Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Diana Storvik

Diana Storvik är specialpedagog och gymnasielärare. Hon driver bloggen Specialpedagog på gymnasiet och är expert på elevhälsan.se där hon svarar på frågor från läsarna.

Diana föreläser inom: Studiestrategier | Elevhälsans förebyggande arbete | Extra anpassningar | Tillgänglig utbildning.
Boka föreläsning/kontakt: specialpedagoggymnasiet@gmail.com
Hemsida

Studiestrategier i gymnasiet

Studiestrategier i gymnasiet presenterar konkreta verktyg som är lätta att komma i gång med – verktyg som både rustar eleverna att nå sin fulla studiepotential och samtidigt förbereder dem för fortsatta studier på högskolenivå. 

Läs mer