Jögge Sundqvist

Jögge Sundqvist är professionell slöjdare och leder kurser i träslöjd i Norden och i USA. År 1999 fick han Svenska Slöjdarstipendiet av Nordiska museet och Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund. Han är ständigt aktuell med utställningar på gallerier och museer i Sverige och utomlands.