Tidigare upplaga

Det här är den tidigare upplagan av Wings, ett basläromedel i engelska för årskurs 6-9 som utgår från individen. Det finns nu en omarbetad upplaga med fler teman med nya texter och flera andra nyheter.

Mer info